Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Achlum

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Achlum
Datering:
1270 - 1429
Orde of congregatie:
Reguliere Kanunnikessen van de H. Augustinus (Windesheim)
Patroonheilige:
Sint Martinus
Plaatsnaam:
Achlum
Provincie:
Friesland
Parochie:
Achlum
Destijds gewest:
Friesland
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1270
Opheffing/laatste vermelding:
1429
Type:
Klooster, v
Geschiedenis:
Ten westen van de Gertrudiskerk in Achlum, een dorp behorende tot de tegenwoordige gemeente Franekeradeel, stond een priorij van regularissen. Deze priorij, waarvan de exacte stichtingsdatum niet bekend is, kwam reeds voor op een lijst van kloosters in Westergo uit de periode 1256-1270. Evenmin als de stichtingsdatum is bekend om welke reden deze onder het gezag van de abt van het regulierenklooster in Ludingakerke vallende priorij gesticht is en wie er aan meegewerkt hebben. Toen het klooster in Ludingakerke zich in 1429 bij het het Kapittel van Windesheim aansloot, werd de priorij in Achlum opgeheven. De gebouwen en landerijen daar werden toen door voornoemd klooster als uithof in exploitatie genomen. Dit evenwel totdat de regulieren van Ludingakerke hun convent naar Achlum overbrachten toen hun klooster in Ludingakerke als gevolg van de Geldersche en Saksische onlusten in Friesland onbewoonbaar was geraakt. In 1572 werden echter ook hier de kloostergebouwen verwoest, nu door de geuzen tijdens de Tachtigjarige Oorlog
Gebruikte literatuur:
Monasticon Batavum, Deel II, p. 7; O.D.J. Roemeling, Proefschrift “Heiligen en Heren : studies over het parochiewezen in het Noorden van Nederland vóór 1600” (Universiteit Leiden), zie ook: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/22940/Roemeling_-_Heiligen_en_Heren.pdf?sequence=1 (24-06-2017); K. Goudriaan, 'De observantie der conversinnen van Sint Augustinus' in “Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden” onder redactie van H. van Engen en G. Verhoeven, Blz. 171/172, voetnoot 21; . Blok en J. Nicolay, ‘De geschiedenis van een steilkant en de waarde van booronderzoek op terp¿anken’ in “Graven aan de voet van de Achlumerdorpsterp. Archologische sporen rondom een terpnederzetting” onder redactie van J. Nicolay & G. de Langen (groningen 2015), zie ook:
https://www.academia.edu/22381671/De_geschiedenis_van_een_steilkant_en_de_waarde_van_booronderzoek_op_terpflanken_opgraving_Achlum_ (24-06-20 ); K. van der Pol, ‘De geschiedenis van Achlum’ (Drachten 1987), Website Van der Velde.Net; J.L. van Tilburg, "Beschermde Stads- en Dorpsgezichten. Achlum gemeente Franekeradeel” (Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Staatsuitgeverij ’s-Gravenhage 1988)., zie ook:
https://archisarchief.cultureelerfgoed.nl/Beschermde_Gezichten/BG1382/TOELICHTING_aanwijzing_1382.pdf (24-06-2017) http://www.vandervelde.net/achlum/klooster.htm (24-06-2017), p.2; R. Stenvert, C. Kolman, S. Broekhoven, S. van Ginkel-Meester en Y. Kuiper, “Monumenten in Nederland. Fryslân” (Zwolle 2000, zie ook: http://www.dbnl.org/tekst/sten009monu06_01/sten009monu06_01_0008.php (24-06-2017); Gemeente Franekeradeel, “Welstandsnota” (2016), zie ook: http://www.welstandsnotas.nl/franekeradeel/121.htm (24-06-2017)
Gebruikte websites:
Website Reliwiki, de Nederlandse database over religieuze gebouwen, http://reliwiki.nl/index.php/Achlum,_De_Terp_1_-_Gertrudiskerk (24-06-2017); Website Vereniging Dorpsbelang Achlum; Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloosters_in_Friesland (24-06-2017)
http://www.achlum.info/?pagina=385&menu=669&GID=1 (24-06-2017)
ENK Monasticon nummer:
ME-Z104-001
VU Kloosterlijst nummer:
A06