Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Aalbeek (Hulsberg), Aalbekerweg 91

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Aalbeek (Hulsberg), Aalbekerweg 91
Datering:
1879 - 1925
Orde of congregatie:
Jezuïeten
Straat:
Aalbekerweg 91
Postcode:
6336 XN
Plaatsnaam:
Aalbeek (Hulsberg)
Provincie:
Limburg
Bisdom:
Roermond
Stichting/eerste vermelding:
1879
Opheffing/laatste vermelding:
1925
Activiteiten:
Retraitehuis van 1918 tot 1925
Geschiedenis:
Bismarcks Kulturkampf ontvluchtend, verbleven Duitse jezuïeten van 1879 tot 1925 op het landgoed Aalbeek, gelegen in het gelijknamige dorp Aalbeek, dat deel uitmaakt van de tegenwoordige Zuid-Limburgse gemeente Beekdaelen. Aanvankelijk huurden ze van een zekere Auguste Nieuwenhuys het op dit landgoed gelegen huis, waarvan ze in 1886 tot aankoop overgingen. In 1896 breidden ze dit mergelstenen huis uit met een bakstenen aanbouw, die het eerste gedeelte van het latere klooster zou gaan uitmaken. Het andere gedeelte van het klooster werd in 1911 gerealiseerd. Hiervoor moest door sloop van het huis en de oude zuidelijke tuinvleugel plaats gemaakt worden. Het bij het huis behorend koetshuis bleef behouden. Voorzien van een spits torentje ging het toen als kloosterkapel dienst doen. Vanaf 1918 tot de opening in 1925 van het retraitehuis Sint Ignatius te Spaubeek, fungeerde het klooster als retraitehuis voor Nederlandse jezuïeten. In 1932 bood het klooster onderdak aan een aantal Spaanse jezuïeten in ballingschap. Voorts was vanaf 1939 in het klooster het Grootseminarie van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën gevestigd, dat later samenging met de hogere priesteropleiding van de paters van de H.H. Harten te Valkenburg en van de redemptoristen te Wittem, hetgeen uiteindelijk resulteerde in de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat te Heerlen. In 1992 werd het al in 1970 gesloten klooster gesloopt. Het koetshuis dat, zoals reeds vermeld als kloosterkapel dienst had gedaan en waarvan het dak in 1987 instortte, kon als villa Aalbeek herbouwd worden
Gebruikte literatuur:
P. Begheyn, Gids voor de geschiedenis van de jezuïeten in Nederland 1850-2000 (Nijmegen 2002), p. 14; F.Q. Hoebens, “Kloosters in Limburg” (Utrecht 2017), p. 239/240
Gebruikte websites:
Website Reliwiki, de Nederlandse database over religieuze gebouwen, https://reliwiki.nl/index.php/Aalbeek,_Aalbekerweg_91_-_Kloosterkapel_Huis_Aalbeek (04-09-2020); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Landgoed_Aalbeek (04-09-2020)
ENK Monasticon nummer:
MON-P013-001