Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Kloosterorganisatie: Broeders van Drunen

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Kloosterorganisatie
Kloosterorganisatie: Broeders van Drunen
Orde of congregatie:
Broeders van Drunen
Alternatieve namen:
Broeders van Drunen; Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis en van de H. Franciscus; Broeders van de Onbevlekte Maagd en Moeder Gods Maria en van de H. Vader Franciscus
Stichter, stichteres:
W.A. Coppens
Stichtingsjaar:
1851 - 1940
Land van oorsprong:
Nederland
Plaats van oorsprong:
Drunen
Doelstelling:
Jeugdwerg; zorg oude heren en kostgangers
Geschiedenis:
Door Wilhelmus Adrianus Coppens, de toenmalige pastoor van Drunen, werd in 1840 een parochiële congregatie voor jonge mannen opgericht. Leden van deze congregatie, die een religieus leven wilden leiden, ondernamen eind jaren veertig van de 18e eeuw een poging om in Drunen ten behoeve van het parochiële jeugdwerk een congregatie van religieuzen op te richten. Deze poging liep echter op niets uit. Een tweede poging, twee jaar later, had wel succes en resulteerde in mei 1852 in de stichting in het Noord-Brabantse Drunen van de Congregatie der Broeders van de Onbevlekte Maagd en Moeder Gods Maria en van de H. Vader Franciscus, kortweg ook wel de Broeders van Drunen genoemd. Pastoor Coppens vervulde hierbij een belangrijke rol. Hij is dan ook als stichter van deze congregatie aan te merken. Behalve jeugdwerk nam de congregatie ook de zorg op zich voor oude heren en kostgangers, die gehuisvest werden in het kloostercomplex van de congregatie aan de Stationsstraat in Drunen. In 1860 hechtte de bisschop van ’s-Hertogenbosch, onder wiens jurisdictie en toezicht de congregatie kwam te vallen, zijn goedkering aan de met medewerking van de Superior van de Fraters te Tilburg opgestelde constituties, die overigens in 1929 herzien werden. Doordat de congregatie zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht weinig groei doormaakte, kon niet ontkomen worden aan een fusie met een andere congregatie, hetgeen in 1940 ertoe leidde dat de Congregatie van de Broeders van Drunen opging in de Congregatie van de Broeders Penitenten van de H. Franciscus van Assisi. In 1951 vertrokken de broeders uit Drunen
Juridische structuur:
Bisschoppelijk recht
Gebruikte bronnen:
J.P.A. van Vugt: Kloosters op schrift (tweede bewerkte uitgave, Nijmegen 2003), zie ook: https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/134988/134988.pdf?sequence=1 (30-08-2023), p.172; W. Nolet: Katholiek Nederland, Deel II ('s-Gravenhage 1932), p. 59/60; J. Smits, “Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant “ (Alphen aan de Maas 2010), p.154, J.P.A. van Vugt, Proefschrift “Broeders in de katholieke beweging. De werkzaamheden van vijf Nederlandse onderwijscongregaties van broeders en fraters, 1840 – 1970 (Universiteit Nijmegen 1994), p.71; Chronist, ‘De Broeders van Drunen’, in “Met gansen trou”, Heemkundig maandblad van Heemkundekring “Ossenoort”, 2 (1952) nr. 7; “Pius Almanak. Jaarboek voor de katholieken van Nederland voor het jaar onzes Heer 1940” (Alkmaar 1949), p.448; Artikel ‘Historisch Heusden: Van broederklooster naar zorgcentrum De Zanley’ in “Heusdens Nieuws” van 14-10-2021, zie ook: https://heusden.nieuws.nl/historisch-heusden/20211014/historisch-heusden-van-broederklooster-naar-zorgcentrum-de-zandley/ (31-08-2023)
ENK Monasticon nummer:
B005