Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Aalsmeer, Stommeerweg 15

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Aalsmeer, Stommeerweg 15
Datering:
1921 - 2012
Orde of congregatie:
Karmelieten
Patroonheilige:
O.L. Vrouw van de Vrede (Beata Maria Virgo Regina Pacis)
Straat:
Stommeerweg 15
Postcode:
1435 ES
Plaatsnaam:
Aalsmeer
Provincie:
Noord-Holland
Bisdom:
Haarlem
Stichting/eerste vermelding:
1921
Opheffing/laatste vermelding:
2012
Activiteiten:
Pastoraat,van 1956 tot 1967 5e jaar van de theologieopleiding
Geschiedenis:
In 1917 kochten de karmelieten in Aalsmeer aan de Stommeerweg voor de bouw van een klooster een perceel grond. Ook in dat jaar kregen ze voor het stichten van dit klooster toestemming van het bisdom. Vanwege de Eerste Wereldoorlog werd pas in 1920 begonnen met de bouw van het klooster dat, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Koningin der Vrede, in 1921 door de karmelieten betrokken werd. Behalve voor de karmelieten, die in het bisdom Haarlem in de parochies assistentie verleenden, was het klooster ook bedoeld als verblijf voor karmelieten die studies volgden aan de Universiteit van Amsterdam. Voorts was in het klooster van 1956 tot 1967 het 5e jaar van de theologieopleiding, het zogenoemde pastoraal jaar, ondergebracht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het klooster door de Duitsers gevorderd. De karmelieten vonden toen onderdak op diverse pastorieën en bij particulieren in Aalsmeer. In het klooster deden de refter en een aangrenzende spreekkamer dienst als kloosterkapel. Deze kapel, die een openbaar karakter had, kreeg geen parochierechten. Ze was aanvankelijk slechts een onder de parochie Kudelstaart ressorterende hulpkerk, die evenwel in 1921 tot rectoraatskerk verheven werd. Pas in 1931 verrees naast het klooster de kerk, die aan Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel toegewijd werd. Deze geheel voor rekening van de karmelieten gebouwde kerk werd zowel kloosterkerk als kerk van de parochie van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel. Dit echter met dien verstande dat het gebouw onder het kerkbestuur ressorteerde en in alles onderhorig was aan het bisdom. Met ingang van 1 januari 1968 werd de parochie financieel gezien geheel van de karmelieten losgekoppeld. De karmelieten droegen in 2012 de parochie over aan het bisdom Haarlem. Het klooster werd te koop gezet, terwijl de karmelieten naar diverse andere karmelietenkloosters en naar woningen in het land verhuisden. Een jaar later werd het klooster verkocht aan benedictinessen uit Italië, die echter in 2018 weer vertrokken
Gebruikte literatuur:
A. Jacobs, “Kroniek van de Karmel in Nederland, 1840-1970” (Hilversum 2017), p. 59/78/263/264/265/375/376/377/378; A. Jacobs, “Monasticum Carmelitanum Neerlandicum”, p.36-38/39/40/41/42/43; D. van Hoogstraten en F. Groos, ‘Het Plassenlint. Waardestelling ten behoeve van de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht Gemeente Aalsmeer’ (WZNH adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Aalsmeer), zie ook: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0358.19-VO01/b_NL.IMRO.0358.19-VO01_bijlage5.pdf (21-11-2020), p. 9; Artikel ‘Eeuw karmelieten in Aalsmeer’ in “Nieuwe Meerbode” van 25-09-2015; Artikel ‘Monumenten: De Karmelkerk’ in “Nieuwe Meerbode” van 17-02-2019; Artikel ‘Geloof In Aalsmeer: De Karmelparochie’ in “Aalsmeer vandaag” van 27-06-2018
Gebruikte websites:
Website Bisdom Haarlem-Amsterdam, https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=1213 (21-11-2020); Website Kerkengek, https://www.kerkengek.nl/wie-is-de-kerkengek/ (21-11-2020)
ENK Monasticon nummer:
MON-P014-001