Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Aalsum

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Aalsum
Datering:
1422 - 1580
Orde of congregatie:
Tertianen
Naam van het klooster:
Maria in Bethlehem
Patroonheilige:
Maria
Plaatsnaam:
Aalsum
Provincie:
Friesland
Parochie:
Akkrum
Destijds gewest:
Friesland
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1422
Opheffing/laatste vermelding:
1580
Type:
Klooster, m/v
Geschiedenis:
In Aalsum, een gehucht noordwestelijk van Akkrum, stond een klooster, waarvan in 1422 vermeld werd, dat dit klooster door broeders bewoond werd. Sinds 1435, is er evenwel ook sprake van zusters, die in dat jaar de derde regel van Sint Franciscus zouden hebben aangenomen. Gezien het vorenstaande kan aan dit klooster, dat "Maria's huis in Bethlehem" en ook wel “klooster van de graauwe susteren” genoemd werd, dan ook het karakter van een dubbelklooster toegeschreven worden. Aansluiting bij het Kapittel van Utrecht vond overigens niet plaats. Het klooster, dat in het gebied lag waar de strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers hevig woedde, exploiteerde een grote boerderij met de naam "Kleasterpleats". In 1521 brandde het klooster af. Het werd echter weer herbouwd. Na de reformatie in 1580, toen er nog maar drie zusters woonden, werd het klooster opgeheven
Gebruikte literatuur:
Monasticon Batavum, Deel I, p. 13; Monasticon Batavum, Supplement, p. 9; O.D.J. Roemeling, "Heilien en Heren: Studies over het parochieleden in het Noorden van Nederland voor 1600" (Leeuwarden 2013), p. 116; H. van Engen, “De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht: Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne Devotie” (Hilversum 2006)
p. 166;
Gebruikte websites:
Website Friesland-digitaal, http://www.friesland-digitaal.eu/Boarnsterhim/boarnsterhim.html (06-02-2017); Website Jirnsum doarp oan de rivier, http://www.jirnsum.com/massagraf-bij-jirnsum/ (06-02-2017); Website RK NetNieuws, http://rkforum.activeboard.com/t26014062/jirnsum/ (04-02-2017); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloosters_in_Friesland (06-02-2017)
ENK Monasticon nummer:
ME-P060-001
VU Kloosterlijst nummer:
A07