Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Aardenburg

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Aardenburg
Datering:
1295 - 1358
Orde of congregatie:
Seculiere kanunniken
Naam van het klooster:
Onze Lieve Vrouw-kapittel
Patroonheilige:
Onze Lieve Vrouw
Plaatsnaam:
Aardenburg
Provincie:
Zeeland
Parochie:
Aardenburg
Destijds gewest:
Vlaanderen
Bisdom:
Doornik
Stichting/eerste vermelding:
1295
Opheffing/laatste vermelding:
1358
Type:
Kapittel, m
Geschiedenis:
De op het einde van de 13e eeuw welvarende stad Aardenburg was door zijn befaamde Mariabedevaart uitgegroeid tot een belangrijk religieus centrum. Om die belangrijkheid te benadrukken zou de stichting in Aardenburg van een kapittel een logische stap zijn. Een eerste poging daartoe werd in 1295 ondernomen. Paus Bonifatius VIII gaf toen aan de bisschop van Doornik, onder wiens diocees de parochie van Aardenburg viel, en aan de abt van Sint-Baafs te Gent opdracht om naar de wenselijkheid en de mogelijkheden ter zake een onderzoek in te stellen. Dit leidde in 1296 tot het verheffen van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aardenburg tot kapittelkerk. Uit het onderzoek was onder meer naar voren gekomen dat voornoemde parochiekerk over ruim voldoende inkomsten beschikte om daarmee een kapittel te kunnen onderhouden. Van het daadwerkelijk functioneren van dit kapittel, dat 16 kanunnikenprebenden en 2 vicarisprebenden zou omvatten, ontbreekt echter elk spoor. Hoe het ook zij, in 1358 werd voor een tweede keer getracht de Aardenburgse Onze-Lieve-Vrouwekerk tot kapittel om te vormen. Opdracht daartoe werd door paus Innocentius VI op verzoek van graaf Lodewijk van Nevers aan de bisschop van Kamerijk gegeven. Dit kapittel zou 12 kanunniken tellen, waarvoor de abt van Sint-Baafs de kandidaten mocht voordragen. Vier van deze kanunniken mochten dan door de graaf worden benoemd. Het benoemingsrecht voor de acht andere, waaronder de deken, kreeg de bisschop, die zich overigens alle bisschoppelijke rechten voorbehield, zoals het visitatierecht van kerk en kapittel, zijn geestelijke jurisdictie, zijn recht van toezicht op de kanunniken, zijn synodale rechten en zijn recht op bepaalde inkomsten. Ook deze tweede poging mislukte en liep uiteindelijk uit op slechts een koor van vicarissen, gerecruteerd uit de kapelaans en de parochiale geestelijkheid. Als taak had dit koor het zingen van de Zeven Getijden, het vervullen van allerlei fundaties en het op hoogtijdagen opluisteren van de diensten
Gebruikte literatuur:
M. English, ‘Een kapittel te Aardenburg!’ in “Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis”, Vol 98 (1961),nr.1-2 (1961), https://ojs.ugent.be/gvg/article/view/4228/4221 (14-06-2018), p. 88/89/90/91; L. Stockman, ‘De oprichting van de dekenij Aardenburg (ca. 1295) en het rijke Roomse leven in en om de Mariakerk van Aardenburg (966-1625)’ in “Appeltjes van het Meetjesland”, Jaarboek 42 (1991) van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland, zie ook: https://www.appeltjes-meetjesland.org/pdf/Appeltjes-van-het-Meetjesland-42-1991.pdf ((14-06-2018), p. 9/18/19/20/21/22/27/45; A.J. Barth, M.J. Louisse, L.J. Moerland en M.J.F. Zuidhof, “Inventaris van het archief van de stad Aardenburg 1201 – 1794” (Goes 2009)
Gebruikte websites:
Website Meertens Instituut, http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/2 (14-06-2018); Website Encyclopedie van Zeeland, https://encyclopedievanzeeland.nl/Kapittelkerk (14-06-2018); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Mariakerk_(Aardenburg) (14-06-2018)
ENK Monasticon nummer:
ME-V019-001
VU Kloosterlijst nummer:
Kap01