Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Aduard

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Aduard
Orde of congregatie:
Cisterciënzers
Naam van het klooster:
Uithoven St.Bernardusabdij Aduard
Plaatsnaam:
Aduard
Provincie:
Groningen
Destijds gewest:
Ommelanden
Type:
Uithof, m
Geschiedenis:
Op gronden die de cisterciënzer Sint-Bernardusabdij te Aduard op de hoogst gelegen delen van de zuid- en oostzijde van Middag, bij Fransum, en op de lijn Wierum–Garnwerd verwierf, stichtte deze abdij haar vroege uithoven: het Aduarder en het Fransumer voorwerk, die nog geen 500 meter van elkaar vandaan lagen. Hoewel het omgrachte Aduarder voorwerk, dat ook wel “Oude Voorwerk“ werd genoemd, het oudste voorwerk was, werd het pas in een oorkonde uit 1390 vermeld. Deze uithof, de enige dat uit vier boerderijen bestond, legde zich evenals het Fransumer voorwerk, dat doorgaans “Nieuwe Voorwerk” genoemd werd, toe op landbouw en veeteelt en werd geëxploiteerd door conversen. Na de Reductie van Groningen in 1594, toen de Sint-Bernardusabdij werd opgeheven, kwamen voornoemde uithoven met de daarbij behorende gronden in handen van het gewest Stad en Lande, dat toen tot verpachting daarvan overging
Gebruikte literatuur:
J. Meinema, ‘Uit de geschiedenis van Fransum en zijn kerk’ in “Groninger kerken”, vol III (1981), zie ook: http://cultuurtijdschriften.nl/download?type=document&docid=531513 (12-11-2018), p. 115; J.A . Mol en J. Delvigne, ‘Het klooster, het land en het water’ in “De abtenkroniek van Aduard: studies, editie en vertaling” onder redactie van J. van Moolenbroek en J.A. Mol m.m.v. J. Loer (Hilversum 2010), p.163; J.A. Mol, ‘Bezitverwerving en goederenbeheer van de abdij Auard’ in “De abtenkroniek van Aduard: studies, editie en vertaling” onder redactie van J. van Moolenbroek en J.A. Mol m.m.v. J. Loer (Hilversum 2010), p. 186; Artikel ‘Lekenbroeders in Aduard’ op website Aduard in beeld.nl, http://aduardinbeeld.nl/wp-content/uploads/2017/12/20030513-Brochure-lekebroeders.pdf (11-11-2018), p. 17/24/25
Gebruikte websites:
Website Entoennu, https://www.entoen.nu/nl/groningen/westerkwartier/klooster-aduard (11-11-2018); Website St. Bernardushof Kloostermuseum Aduard, https://www.kloostermuseumaduard.nl/exposities/2010-verborgen-werkers-lekenbroeders-in-aduard (11-11-2018); Website Rechthuis Aduard, https://www.rechthuisaduard.nl/rechthuis-historie/het-cisterci%C3%ABnzer-klooster (12-11-2018); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Aduarder_Voorwerk (11-11-2018); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Fransumer_Voorwerk (12-11-2018)
ENK Monasticon nummer:
ME-P006-004
VU Kloosterlijst nummer:
F04j+F04l