Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

 
 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

beacon
139  voorwerpen
gesorteerd op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P023-010 Affilatiebrief van de orde der kapucijnen
Toelichting:
Deze brief bekrachtigt dat Antonius Saes en Johanna de Natris als geestelijke kinderen binnen de orde der kapucijnen werden opgenomen "uit dankbaarheid voor de grote hulp van 1942 tot 1945 aan de paters en broeders kapucijnen verleend, toen tengevolge van de Duitse onderdrukking ons klooster te Eindhoven in beslag was genomen".
Datering:
1946
Deelcollectie:
Kapucijnen
Materiaal/techniek:
Schoonschrift op geschept papier met watermerk, in houten lijst met glas
Lengte in cm:
40
Breedte in cm:
30
Diepte in cm:
2
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-124 Akte van aanneming in de Aartsbroederschap van de Heilige Familie
Toelichting:
Bij de plechtigheid waarmee nieuwe leden in de Aartsbroederschap werden opgenomen, werd de op de oorkonde afgedrukte Akte van opoffering vanaf de preekstoel langzaam voorgelezen en na ieder rustpunt door de nieuwe leden herhaald. Daarna werd de formule van aanneming voorgelezen, de nieuwe leden werden met wijwater besprenkeld en tenslotte de medailles en de akte van aanneming. Op de akte staan vier afbeeldingen van de Heilige Familie: geboorte van Jezus, vlucht naar Egypte, onderweg naar Jeruzalem en in de timmerwerkplaats. De datum 17 augustus 1856 is de oprichtingsdatum van de afdeling Wittem van de Aartsbroederschap. Deze oorkonde was van "Hub. van der Heijden" en is gedateerd op 12 juli 1903.
Datering:
1903
Deelcollectie:
Redemptoristen
Vervaardiger:
Litho P. Hahn
Plaats vervaardiging:
Luik
Materiaal/techniek:
Hout, glas, papier, drukinkt
Lengte in cm:
52
Breedte in cm:
37
Diepte in cm:
2
Opmerkingen:
Vgl. VW-P039-086 voor andere akten van aanneming in de Aartsbroederschap.
Documentatie:
Vgl. 'Handboekje voor de leden der Aartsbroederschap van de H. Familie, Jesus, Maria, Josef' (Amsterdam 1897), p. 28 (artikel 15) en pp. 75-80: 'Oefeningen voor de plechtige opdracht der leden'. AR-P039-16607A
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P001-010 Archimandrietenkruis aan keten
Toelichting:
Het kruis is door mgr. Mikhayl Assaf (1887-1970), aartsbisschop van Petra en Filadelfia (Jordanië), verleend aan Frans Wijnhoven aa (1893-1971) vanwege zijn verdiensten. Hij ontving daarbij de eretitel van archimandriet van Amman (Jordanië).
Datering:
[1948-1970]
Deelcollectie:
Assumptionisten
Materiaal/techniek:
Metaal voorzien van een goudkleurig laagje met ingezette glasstenen in verschillende kleuren en centraal een geschilderd kruis met corpus op parelmoerachtige ondergrond
Lengte in cm:
17,5 (hanger)
Documentatie:
"In Memoriam pater Frans Wijnhoven a.a.", in: "Het Christelijke Oosten" jrg. 23 (1971), afl. 4, p. 221-222; "In Memoriam pater Frans Wijnhoven", in: "Stemmen van Stapelen", nr. 23 (sept. 1971)
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z141-006 Associatiebrief van de Abdij Achelse Kluis met de Zusters van de Goede Herder
Toelichting:
In de assocatiebrief wordt uitgesproken dat de monniken van de Achelse Kluis voor de Zusters van de Goede Herder zullen bidden en dat ze deelachtig gemaakt zullen worden "aan al de H.H. Missen, gebeden en oefeningen van godsvrucht en boetvaardigheid welke in ons klooster te Achel en in de twee door ons begonnen stichtingen te Echt en te Diepenveen geschieden". Deze associatie geldt niet alleen tot het moment van overlijden van de zusters, maar ook indien de ziel van een overleden zuster in de 'zuiveringsplaats' moet verblijven alvorens naar de hemel te gaan. De associatiebrief is versierd met een portret van Abbé de Rancé, afbeeldingen van zijn sterven en zijn begrafenis en drie taferelen uit het trappistenleven (schuldkapittel, refter, trappisten aan het werk op het land). Het betreft een litografie van een 'un religieux de Tamié', gedrukt te Parijs. De associatiebrief is ondertekend door Fr. Bernardus Maria, abt van de Achelse Kluis, 18 april 1887.
Datering:
1887
Deelcollectie:
Zusters van de Goede Herder
Materiaal/techniek:
Papier in houten lijst
Lengte in cm:
62
Breedte in cm:
56
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden