Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Voorwerpencollectie
Voorwerpencollectie

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

 
 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

Filter: Kruisherenx
beacon
1.129  voorwerpen
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0803 Aankondigingsbord
Toelichting:
Met de letters en cijfers werden de gezangen en tekstgedeelten aangegeven voor het kerkpubliek
Datering:
1950-1975
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Hout
Lengte in cm:
50
Breedte in cm:
24
Hoogte in cm:
Cijfers: l,b,d: 48 x6x6
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0088 Achterglasschildering H. Drievuldigheid
Toelichting:
De H. Drievuldigheid, gezeten tegen een lichtblauwe achtergrond in een medaillon met een goudkleurige, blauwe en witte rand. Links God de Vader in een wit gewaad en bruingele mantel met rijksappel met bol en kruis, het hoofd geneigd naar Christus, die zijn arm om hem heenslaat. Deze heeft een kruis in de linkerhand en draagt een rode mantel, die het lichaam grotendeels onbedekt laat. Boven hun hoofden de Geestesduif met gespreide vleugels. Aan de bovenzijde van het medaillon vijf witte bloemen met rode harten aan blauwgroene takken. Aan de onderzijde "S. 3:Faltigkeit". Zwart gelakte, geprofileerde lijst
Datering:
1800-1900
Deelcollectie:
Kruisheren
Plaats vervaardiging:
Duitsland/Oostenrijk
Materiaal/techniek:
Glas, olieverf
Lengte in cm:
31,8 incl. lijst
Breedte in cm:
23,5 incl. lijst
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 88
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0509 Afdruk van zegelstempel in lak
Toelichting:
Kleinzegel van het klooster St. Agatha: Kruisherenkruis vanuit de aarde opkomend, tussen de armen de letters A. G. T. A.; geplaatst boven een met twee zwaarden doorstoken hart, geflankeerd door de letters T en A. Te lezen als A.G.A.T.T.A. (Agatta). Een afdruk in groene was van hetzelfde zegelstempel, zie inv. nr. VW-P017-Ud0456e
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Lak, papier
Diameter in cm:
3
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1417 Agnus Dei
Toelichting:
Voorzijde: paus Leo XIII, paus van 1878-1903. Keerzijde: het Apocalyptisch Lam op het boek met de zeven zegelen
Datering:
1878-1903
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Vaticaan
Plaats vervaardiging:
Rome
Materiaal/techniek:
Was van de Paaskaars van de Sint Pieter te Rome
Lengte in cm:
5,6
Breedte in cm:
4,7
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0746 Agnus Dei met voorstelling van Laurentius, in medaillon
Toelichting:
Ovaal glazen medaillon met oog, Op de voorzijde geschilderd Laurentius, ongeschoeid en staande op een grondje, in de rechterhand een palmtak. Rechtsboven de Geestesduif. Aan de onderzijde een tekstbanderol met "S. Laurentius". Aan de keerzijde centraal een relikwie met omschrift: "Agnus Dei", met ijzerdraadjes bevestigd tegen een rozet van stof. Er omheen vijf kleinere rozetten en metalen decoraties. Het medaillon is gevat in een rand van spiraalvormig gewonden ijzerdraad. Buitenrand van spiraalvormig aangebracht spiraaldraad
Datering:
1700-1800
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Metaal, glas, stof, was
Lengte in cm:
7,5
Breedte in cm:
6
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 746
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0400i Alben
Toelichting:
Aan de onderzijde een strook geborduurde tule (A: 1 x br. ca. 50 cm, B: 4 x br. ca. 55 cm, C: 1 x br. ca. 70 cm, D: 3 x br. ca. 85 cm). Ad A: geborduurde IHS-monogrammen in ovaal, korenaren- en leliemotieven en en schilden van c-voluten met bloemrasterwerk. Ad B: geborduurde wingerd met druiventrossen. Ad C: ook de mouwranden zijn voorzien van kanten stroken. Ad D: geborduurde IHS-monogrammen in gelijkarmig kruis, in stralenkrans; voorts florale motieven en c-voluten
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Katoen, kant
Lengte in cm:
Zie Toelichting
Breedte in cm:
Zie Toelichting
Documentatie:
Literatuur: Inventarislijst Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN) Kruisherenklooster St. Agatha, Deel 1: Tekst; Deel 2: Foto's
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0057 Altaarkruizen
Toelichting:
Altaarkruis met met een vrij fors corpus, waarvan de rechtervoet over de linkervoet is genageld, het hoofd naar links is geboge en de armen horizontaal zijn gestrekt
Datering:
1946
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Koper
Breedte in cm:
38
Hoogte in cm:
54
Opmerkingen:
Geschonken door de familie van J. (van) Wagenberg ter gelegenheid van diens priesterfeest op 28 juli 1946. Tot 1965 geplaatst geweest op de voormalige zijaltaren. Voor de dertien in dezelfde stijl uitgevoerde kandelaars, zie onder inv.nr. Ag/0272. Het hele set is zichtbaar op een foto van het gerestaureerde kerkinterieur uit de vijftiger jaren van de twintigste eeuw
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 57
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0286 Altaarschel
Toelichting:
Neogotische altaarschellen met vier bellen
Datering:
1900-1925
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Koper
Hoogte in cm:
24
Documentatie:
Inventaris SKKN, p. 219
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0443 Amelander kast
Toelichting:
Zogeheten 'Amelander kast'. Tweedelige vijfdeurskast. Strakke plint met geprofileerde randen, waarin de uítstekende basementen voor de zuilen. In de onderkast twee deuren met verdiepte panelen, omlijst door een zware toog, die gedragen wordt door gecanneleerde pilasters. In de toog al dan niet geornamenteerde blokken, afgewisseld door diamantkoppen. In de zwikken bladwerk. Een Ionische zuil fungeert als middenstijl. Deze draagt het basement van het middendeurtje van de bovenkast. Dit heeft de vorm van een door Ionische zuiltjes geflankeerd nisje. Hierin snijwerk: een gelobde siervaas met een symmetrisch weergegeven boeket, op de zijstijlen aan ringen gehangen bloemtakken, in de met gedecoreerde blokken en diamantkoppen versierde toog een schelpmotief, in de zwikken bladwerk. Aan weerszijden van de verticaal uit de vaas oprijzende tak het jaartal '1618'. Voorts in de bovenkast twee deurtjes, identiek aan die van de onderkast. Zijstijlen eveneens in de vorm van Ionische zuilen. De cannelures van de zuilen die midden- en zijstijlen vormen lopen niet geheel door, op ongeveer eenderde deel van onder bevinden zich 'opgelegde' cannelures. Strakke architraaf met uítstekende, geprofileerde kap. In de zijkanten vier verdiepte panelen met verhoogd veld in geprofileerde omlijsting
Achtergronden:
Het is niet ondenkbaar dat de kast afkomstig is uit de nalatenschap van deken A.P. Hendriks te Leeuwarden, van wie via zijn neef L. Honhon osc, meerdere waardevolle voorwerpen in het klooster St. Agatha zijn gekomen (zie onder inv.nrs. Ag/0059, Ag/0090, Ag/0208 en onder de afdelingen 'profaan zilver' (met name inv.nrs. Ag/0472 en Ag/0473) en 'porselein'. De kast werd eind 1956 door magister-generaal W. van Hees overgebracht naar het destijds te Amersfoort gevestigde generalaat; in 1984 kwam ze terug in St. Agatha (dossier Elsen)
Datering:
1618, gedateerd op de middenstijl
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Eikenhout
Lengte in cm:
kap: 170,5 x 77
Breedte in cm:
151,5
Hoogte in cm:
204
Diepte in cm:
67,5
Opmerkingen:
De Amelander kast is een kruising tussen de 17e-eeuwse Hollandse en Friese keeftkast. De indeling in een onder- en bovengedeelte is Hollands, de versiering Fries. Amelander kasten werden waarschijnlijk in Friesland gemaakt, alhoewel ook niet mag worden uitgesloten dat ze werden vervaardigd in Holland. Kenmerkend zijn de zuilen, waarvan die op de hoeken zich over de gehele lengte uitstrekken, terwijl de middenstijl uit twee boven elkaar geplaatste zuilen bestaat. Soms -zoals ook hier- is de bovenzuil van de middenstijl vervangen door een door zuiltjes geflankeerde en van snijwerk voorziene nis. Voorts hebben de gecanneleerde zuilen aan de onderzijde 'opgelegde' cannelures. Kenmerkend ook zijn de zware, van blokken voorziene togen in de deurpanelen, welke rusten op zware pilasters. Het fries is soms onversierd, soms gedecoreerd met kerfwerk of verdiepte cannelures, soms heeft het een zogenaamd 'kwispedoorprofiel' (hol-bol gewelfd). In onderdelen komen allerlei variaties voor.
Het Sorgdragermuseum te Hollum (Ameland) is in het bezit van een, overigens ongedateerde 'Amelander'kast. Volgens een bijgaande toelichting zou het hier om één van de veertien geregistreerde kasten van dit type gaan. Het is niet ondenkbaar dat de kast afkomstig is uit de nalatenschap van deken A.P. Hendriks te Leeuwarden, van wie via zijn neef L. Honhon osc, meerdere waardevolle voorwerpen in het klooster St. Agatha zijn gekomen (zie onder inv.nrs. Ag/0059, Ag/0090, Ag/0208 en onder de afdelingen 'profaan zilver' (met name inv.nrs. Ag/0472 en Ag/0473) en 'porselein'. De kast werd eind 1956 door magister-generaal W. van Hees overgebracht naar het destijds te Amersfoort gevestigde generalaat; in 1984 kwam ze terug in St. Agatha (dossier Elsen)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 443; Voorloopige lijst 1931, p.233; K. Sluyterman, "Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen", 's-Gravenhage 1979(2), p. 166, Fig. 225, p. 167, Fig. 226 en 227, p. 75-176; Zie ook conditierapport "Survey en offerte meubilair Stichting Sint Aegten" door de meubelrestauratoren Martijn de Ruijter en Reinier Klusener, 2000
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1308 Amethist in doosje, met geschreven opdracht
Toelichting:
Cadeau aan Pater Harry van de Ven OSC in 1992
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Steen, papier
Lengte in cm:
18
Breedte in cm:
12
Hoogte in cm:
7
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1515 Amict
Toelichting:
Amict met wit op wit borduursel van bloem- en bladranken in de hoeken
Datering:
1925-1950
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Linnen, borduurgarens
Lengte in cm:
86 (zonder linten)
Breedte in cm:
58,5
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0255 Ampullenschaal
Toelichting:
Neogotische, ovale schaal met vierlobbige, geaccoleerde rand waarop een parelrand. Op de rand graveerwerk in de vorm van viermaal twee zich om een band slingerende, symmetrische bladranken. Centraal op de spiegel een vierbladig leliemotief binnen een cirkel met kartelrand, aan boven- en onderzijde ervan bladwerk. Rond de opgeschroefde verhoging voor de waterampul de tekst "Effundam aquam super sitientem" (Ik zal water uitstorten over degene, die dorst heeft), rond die voor de wijnampul "Hic est vinum Germinans virgines" (Hier is de wijn, die zuivere mensen doet ontstaan). Op de onderzijde de inscriptie "Geschenk van / Oeffelt / aan / Mgr. H. Hollmann / 1875-1900". Aan weerszijden van de data een gegraveerd takje
Datering:
1900 (inscriptie)
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
H. Momm
Plaats vervaardiging:
Nijmegen
Materiaal/techniek:
Zilver
Lengte in cm:
26,5
Breedte in cm:
17,6
Opmerkingen:
Blijkens de inscriptie werd de schaal (met ampullen) in 1900 door de parochianen van Oeffelt aangeboden aan Mgr. H. Hollmann bij gelegenheid van diens zilveren priesterjublileum op 15 augustus van genoemd jaar. De erbij behorende ampullen werden tijdens de inventarisatie niet aangetroffen. Bij dezelfde gelegenheid werd hem een door de inwoners van St. Agatha een vijfstel met toebehoren aangeboden (zie onder inv.nr. Ag/0326). Voorts werd hem een brillenkoker geschonken (zie inv.nr. Ag/0696) en werd een gedenkbord vervaardigd (inv.nr. Ag/0665). In hetzelfde jaar liet Hollmann zich portretteren door Fr. Grips (VW-P017-Ag0151)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 255
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0254 Ampullenset met ampullenschaal
Toelichting:
Ronde, in zes segmenten verdeelde voet met vlakke, geaccoleerde en cilindrische rand, schuin oplopend naar gewelfde bovenvoet. Gedrukt bolvormig lichaam en balusterhals met spiegelbeeldig weergegeven kerkraamachtige contouren. Driehoekige sneb met visblaasmotief. Gedrukt uivormig, in zes segmenten verdeeld, scharnierend deksel met vlakke rand. Op de lip gegraveerd respectievelijk de letter V en A. Getopt met cirkelvormig kruis. Op het scharnier van de wijnampul de met voluutjes versierde letter A, die als duimgreep fungeert. Gegolfd oor met bladornament op zowel het hoogste punt als bij de aanhechting aan het lichaam
Datering:
1850-1875
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Merk op voet- en dekselrand van beide ampullen en op spiegel van de schaal: V in gekroond, gearceerd schild (= belastingstempel voor grote buitenlandse werken, 1853-1893)
Plaats vervaardiging:
Buitenland
Materiaal/techniek:
Zilver
Lengte in cm:
27 (ampullenschaal)
Breedte in cm:
20,3 (ampullenschaal)
Hoogte in cm:
14,5 (ampullen)
Diameter in cm:
6,7 (ampullen)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 254
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0175 Ampullenset op lavaboblad
Toelichting:
In de ampullen worden water en wijn tijdens voorbereiding van de communie naar het altaar gebracht. De waterampul en het blad kunnen tevens worden gebruikt voor de handwassing van de priester.Op deze kannetjes staan de letters A (aqua) en V (vinum)op een kruisherenkruisje. Op de cilindrische rand van het lichaam van beide ampullen is een inscriptie gegraveerd "* F : A : vander : Voort : prior : udensis *", waaruit blijkt dat het set in bezit is gekomen van de Udense Kruisheren tijdens het prioraat van Albertus van der Voort osc (1730-1747). Uit de inscriptie, die in de nominativus en niet in de dativus is gesteld, kan worden opgemaakt dat het stel door de prior zelf is aangeschaft en hier geen sprake is van een geschenk. Op de onderzijde van de schaalrand is dezelfde inscriptie aangebracht als op de ampullen
Datering:
1738-1739
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
G.L.F. van der Sloot
Plaats vervaardiging:
's-Hertogenbosch
Materiaal/techniek:
Zilver
Lengte in cm:
29 x 22 [blad]
Hoogte in cm:
17,5 [ampullen]
Opmerkingen:
Blijkens de inscriptie zijn deze in 1738-1739 vervaardigde voorwerpen in bezit gekomen van de Udense Kruisheren tijdens het prioraat van Albertus van der Voort osc (1730-1747). Of ze hem in 1739 geschonken zijn - samen met de in inv. nr. VW-P017-Ud0176 vermelde voorwerpen, wierookvat en scheepje, (Cat. tent. Uden 1986 en 1987) - mag worden betwijfeld. Waarschijnlijk zijn ze door hem zelf aangeschaft. De betiteling is namelijk in de nominativus en niet in de dativus gesteld. Ook in de hieronder vermelde catalogus uit 1993 wordt gesteld dat ze als geschenk aan prior A. van der Voort waren aangeboden. Albertus van der Voort, voor diens portret en (vermeende) uitbreiding van het liturgisch vaatwerk tijdens zijn bewind, zie onder inv. nr. VW-P017-Ud0093. Godefridus Leo F. van der Sloot werd op 10 augustus 1712 als meester opgenomen in het gilde van zilversmeden te 's-Hertogenbosch (nr.120 op de insculpatieplaat) en was er tot 1739/1740 werkzaam. Zijn meesterteken: een met twee pijlen doorboord hart in een gekroond en geschulpt schild. Hij was twee jaar keurmeester
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Le0004 Antependium, Lezenaarsantependium
Toelichting:
Door de rode kruisarm ontspruit een korenaar aan een doornentak. Boven twee geopende handen gebalde hand. Het ontwerp is afkomstig van Bernhard Leisenheimer osc. Vervaardigd door Mia van de Sande, zus van Piet van de Sande osc
Datering:
1950-1975
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Mia van de Sande
Materiaal/techniek:
Linnen, borduurgarens
Lengte in cm:
180
Breedte in cm:
45
Documentatie:
Literatuur: M.M. van Zanten, "Inventarislijst Kruisherenklooster Leuven, Convent van de H. Augustinus" (St. Agatha 2005)
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag2033 Aquarel gemaakt ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de orde
Toelichting:
Lange rij kruisheren, met op de achtergrond een kloostergebouw
Datering:
2009
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
J. Delfor (?)
Lengte in cm:
33,9
Breedte in cm:
72
Opmerkingen:
Twee identieke exemplaren aanwezig, waarvan één ingelijst
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0760 Aquarel, Portret Magister Generaal Van Dinter osc
Toelichting:
Opschrift: Wilhelmus Antonius van Dinter / 1924 / 1940. Van Dinter kijkt de beschouwer aan. Hij is gekleed in een paarse schoudermantel en draagt het borstkruis
Datering:
1954
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Gesigneerd: Koos van der Horst Jr1954
Plaats vervaardiging:
Delft
Materiaal/techniek:
Papier, aquarelverf
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag2031 Aquarel, gezicht op klooster Sint Agatha in winter
Toelichting:
Op de voorgrond een boerderij
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Cor Donkers (1939-)
Lengte in cm:
39,9
Breedte in cm:
54,7
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-We0037 Armstoelen
Toelichting:
Met geschoren velours in blauwgetinte florale motieven beklede armstoelen met hoge rugleuning en houten armleuningen.
Datering:
1950-1975
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Hout, stof, metaal
Breedte in cm:
67
Hoogte in cm:
120
Diepte in cm:
58
Opmerkingen:
Op een van deze stoelen is magister-generaal Glen Lewandowski geportretteerd door Edgard Claes, zie inv. nr. VW-P017-Ag1530
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1411 Bankje, kleermakersbankje
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Hout, stof, zeegras
Lengte in cm:
22
Breedte in cm:
35
Hoogte in cm:
18
Opmerkingen:
Het klooster had tot de 70-er jaren in de 20e eeuw een kleermaker in dienst. Vrijwel de hele inrichting van het kamertje van de kleermaker, een van de broederkamertjes in het klooster op de tweede verdieping, is overgeleverd
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0384 Barometer
Toelichting:
Bakbarometer, gecombineerd met thermometer met Réaumur- en Fahrenheitschaal, en controleur. Het adres staat gegraveerd aan de bovenzijde van de linker schaalplaat binnen een rechthoek met afgeschuinde hoeken, die is opgehangen aan een lauwerkrans met festoen. Aan de bovenzijde van de platen een uitgezaagde sierpot met festoen, aan de onderzijde een draperie met culot.
Classicistische kast met doorbroken fronton en gecanneleerde vuurpot. Gedecoreerd met ingelegde biezen van twee soorten hout. Op de bak, waaraan tolvormige en in een druppel eindigende sierknoppen, een ingelegd schelpmotief in ovaal en een bies alsop het fronton. Omlijsting van de kast bestaande uit ingelegd hout in de vorm van een koord
Datering:
1780-1790
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
J. Solaro
Plaats vervaardiging:
Leeuwarden
Materiaal/techniek:
Gefineerd hout met inlegwerk, glas, metaal
Documentatie:
Literatuur: Clarijs 1978, p. 95-96, afb. 33 (een nagenoeg identiek exemplaar); Bert Bolle, "In de veiling genomen", in: Antiek, 15 (1980) p. 33-39
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0405 Beddenkruik
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Rood- en geelkoper
Hoogte in cm:
30,5
Diameter in cm:
9
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0546 Bedevaartsvlag
Toelichting:
Bedevaartvlaggetje met de tekst: O.L.Vrouw ter Linde heil der zieken. Afbeelding: het genadebeeld in een boom, links een kruisheer
Datering:
[ca. 1950] Na 1905 vanwege de afbeelding van de nieuwe kapel uit dat jaar
Deelcollectie:
Kruisheren
Plaats vervaardiging:
Uden
Materiaal/techniek:
Papier
Lengte in cm:
47
Breedte in cm:
34
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0294 Bedieningslantaarn
Toelichting:
Lantaarn, bestaande uit vier aan bandenbevestigde strips, die aan de onderzijde zijn uitgebogen en als pootjes fungeren. Gewelfde bodem met kaarsenhouder en opstaande rand waarin ronde perforaties. Glazen, cilindrische koker. Convex konisch deksel met een cilindrische rand waarin viermaal vijf ronde perforaties van verschillende afmeting. In het deksel vier uitgespaarde driepassen. In top een kruisje. Rechthoekige beugel, tevens handgreep met een dwarsverbinding waaraan een luiklokje. Op de bodem een wit geschilderd zinken bakje met schuin oplopende rand
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Koper, glas
Hoogte in cm:
35; h. beugel22,8
Diameter in cm:
11,8
Opmerkingen:
Gebruikt bij het brengen van de ziekencommunie in het dorp
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 294
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0024 Beeld Agatha
Toelichting:
De heilige Agatha draagt een tot onder de borst reikend grijs kleed, waarover een rose mantel is gedrapeerd. Ze heeft lang, tot de schouders vallend haar, waarin een blauw snoer is gevlochten en een diadeem is gestoken. Zij houdt in de rechterhand een palmtak, teken van haar martelaarschap. De linkerborst is afgesneden, de rechterborst zit nog slechts gedeeltelijk aan het lichaam. Aan haar rechterzijde staat een engel met een schaal in beide handen. Deze engel is is veelvuldig naast de heilige Agatha uitgebeeld en behoort tot de iconografie van deze heilige. Op de schaal liggen dan haar borsten. Op de plek van het klooster wordt deze heilige, patroonheilige van het klooster en het dorp, reeds vanaf de dertiende eeuw vereerd
Datering:
ca. 1750
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Walter Pompe
Materiaal/techniek:
Hout, gepolychromeerd
Lengte in cm:
52
Breedte in cm:
25
Hoogte in cm:
144
Opmerkingen:
In 1858 opnieuw beschilderd door C. Grips (dossier Elsen). Uit bewaard gebleven brieven, d.d. 1 en 15 juni 1948, blijkt dat het beeld, evenals de lutrijn (inv.nr. Ag/0004) en het Mariabeeld (inv.nr. Ag/0029), ten behoeve van restauratiewerkzaamheden naar het atelier van fa. P. Verbraak te Tilburg zijn gebracht. De sculpturen zouden er volgens Jhr. C.O.M. van Nispen tot Sevenaer ondeskundig door een meubelmaker zijn behandeld. Gerhard Janssen, kunstschilder te Den Haag, die de genoemde sculpturen destijds te Tilburg heeft bezichtigd, gaf adviezen t.a.v. de beschildering ervan. M. Pietersen, beeldhouwer te Den Haag, heeft blijkbaar alsnog de restauratie van het houtwerk uitgevoerd. In 1959 tegen houtworm behandeld in het atelier van Koos van der Horst Jr. te Delft. Deze heeft het opnieuw gepolychromeerd, advies werd ingewonnen bij de heer Bolten, destijds directeur van Museum Prinsenhof te Delft. Walter Pompe (Lith 1703 - Antwerpen 1777) vertrok reeds op jeugdige leeftijd naar Antwerpen, waar hij in de leer ging bij Michiel van der Voort. In 1730 werd hij daar als meester opgenomen in het Sint Lucasgilde. Tijdens zijn leven was met name zijn kleinkunst, zowel profaan als religieus van karakter, uitgevoerd in ivoor, palmhout en terracotta populair bij veel particulieren. Voor de kerken vervaardigde hij vrijstaande beelden, preekstoelen, koorgestoelten en ander kerkmeubilair. Voorts ontwierp hij diverse altaren welke in zijn atelier werden uitgevoerd. Beelden van zijn hand bevinden zich in de kerken te Lith, Knegsel en Oirschot (Petrus Banden, kapel O.L. Vrouw ter Eik). Volgens overlevering zou vroeger de linkerborst van Agatha op de schotel hebben gelegen. De zeer bloedige wijze waarop de heilige is uitgebeeld, kan met uitzondering van de reliëfs van de voormalige 1694 gedateerde preekstoel uit de St. Agathakerk te Boekel, voor de beeldhouwkunst als uniek in noordoost Noord-Brabant worden beschouwd (Cat.tent. Uden 1987, p.127). Meer informatie in inventarisrapport
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 1996, 2 delen: tekst en foto's, inv. nr. 24; "Dossier Elsen", aantekeningen van Th. van den Elsen osc (1916-1994), St. Agatha; L.C.B.M. van Liebergen red., “Modeste Barok, Beeldwerk in Brabant in de zeventiende en achttiende eeuw”, tentoonstellingscatalogus Uden 1994, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1994), p. 14, 16, p. 97, cat. nr. 45, afb. 78 (ca. 1749), p. 22-25 (Walter Pompe); ; "Walter Pompe beeldhouwer 1703-1777", tentoonstellingscatalogus Museum voor Religieuze Kunst, (Uden 1979); L.C.B.M. van Liebergen red, “'waer een paradis". Kloosterleven in Brabant na de Reformatie”, tentoonstellingscatalogus Uden 1987, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1987), p. 127, cat. nr. 3, afb.128b, 128a (Interieurtekening J. van Boldrik); C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), deel I (2), prent t.o.p 154, p. 208, nr. 7 (beeld), p. 207, nr. 2 (votiefgaven)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden