Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Kloosterorganisatie: Broeders van Amsterdam

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Kloosterorganisatie
Kloosterorganisatie: Broeders van Amsterdam
Orde of congregatie:
Broeders van Amsterdam
Alternatieve namen:
Broeders van Amsterdam; Broedercongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten; Broeders met de blauwe koorden
Latijnse naam:
Congregatio Septem Dolorum
Afkorting:
CSD
Stichter, stichteres:
P.J. Hesseveld en A. Frentrop sj
Stichtingsjaar:
1851
Land van oorsprong:
Nederland
Plaats van oorsprong:
Amsterdam
Vestiging Nederland:
1851
Patroonheiligen:
Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten
Doelstelling:
Opvang van en onderwijs -vooral beroepsonderwijs- aan kansarme jongens, later ook aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen; justitiële kinderbescherming
Geschiedenis:
De Congregatie van de Broeders van Amsterdam werd in 1851 in Amsterdam gesticht door de priesters Petrus Johannes Hesseveld en Arnoldus Frentrop sj. Eerstgenoemde was rector van het St. Aloysiusgesticht in Amsterdam. Dit gesticht was opgericht door de Heerenvereeniging van Weldadigheid van de Allerheiligste Verlosser. President van deze vereniging was Frentrop, die zich van 1836 tot 1852 als priester in Amsterdam inzette voor zwerfkinderen. Het St. Aloysiusgesticht, dat aanvankelijk bestond uit een paar armelijke huisjes en een turfschuur, was een instelling voor de opvang van kansarme jongens, die (half)wees waren of door hun ouders aan hun lot waren overgelaten. Directe aanleiding voor het stichten van de congregatie was dat de broeders van Maastricht, die zich tot dan toe in het St. Aloysiusgesticht van de zorg hadden gekweten, hun werk daar beëindigden. De congregatie kreeg pas in 1855 haar definitieve naam: Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, die in de wandelgangen ook wel broeders van Amsterdam of, naar het blauwe koord om hun toog, broeders met de blauwe koorden genoemd werd. De congregatie legde zich aanvankelijk toe op opvang van en onderwijs -vooral beroepsonderwijs- aan kansarme jongens, dat zich later ook tot zeer moeilijk opvoedbare kinderen uitbreidde, terwijl justitiële kinderbescherming toen eveneens tot haar taak ging behoren. De congregatie, die een congregatie was van bisschoppelijk recht, werd aanvankelijk bestuurd door priester-directeuren, die het gezag van de bisschop van Haarlem vertegenwoordigden. Dit leidde ertoe, dat leden van de geestelijkheid in alle geledingen van organisaties doordrongen. Pas in 1925 mocht de congregatie voor het eerst een algemene overste uit haar midden benoemen. In 1852 vestigde de congregatie in de buurtschap Heibloem bij Heythuysen haar eerste communiteit buiten Amsterdam, gevolgd door een groot aantal vestigingen in Nederland en in een later stadium in Canada, China en Indonesië
Juridische structuur:
Van bisschoppelijk recht
Rechtspersonen:
De Vennootschap Van der Haagen en Co (1854); Broedercongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten
Missielanden:
China (1927-1949); Indonesië (1948)
Gebruikte bronnen:
Bijdrage kloosterarchivaris n.a.v. inventarisatie medio juli 2008; J. Willemsen, “Nederlandse missionarissen en hun missiegebieden” (KDC, Nijmegen 2006), zie ook: https://docplayer.nl/4804632-Nederlandse-missionarissen-hun-missiegebieden.html (21-04-2022); J.P.A. van Vugt: Kloosters op schrift (tweede bewerkte uitgave, Nijmegen 2003), zie ook: https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/134988/134988.pdf?sequence=1 (21-04-2022), p.170; W. Nolet: Katholiek Nederland, Deel II ('s-Gravenhage 1932), p.102-104, J. Smits, “Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant “ (Alphen aan de Maas 2010), p.159/160; J. Smits, “Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant “ (Alphen aan de Maas 2010), p.159/160; H. Bennink, ‘Enkele hoogte- en dieptepunten uit honderd jaar opvoeden in Harreveld’ in ”De Lichte voorde”, nr.59, november 2009, p.20; J.P.A. van Vught, Proefschrift “Broeders in de katholieke beweging. De werkzaamheden van vijf Nederlandse onderwijscongregaties van broeders en fraters, 1840 – 1970” (Universiteit Nijmegen 1994), p.70/111
ENK Monasticon nummer:
B002
Gevestigd in: