Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Kloosterorganisatie: Broeders van Elshout

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Kloosterorganisatie
Kloosterorganisatie: Broeders van Elshout
Orde of congregatie:
Broeders van Elshout
Alternatieve namen:
Broeders van de H. Norbertus; Broeders van Elshout
Stichter, stichteres:
Quirinus van den Bogaert
Stichtingsjaar:
1858 - 1949
Land van oorsprong:
Nederland
Plaats van oorsprong:
Elshout
Doelstelling:
Het leiding geven aan en het begeleiden van het jongenspatronaat; het verzorgen en verplegen van zieken en gebrekkige ouden van dagen; pension voor mannelijke kostgangers; zorg voor psychiatrische patiënten; opvang geestelijk gehandicapten
Geschiedenis:
De congregatie van de Broeders van de Heilige Norbertus, ook wel de Broeders van Elshout genoemd, werd in 1858 gesticht door E.H. Quirinus van de Bogaert, Norbertijn van de Abdij van Berne in Heeswijk en sinds 1837 pastoor in Elshout. Meteen al in 1858 werd aan de Kerkstraat in Elshout begonnen met de bouw van een klooster, dat Sint-Norbertushuis als naam kreeg. De congregatie had zowel het leiding geven aan en het begeleiden van het jongenspatronaat als het verzorgen en verplegen van zieken en gebrekkige ouden van dagen als doel. Na in 1880 met een verdieping vergroot te zijn, ging het klooster in de Kerkstraat tevens dienst doen als pension voor mannelijke kostgangers. In 1860 hechtte de bisschop van ’s-Hertogenbosch, onder wiens jurisdictie en toezicht de congregatie kwam te vallen, zijn goedkering aan de voor de congregatie opgestelde constituties. In de loop der tijd ging de congregatie zich steeds meer toeleggen op de zorg voor psychiatrische patiënten. In 1936 werd in voormeld klooster begonnen met de nazorg van patiënten van de psychiatrische inrichting Voorburg in Vught. In 1938 opende de congregatie een tweede huis op het landgoed Eckart in Eindhoven. Dit huis, dat Sint-Jozefdal ging heten, deed dienst als opvang voor geestelijk gehandicapten. Doordat de toch als kleine congregatie ook in de loop der jaren zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht weinig groei doormaakte, kon om haar voortbestaan veilig te stellen niet ontkomen worden aan een fusie met een andere congregatie. Dit leidde ertoe dat de Congregatie van de Broeders van Elshout in 1949 opging in de Congregatie van de Broeders van Liefde
Juridische structuur:
Bisschoppelijk Recht
Gebruikte bronnen:
J.P.A. van Vugt: Kloosters op schrift (tweede bewerkte uitgave, Nijmegen 2003), zie ook: https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/134988/134988.pdf?sequence=1 (30-08-2023), p.17; W. Nolet: Katholiek Nederland, Deel II ('s-Gravenhage 1932), p.49; J. Smits, “Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant “ (Alphen aan de Maas 2010), p.158; J.P.A. van Vugt, Proefschrift “Broeders in de katholieke beweging. De werkzaamheden van vijf Nederlandse onderwijscongregaties van broeders en fraters, 1840 – 1970 (Universiteit Nijmegen 1994), p.71; B. Beaard, ‘Huize Norbertus in een gastvrij Elshout’ in “Heusdens Nieuws. nl.” van 21 juni 2020
ENK Monasticon nummer:
B006