Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Drunen, Stationsstraat

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Drunen, Stationsstraat
Datering:
1853 - 1951
Orde of congregatie:
Broeders van Drunen
Naam van het klooster:
St.Franciscusgesticht
Straat:
Stationsstraat
Plaatsnaam:
Drunen
Provincie:
Noord-Brabant
Bisdom:
's-Hertogenbosch
Stichting/eerste vermelding:
1853
Opheffing/laatste vermelding:
1951
Activiteiten:
Jeugdwerk, zorg voor oude heren en kostgangers
Geschiedenis:
In 1853 liet de Congregatie van de Broeders van Drunen aan de Stationsstraat in Drunen op grond, toebehorend aan de kerk van Drunen en op verscheidene stukken grond, aangekocht van de Heilige Geestarme van Drunen, een klooster bouwen dat aan Sint Franciscus van Assisi toegewijd werd. Aangezien dit klooster al na twee jaar te klein bleek, werd het vergroot en met een schuur uitgebreid. Dit gebouwencomplex werd in 1858 aan de westzijde voorzien van een nieuw opgetrokken vleugel, terwijl in 1884 ruimte werd gecreëerd om aan oude heren en kostgangers huisvesting te kunnen bieden. Toen de broeders in 1951 Drunen verlieten en hun werk daar beëindigde, werd het kloostercomplex verkocht aan het kerkbestuur, dat het vervolgens verhuurde aan de Zusters van J.M.J., totdat zij in 1962 uit Drunen vertrokken. Om plaats te maken voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum zijn onderhavige gebouwen in 2007 gesloopt
Gebruikte literatuur:
W. Nolet: Katholiek Nederland, Deel II ('s-Gravenhage 1932), p.60; J. Smits, “Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant “ (Alphen aan de Maas 2010), p.337; Chronist, ‘De Broeders van Drunen’, in “Met gansen trou”, Heemkundig maandblad van Heemkundekring “Ossenoort”, 2 (1952) nr. 7; P.Huisman, ‘Broederhuis en Sint Franciscusgesticht’ op wWebsite Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/broederhuis-en-sint-franciscusgesticht (31-08-2023); “Pius Almanak. Jaarboek voor de katholieken van Nederland voor het jaar onzes Heer 1940” (Alkmaar 1949), p.448; Artikel ‘Historisch Heusden: Van broederklooster naar zorgcentrum De Zanley’ in “Heusdens Nieuws” van 14-10-2021, zie ook: https://heusden.nieuws.nl/historisch-heusden/20211014/historisch-heusden-van-broederklooster-naar-zorgcentrum-de-zandley/ (31-08-2023)
ENK Monasticon nummer:
MON-B005-001