Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Wellerlooi, Hamert

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Wellerlooi, Hamert
Datering:
1932 - 1980
Orde of congregatie:
Broeders van Amsterdam
Naam van het klooster:
Klooster Mater Dolorosa, juvenaat St.Joseph
Straat:
Hamert
Plaatsnaam:
Wellerlooi
Provincie:
Limburg
Bisdom:
Roermond
Stichting/eerste vermelding:
1932
Opheffing/laatste vermelding:
1980
Activiteiten:
Juvenaat; internaat; onderwijs
Geschiedenis:
Met toestemming van zowel de bisschop van Roermond als de bisschop van Haarlem kocht de Congregatie van de Broeders van Amsterdam in 1932 in de gemeente Bergen (L) onder Wellerlooi het landhuis De Roobeek met 80 hectare grond. In dit huis vestigde de congregatie het klooster Mater Dolorosa. In de naast dit huis toen nieuw opgetrokken gebouw werd door de congregatie het juvenaat Sint Joseph met een interne vakopleiding ondergebracht. Uitbreiding met een ULO-school vond plaats in 1940. Deze school was ook toegankelijk voor jongens van buiten het juvenaat. Toen in december 1943 onderhavige gebouwen door de Duitsers werden gevorderd, vonden de broeders en juvenisten gedurende enige tijd onderdak in het door de congregatie gehuurde Huize Maris Stella, dat gelegen was aan de Veerweg in Broekhuizen. Na nogal wat omzwervingen keerden zij in 1944 naar Wellerlooi terug, waar vooral het voorhuis van de juvenaatsgebouwen door het oorlogsgeweld zware schade had opgelopen. In 1950 werden er op onderwijsgebied een aantal wijzigingen doorgevoerd waardoor voormelde interne vakopleiding als officiële LTS aangemerkt werd en waarvoor in 1955 een nieuwe school werd gebouwd. Een nieuw broederhuis kwam in 1961 gereed. Toen in 1968 de Mammoetwet in werking trad, werd de ULO een MAVO en de LTS een VBO. Begin jaren zeventig sloot juvenaat Sint Joseph zijn deuren. De LTS en het VBO fuseerde in 1984 tot de Scholengemeenschap De Hamert. De gebouwen in Wellerlooi van deze scholengemeenschap, die in 1984 onder het Valuascollege kwam te vallen, zijn inmiddels gesloopt. De broeders verlieten Wellerlooi in 1980.
Gebruikte literatuur:
Bijdrage kloosterarchivaris n.a.v. inventarisatie medio juli 2008; E. Boerrigter, “In smarten geboren….Geschiedenis van een Broederscongregatie” (Amsterdam 1985), p.239/254/276/277/283/311/323/351; F.Q. Hoebens, “Klooster in Limburg” (Utrecht 2017), p.68; J. Derks, A.Th. Mertens en T. Rammelt, “Eeuwige jeugd. Een feestelijke uitgave over jongens , mannen en mannenbroeders bij het eerste eeuwfeest der Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten” (Amsterdam 1951), p.47
Gebruikte websites:
Website Archief de Loi, https://www.archiefdeloi.nl/kerk/88-kerkgebouwen-van-wellerlooi/76-kerkgebouwen-van-wellerlooi (01-06-2023); Website Plaatsengids.nl, https://www.plaatsengids.nl/wellerlooi (01-06- 2023); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Scholengemeenschap_De_Hamert (01-06- 2023)
ENK Monasticon nummer:
MON-B002-031