Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Achlum

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Achlum
Orde of congregatie:
Reguliere Kanunniken van Sint Augustinus
Naam van het klooster:
Uithof klooster Ludingakerke
Plaatsnaam:
Achlum
Provincie:
Friesland
Destijds gewest:
Friesland
Type:
Uithof, m
Geschiedenis:
In Achlum, thans een dorp behorende tot de tegenwoordige gemeente Franekeradeel, stond een priorij van regularissen, die onder het gezag van de abt van het regulierenklooster in Ludingakerke viel. Toen dit klooster zich in 1429 bij het het Kapittel van Windesheim aansloot, werd de priorij in Achlum opgeheven. De gebouwen en landerijen daar werden toen door de regulieren van Lundingakerke als uithof in exploitatie genomen. Dit echter totdat ze hun convent naar Achlum overbrachten toen hun klooster in Ludingakerke als gevolg van de Geldersche en Saksische onlusten in Friesland onbewoonbaar was geworden. In 1572 werden echter ook in Achlem de toen als klooster in gebruik zijnde gebouwen verwoest, nu door de geuzen tijdens de Tachtigjarige Oorlog
Gebruikte literatuur:
K. Blok en J. Nicolay, ‘De geschiedenis van een steilkant en de waarde van booronderzoek op terp¿anken’ in “Graven aan de voet van de Achlumerdorpsterp. Archologische sporen rondom een terpnederzetting” onder redactie van J. Nicolay & G. de Langen (groningen 2015), zie ook: https://www.academia.edu/22381671/De_geschiedenis_van_een_steilkant_en_de_waarde_van_booronderzoek_op_terpflanken_opgraving_Achlum_ (30-10-2018), p. 15
ENK Monasticon nummer:
ME-P041-002
VU Kloosterlijst nummer:
L34c