Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Wolvega, Eikenlaan 45

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Wolvega, Eikenlaan 45
Datering:
1958 - 1978
Orde of congregatie:
Broeders van Amsterdam
Naam van het klooster:
Internaat De Lindevallei
Straat:
Eikenlaan 45
Postcode:
8471 KD
Plaatsnaam:
Wolvega
Provincie:
Friesland
Bisdom:
Groningen
Stichting/eerste vermelding:
1958
Opheffing/laatste vermelding:
1978
Activiteiten:
Jongensinternaat
Geschiedenis:
Bij de start in 1958 in Wolvega van de R.K. Technische school vestigden broeders van de Congregatie van de Broeders van Amsterdam zich in deze plaats, waar ze eerst tijdelijk in de voormalige marechaussee-kazerne gehuisvest werden. In 1962 namen zij hun intrek in een aan de Eikenlaan in Wolvega nieuw gebouwd klooster met kapel. Bij dit klooster stond hun internaat, dat zij oprichtten op wens van mgr. Alfrink, aartsbisschop van Utrecht. Dit internaat, dat “Internaat De Lindevallei” ging heten, was met name bedoeld voor de leerlingen van voormelde technische school die uit de drie noordelijke provincies van Nederland afkomstig waren. Toen in 1978 het internaat werd opgeheven, verhuisden de overgebleven broeders binnen Wolvega naar een door de congregatie aan de Lepeltjesheide verworven woning
Gebruikte literatuur:
Bijdrage kloosterarchivaris n.a.v. inventarisatie medio juli 2008; E. Boerrigter, “In smarten geboren… Geschiedenis van een Broederscongregatie” (Amsterdam 1985), p.291/351
Gebruikte websites:
Website R.K.-Parochie Heilige Drie-eenheid, https://www.parochie-drieeenheid.nl/fotos-beilen/nggallery/image/2/ (02-06-2023)
ENK Monasticon nummer:
MON-B002-032