Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

 
 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

beacon
87  voorwerpen
gesorteerd op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z052-026 Ampullen
Toelichting:
Volgens de overlevering zou Moeder Theresia (Barbara Saelmaeckers, 1797-1886), stichteres van de Franciscanessen van Charitas, deze ampullen uit Oosterhout hebben meegenomen bij de verplaatsing van het moederhuis in 1853 naar Steenbergen.
Datering:
1800-1830
Deelcollectie:
Franciscanessen van Charitas
Materiaal/techniek:
Zilver
Breedte in cm:
7
Hoogte in cm:
8
Diameter in cm:
4
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0255 Ampullenschaal
Toelichting:
Neogotische, ovale schaal met vierlobbige, geaccoleerde rand waarop een parelrand. Op de rand graveerwerk in de vorm van viermaal twee zich om een band slingerende, symmetrische bladranken. Centraal op de spiegel een vierbladig leliemotief binnen een cirkel met kartelrand, aan boven- en onderzijde ervan bladwerk. Rond de opgeschroefde verhoging voor de waterampul de tekst "Effundam aquam super sitientem" (Ik zal water uitstorten over degene, die dorst heeft), rond die voor de wijnampul "Hic est vinum Germinans virgines" (Hier is de wijn, die zuivere mensen doet ontstaan). Op de onderzijde de inscriptie "Geschenk van / Oeffelt / aan / Mgr. H. Hollmann / 1875-1900". Aan weerszijden van de data een gegraveerd takje
Datering:
1900 (inscriptie)
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
H. Momm
Plaats vervaardiging:
Nijmegen
Materiaal/techniek:
Zilver
Lengte in cm:
26,5
Breedte in cm:
17,6
Opmerkingen:
Blijkens de inscriptie werd de schaal (met ampullen) in 1900 door de parochianen van Oeffelt aangeboden aan Mgr. H. Hollmann bij gelegenheid van diens zilveren priesterjublileum op 15 augustus van genoemd jaar. De erbij behorende ampullen werden tijdens de inventarisatie niet aangetroffen. Bij dezelfde gelegenheid werd hem een door de inwoners van St. Agatha een vijfstel met toebehoren aangeboden (zie onder inv.nr. Ag/0326). Voorts werd hem een brillenkoker geschonken (zie inv.nr. Ag/0696) en werd een gedenkbord vervaardigd (inv.nr. Ag/0665). In hetzelfde jaar liet Hollmann zich portretteren door Fr. Grips (VW-P017-Ag0151)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 255
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0254 Ampullenset met ampullenschaal
Toelichting:
Ronde, in zes segmenten verdeelde voet met vlakke, geaccoleerde en cilindrische rand, schuin oplopend naar gewelfde bovenvoet. Gedrukt bolvormig lichaam en balusterhals met spiegelbeeldig weergegeven kerkraamachtige contouren. Driehoekige sneb met visblaasmotief. Gedrukt uivormig, in zes segmenten verdeeld, scharnierend deksel met vlakke rand. Op de lip gegraveerd respectievelijk de letter V en A. Getopt met cirkelvormig kruis. Op het scharnier van de wijnampul de met voluutjes versierde letter A, die als duimgreep fungeert. Gegolfd oor met bladornament op zowel het hoogste punt als bij de aanhechting aan het lichaam
Datering:
1850-1875
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Merk op voet- en dekselrand van beide ampullen en op spiegel van de schaal: V in gekroond, gearceerd schild (= belastingstempel voor grote buitenlandse werken, 1853-1893)
Plaats vervaardiging:
Buitenland
Materiaal/techniek:
Zilver
Lengte in cm:
27 (ampullenschaal)
Breedte in cm:
20,3 (ampullenschaal)
Hoogte in cm:
14,5 (ampullen)
Diameter in cm:
6,7 (ampullen)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 254
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0175 Ampullenset op lavaboblad
Toelichting:
In de ampullen worden water en wijn tijdens voorbereiding van de communie naar het altaar gebracht. De waterampul en het blad kunnen tevens worden gebruikt voor de handwassing van de priester.Op deze kannetjes staan de letters A (aqua) en V (vinum)op een kruisherenkruisje. Op de cilindrische rand van het lichaam van beide ampullen is een inscriptie gegraveerd "* F : A : vander : Voort : prior : udensis *", waaruit blijkt dat het set in bezit is gekomen van de Udense Kruisheren tijdens het prioraat van Albertus van der Voort osc (1730-1747). Uit de inscriptie, die in de nominativus en niet in de dativus is gesteld, kan worden opgemaakt dat het stel door de prior zelf is aangeschaft en hier geen sprake is van een geschenk. Op de onderzijde van de schaalrand is dezelfde inscriptie aangebracht als op de ampullen
Datering:
1738-1739
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
G.L.F. van der Sloot
Plaats vervaardiging:
's-Hertogenbosch
Materiaal/techniek:
Zilver
Lengte in cm:
29 x 22 [blad]
Hoogte in cm:
17,5 [ampullen]
Opmerkingen:
Blijkens de inscriptie zijn deze in 1738-1739 vervaardigde voorwerpen in bezit gekomen van de Udense Kruisheren tijdens het prioraat van Albertus van der Voort osc (1730-1747). Of ze hem in 1739 geschonken zijn - samen met de in inv. nr. VW-P017-Ud0176 vermelde voorwerpen, wierookvat en scheepje, (Cat. tent. Uden 1986 en 1987) - mag worden betwijfeld. Waarschijnlijk zijn ze door hem zelf aangeschaft. De betiteling is namelijk in de nominativus en niet in de dativus gesteld. Ook in de hieronder vermelde catalogus uit 1993 wordt gesteld dat ze als geschenk aan prior A. van der Voort waren aangeboden. Albertus van der Voort, voor diens portret en (vermeende) uitbreiding van het liturgisch vaatwerk tijdens zijn bewind, zie onder inv. nr. VW-P017-Ud0093. Godefridus Leo F. van der Sloot werd op 10 augustus 1712 als meester opgenomen in het gilde van zilversmeden te 's-Hertogenbosch (nr.120 op de insculpatieplaat) en was er tot 1739/1740 werkzaam. Zijn meesterteken: een met twee pijlen doorboord hart in een gekroond en geschulpt schild. Hij was twee jaar keurmeester
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z152-005 Ampullenstel
Toelichting:
Ampullenblad met twee ampullen, of schenkkannetjes, als set vervaardigd voor gebruik tijdens de eucharistieviering voor water en wijn. Geschenk van alle zusters van de congregatie aan de algemeen overste zuster Emmanuël de Gier t.g.v.bij gelegenheid van haar 25-jarig professiefeest. Aan de onderzijde van het blad staat in een gegraveerde wimpel de graveerde tekst: "Bij 't zilveren jubilé der algem. overste van Schijndel Zr M.E. de Gier door al de zusters v.h. moederhuis en succursaalhuisen 1889". Het blad is aan de rand versierd met een half opengewerkte rand met ronde glassteentjes. Het deksel van de ene ampul is voorzien van een gegraveerde 'V' (vinum, wijn). Het andere deksel is op gelijke wijze van een 'A' (aqua, water) voorzien. Op de ampullen zijn afbeeldingen van de vier evangelisten aangebracht. Opgeborgen in een kist met slot.
Datering:
1889
Deelcollectie:
Zusters van Liefde (Schijndel)
Vervaardiger:
[F.X. Hellner]
Plaats vervaardiging:
[Kempen (Duitsland)]
Materiaal/techniek:
Verguld zilver en gekleurd glaswerk
Lengte in cm:
28,5 (3)
Breedte in cm:
17,5 (3)
Hoogte in cm:
18,5 (1-2); 2,5 (3)
Diameter in cm:
6,5-7 (1-2)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P024-001 Ciborie
Toelichting:
Grote ciborie door de Witte Paters gebruikt in Rwanda tijdens het uitdelen van de communie bij belangrijke gelegenheden zoals Pasen, priesterwijdingingen, jubilea en openluchtmissen. De ciborie met een inhoud van ongeveer 20 liter kon ongeveer 15.000 hosties bevatten. In ieder geval gebruikt in de kathedraal van Kabgayi. Uit deze grote ciborie werden de hosties in kleinere cibories overgeheveld en dan rondgedeeld. Vermoedelijk gebruikt vanaf circa 1940 tot circa 1980.
Datering:
ca. 1940
Deelcollectie:
Missionarissen van Afrika
Materiaal/techniek:
Koper
Hoogte in cm:
56
Diameter in cm:
35,5
Documentatie:
Dossier over het gebruik van deze ciborie bewaard in Archief van de Witte Paters (AR-P024-588)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z152-011 Ciborie
Toelichting:
De ciborie werd gekocht t.g.v. het decreet van Pius X over de dagelijkse communie (1905). Het geld werd bijeengebracht door verschillende families van de zusters. In de voet afbeeldingen van de H. Bartholomeus, H. Pancratius, H. Christina, H. Theodorus, H. Vincentius a Paulo en H. Johannes Bergmans Inscriptie op de voet: "Familia sororum dono dedit occasione decreti de communione quotidiana". De cuppa toont het Laatste avondmaal en de inscriptie: "Panum nostrum quotidianum da nobis hodi - ego sum panis vivus, quide coelo descendi". Het sierdeksel is versierd met een toren. Tegen de zes bogen staan zes engelen met relieken in hun handen. Onder de boogspanne een tronende Maria met Kind. Daarboven in de toren Petrus en op de spits een kruis met corpus.
Datering:
1906
Deelcollectie:
Zusters van Liefde (Schijndel)
Vervaardiger:
Henri van Gardinge
Plaats vervaardiging:
Eindhoven
Materiaal/techniek:
Verguld zilver versierd met gekleurd glas. Binnenkant van de cuppa goud
Hoogte in cm:
34,5 (ciborie); 7 (deksel); 41 (sierdeksel)
Diameter in cm:
18 (cuppa); 22 (voet); 19 (deksel); 18,5 (sierdeksel)
Documentatie:
Zie documentatiemap Z152 voor een uitgebreidere beschrijving van de ciborie
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z101-007 Ciborie
Toelichting:
Deze hostiekelk met deksel heeft een zeslobbige voet waarop busten van: Maria met Kind; Theresia van Avila; Petrus met sleutels; Jozef met winkelhaak en lelietak; Franciscus; Alfonsus de Liguori als bisschop. Bolvormig kommetje met de tekst "ecce panis angelorum; factus cibus viatorum". De deksel is licht gewelfd en bevat een kruisje.
Datering:
1916
Deelcollectie:
Redemptoristinnen
Vervaardiger:
J. Jonkergouw
Plaats vervaardiging:
's-Hertogenbosch
Materiaal/techniek:
Zilver, email
Hoogte in cm:
25,5
Diameter in cm:
13
Opmerkingen:
Bevat verscheidene merktekens en op voetrand de inscriptie " Aan Zr. M. Fr. Seraphica Voets b/h zilv. Professiejubilé 29.9.16".
Documentatie:
Inventaris SKKN no. 44
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0227 Ciborie
Toelichting:
Zeslobbige, geprofileerde voet op vlakke rand. Op de lobben gegraveerde en gedreven voorstellingen: 1. Agatha, ten voeten uit, met nijptang en palmtak; een achter haar doorlopende tekstbanderol met in gotisch schrift "Sancta Agatha", 2. Odilia, gekroond, met pijl en palmtak en kruisstaf met wimpel, tekstbanderol "Sancta Odilia", 3. Kruisherenkruis in rood en wit email, op geruit schild. Op de overige lobben een wingerdplant met wortels, blad en druiventrossen. Op overgang naar de stam vier in grootte afnemende ringen. Ronde stam met filetstrepen. Platronde, door profileringen begrensde nodus met gestileerde bladmotieven en kabelrand, waarop zes vierbladige bloempjes. Tegencuppa van ajour wingerd met zevenmaal twee boven elkaar aangebrachte druiventrossen; hierboven een fries van opstaande bladmotieven op geschulpte rand. Halve bolvormige cuppa. Overschietend, licht gewelfd deksel met cilindrische rand; op een klokvormig verhoog een in cirkel ingeschereven kruis
Datering:
1919
Deelcollectie:
Kruisheren
Plaats vervaardiging:
Weert
Materiaal/techniek:
Zilver, verguld zilver, emaille
Hoogte in cm:
30,5
Diameter in cm:
13,8
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 227
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0225 Ciborie
Toelichting:
Achtlobbige voet op vlakke rand en geprofileerde opstaande rand. Op de lobben geponste medaillons met gegraveerde voorstellingen waarboven teksten in gotisch schrift 1. Pauw en "Pulchritudo", 2. Lam Gods met kruisvaan en "Suavitas / et Sacrificio (sic!)", 3. Leeuw met aureool en "Fortitudo / Leo ex tribu Juda", 4. Pelikaan die jongen voedt en "Caritas". In de overige medaillons passiebloemen. Achtlobbige, meloenvormige nodus en gebundelde stam. Cuppa in de vorm van een vierpas met vier zuiltjes met baksteenmarkering, op ajour bladconsole. Aan onderzijde cuppa een afhangend rondboogfries. Op de zijden, binnen kaders met zigzagmotief, gegraveerde voorstellingen van figuren ten driekwart lijve, geflankeerd door hun naam met nadere aanduiding in gotische kapitalen 1. Odilia, abdis met staf met vaandel, lezend in boek en "STA ODILIA / VIRGO", 2. HELENA met kruisstaf en "STA HELENA / REGINA", 3. Augustinus met bisschopsstaf, boek en vlammend hart en "STS AVGVSTINVS / DOCT", 4. Agatha met palmtak en kruisstaf met vaandel en "STA AGATHA / V.M.". Gewelfd, inschietend deksel met vlakke rand en leliekruis op halve bol. Binnenzijde deksel met verguld zilveren plaat afgedekt
Datering:
1850-1875
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
J.A. Boermans
Plaats vervaardiging:
Venlo
Materiaal/techniek:
Zilver, verguld zilver
Hoogte in cm:
32,8 (met deksel),
Diameter in cm:
Voet 15,8; monding 14,1
Opmerkingen:
Gezien de iconografische voorstellingen op de cuppa zal de ciborie in opdracht van de Kruisheren zijn vervaardigd, waarbij moet worden aangetekend dat de hier voorgestelde Odilia is vormgegeven naar de beeldtraditie van de abdis uit de Elzas is en niet naar de door de Kruisheren vereerde heilige. De parochie van O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Deest is in het bezit van een ciborie met dezelfde voet en stam als het hier beschreven exemplaar. Op de cuppa echter zijn andere voorstellingen gegraveerd en het deksel heeft de vorm van een gotische toren. De kosten bedroegen destijds ƒ 600,- (dossier Elsen)
Documentatie:
Literatuur:"Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 1996, 2 delen: tekst en foto's, inv. nr. 225
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z101-008 Ciborie tweede eeuwfeest orde
Toelichting:
Een neogotische hostiekelk met zeslobbige voet met voorstelling: het wapen van de orde met de jaartallen 1731 en 1931; Gerardus Majella; Alfonsus de Liguori; Kruisiging; Bernardus; Clemens Maria Hofbauer. Op het kommetje (cuppa) staat het Laatste Avondmaal.
Datering:
1931
Deelcollectie:
Redemptoristinnen
Materiaal/techniek:
Verguld metaal (zilver?)
Hoogte in cm:
40
Documentatie:
Inventaris SKKN no. 45
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z006-015 Communieschaaltje van 'Cor Unum', de vriendenkring van de Augustinessen van Sint Monica
Toelichting:
Het embleem van de vriendenkring is twee in elkaar geslagen handen. De leden namen op zich geregeld de eucharistie bij te wonen en dagelijks bepaalde gebeden te bidden.
Deelcollectie:
Augustinessen van Sint Monica
Materiaal/techniek:
Zilver
Lengte in cm:
21
Breedte in cm:
12
Diepte in cm:
2
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z101-011 Custode
Toelichting:
In deze cilindrische doos wordt de cirkelvormige houder (lunula) voor de uitstelling van de geconsacreerde hostie bewaard, wanneer deze niet in de monstrans geplaatst is. Het deksel is bekroond met een kruisje, waarvan de armen eindigen in een driepas. In de doos een losse lunula met standaard waarop opstaande bladmotieven zijn aangebracht.
Datering:
1885
Deelcollectie:
Redemptoristinnen
Vervaardiger:
H. Blom
Plaats vervaardiging:
's-Hertogenbosch
Materiaal/techniek:
Zilver met filetranden, verguld van binnen; koperkleurig metaal
Hoogte in cm:
7
Diameter in cm:
9
Opmerkingen:
Op de buitenzijde van de doos en binnenzijde deksel staan merken. Op dekselrand het meesterteken.
Documentatie:
Inventaris SKKN no. 48
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1420 Custode
Toelichting:
Custode met vergulde binnenzijde
Datering:
1930-1950
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Zilver, verguld
Hoogte in cm:
2,5
Diameter in cm:
7,9
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0229 Deksel van een expositieciborie
Toelichting:
Neogotisch expositiedeksel. Gewelfd deksel met gekanteelde rand; op de welving geperste, schubachtige motieven. Zeszijdige toren met luchtbogen, pinakels met kruisbloemen, wimbergen, spitsboogramen met vierpassen in cirkel. Onder de toren een beeldje van Augustinus met vlammend hart in de linkerhand. Spits met in top een Latijns kruis, waarvan de armen eindigen in een kruisbloem; dito bloemen ook rond de viering
Datering:
1900-1950
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Koper
Hoogte in cm:
30
Diameter in cm:
14,4
Opmerkingen:
De erbij behorende ciborie is niet aangetroffen
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 229
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0789 Houder voor chrisma en zout
Toelichting:
Glazen houder met twee hollingen voor het chrisma en het zout die bij de doop worden gebruikt
Datering:
1900-1950
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Glas
Lengte in cm:
8,5
Breedte in cm:
3,9
Hoogte in cm:
1,6
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z152-035 Kelk
Toelichting:
Afkomstig van rector J.H.J.M. Witlox (1886-1955), de hoofdredacteur van 'de Maasbode', die in het bejaardenhuis St. Lidwinagesticht van de Zusters van Liefde te Schijndel overleed. Witlox moet de kelk hebben gekregen van de Brabantse priester, N.J.A. Wouters (1859-1942), zijn oud-leraar op het seminarie Beekvliet. Aan de onderzijde van de voet is een inscriptie aanwezig: "Reverendo domino N.J.A. Wouters sacerdoti jubilanti 7 junii 1884 7 decembris 1896". De voet wordt gevormd door zes cirkels met daarop in reliëf gegraveerde en gesmede afbeeldingen van heiligen. De steel bestaat uit twee rijen zeshoekige ramen met daartussen de knop, versierd met zes lila steentjes. De onderkant van de cuppa is versierd met bloemmotieven en draagt de gegraveerde tekst: "Calicem salutaris accipiam et nomen Domini invocabo". De pateen is aan de onderzijde versierd met het monogram IHS met daar omheen symmetrische versieringen. Het lepeltje loopt aan de steel uit in een abstracte bladvorm met daarop een blad gegraveerd.
Datering:
[1896]
Deelcollectie:
Zusters van Liefde (Schijndel)
Vervaardiger:
L. van Ryswyck-Bogaerts
Plaats vervaardiging:
Antwerpen
Materiaal/techniek:
Verguld zilver bezet met natuursteen
Lengte in cm:
9,5 (3)
Hoogte in cm:
23,5 (1)
Diameter in cm:
11,5-19,5 (1); 16 (2)
Opmerkingen:
In originele kist.
Documentatie:
Brief van 26.7.1961 over deze kelk
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z152-004 Kelk
Toelichting:
De kelk werd aan zuster Ignatia van Vlokhoven door haar familie aangeboden t.g.v. haar 25-jarig professiefeest. Aan de onderzijde van de voet is de de inscriptie aanwezig: "Geschenk der familie Van Vlokhoven (a)an hare zuster Ignatia by haar zilveren geestelijk jubilé". Op de zes lobben van de voet staan afgebeeld: het H. Hart van Maria, H. Vincentius, H. Josef, H. Henricus, H. Theodorus en het H. Hart van Jezus. De buitenkant van de cuppa, of kom, is versierd met afbeeldingen van de de vier evangelisten (Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes) en van Petrus en Paulus. Bijgevoegd zijn een pateen, een kelklepeltje en een foedraal (bewaardoos). In de pateen is aan de bovenzijde een afbeelding van Christus gegraveerd. Het kelklepeltje, met opengewerkte steel, draagt een merkje met de letters "J.W.".
Datering:
1891
Deelcollectie:
Zusters van Liefde (Schijndel)
Vervaardiger:
F.X. Hellner
Plaats vervaardiging:
Kempen (Duitsland)
Materiaal/techniek:
Verguld zilver en gekleurd glaswerk
Hoogte in cm:
23,5
Diameter in cm:
11,5-18
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0529 Kelk
Toelichting:
Opschrift:" Velox-manu" / glorietur in hoc poculo / anno MCMXXVI / Priore RD. "J Goumans"
Datering:
1926 (opschrift)
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Zilver/verzilverd metaal, verguldsel
Breedte in cm:
14
Hoogte in cm:
24,5
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0125 Kelk
Toelichting:
Ronde, ingesnoerde voet met gebonden lauwerkrans. Geschulpte bovenvoet. Stam, bestaande uit een manchet met gebonden lauwerkrans, een cilindrische rand, waarboven een rand met opgaand bladmotief en een cilindrische nodus waarop twee kransen opgehangen aan strikken waartussen guirlandes. Hierboven een gebonden lauwerkrans. Tegencuppa met een staande knorrenrand. Op de tulpvormige cuppa drie medaillons, die onderling door guirlandes zijn verbonden en met strikjes opgehangen aan een afsluitend fries met golvende bladrank. In de medaillons voorstellingen van 1. het Lam Gods met kruis op het Boek met de Zeven Zegels, 2. de Ark van het Verbond, 3. de Tafel met de toonbroden
Datering:
1775-1800
Deelcollectie:
Kruisheren
Plaats vervaardiging:
Zuidelijke Nederlanden [Luik?]
Hoogte in cm:
26,3
Diameter in cm:
15 [voet]
Opmerkingen:
Bij de kelk wordt een lepeltje bewaard, beschreven onder inv. nr. VW-P017-Ud0126
Documentatie:
Literatuur: Voorloopige lijst 1931, p. 337 (kelk, XVIIId); Cat. tent. Ter Apel 1993, p. 52, cat. nr.18
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0124 Kelk
Toelichting:
Achtpuntige voet met parelrand tussen filetranden, oplopend naar de ronde stam. Aan de onderzijde hiervan enige profielen, aan de bovenzijde een ring. Platronde nodus met generfde lobben en ruitvormen, geplaatst tussen holle profielen. Op de lobben gegraveerd gotisch traceerwerk. Tulpvormige cuppa op cilindrische rand
Datering:
1500-1550 (voet), 1875-1925 (stam en cuppa)
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Zilver, verguld zilver (binnen- en buitenzijde cuppa)
Opmerkingen:
De Voorloopige lijst spreekt van "een grootendeels vernieuwde kelk (± 1500)". Waarschijnlijk is deze kelk hiermee bedoeld
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 124; Voorloopige lijst 1931, p. 336; Cat. tent. Amersfoort 1961, cat. nr. 47 (Kelk, ± 1500, zilver; cuppa nieuw); Cat. tent. Agatha 1971, cat. nr. 110 (zilver, ca.1500, cuppa nieuw).
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1784 Kelk
Toelichting:
Zilveren kelk met gelobde voet met sierrand. De kom is klein in verhouding met de voet. Op de bovenzijde van de voet een kruisheren-kruis. Op de onderzijde van de voet een onbekend familiewapen met een wolf of hond als helmteken, kroon als wrong, naar voren gerichte helm met gesloten vizier en een schild met twee gekruisde banden. Jaartekens B (1836) en K (1844).
Datering:
ca. 1835
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Zilver, verguld zilver, emaille
Hoogte in cm:
18,5
Diameter in cm:
9,7 (kom); 14,7 (voet)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-B017-023 Kelk geschonken door de familie van broeder Gabriel
Toelichting:
In de rand: "Hic est calix sanguinis mei". In de onderrand inscriptie: "Geschenk Fam. v. Kempen (Br. Gabriel)". De kelk was geschonken aan Leo van Kempen, priester in het aartsbisdom Utrecht. Na het uittreden van Leo is de kelk geschonken aan de Broeders Penitenten. Twee broers van Leo, broeder Patricius en broeder Alfons van Kempen, waren Broeder Penitent.
Deelcollectie:
Broeders Penitenten
Vervaardiger:
Jos. Lax. Edelsmid. Torenstraat 9 Den Bosch
Materiaal/techniek:
Verguld zilver
Lengte in cm:
8; 10 (lepeltjes)
Hoogte in cm:
18,5 (kelk)
Diameter in cm:
16 (kelkvoet); 15 (pateen)
Opmerkingen:
Met bijbehorende bewaarkist.
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0212 Kelk met pateen
Toelichting:
Ronde voet met fries van bladmotieven tussen profielranden. Concaaf konische welving waarop acht gerekte segmenten, gescheiden door parelranden. Op de segmenten gegraveerde voorstellingen 1. Christus aan het kruis, corpus in mandorla, 2. Petrus met sleutel en gesloten boek, 3. Antonius van Padua met lelietak en Kind met rijksappel op boek, 4. Ursula met twee pijlen en palmtak, 5. engel Michael, zijn lans stekend in de muil van een draak, 6. moeder Anna met Maria, 7. een heilige bisschop met kromstaf, ganzenveer en gesloten boek, 8. Heilig Hart van Maria met stralend, door rozen omgeven hart. Alle figuren zijn als heupstuk weergegeven. Aan de onderzijde, tussen de segmenten, voluterende ranken met opgelegde bolletjes. Aan de bovenzijde, in niëllo, alternerend voluterend bladwerk en gestileerd blad met besmotieven. Ronde, ajour nodus van bladranken met bolletjes, onderbroken door een horizontale en vier verticale strips met gefacetteerde knopjes. Op de kruising edelstenen, afwisselend donkerrood en groen, gevat in een met parelranden omgeven montuur. Stam van blauw email met vergulde golvende lijnen met stippen, afgegrensd door profielranden. Kleine tegencuppa met een fries, identiek aan dat van de voetrand. Halve bolvormige cuppa met aan de onderzijde in driepasbogen acht gegraveerde engelen met tekstbanderollen, ten voeten uit weergegeven en afwisselend naar links en naar rechts gewend. Op de banderollen de beginwoorden van de acht zaligsprekingen (Matth. 5, 1-12): "1. Beati pauperes, 2. B. Qui lugent, 3. B. Qui eseriunt, 4. Beati misericordes, 5. B. Mundo corde, 6. Beati pacifici, 7. Beati mites, 8. B. Qui persecut.". Hierboven een tekstband tussen dubbele graveerlijnen "+ Hoc.facite.in.meam.commemorationem Luc. XXII 19"
Datering:
1926
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
R.J. van Dawen
Plaats vervaardiging:
Venlo
Lengte in cm:
kelk: h. 18,9 cm, diam. voet 15,6 cm, diam. monding 11,8 cm; pateen: diam. 13,9 cm
Opmerkingen:
Volgens bijgevoegde informatie behoorde de kelk toe aan pater A. van de Pasch osc
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 212
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0222 Kelk met pateen [oefenkelk met pateen]
Toelichting:
Klokvormige, wijd uitlopende voet, waarboven een insnoering. Op de welving een geponst Latijns kruisje. Ronde nodus en wijde, halve bolvormige cuppa
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Onedel metaal, waarschijnlijk zink
Hoogte in cm:
16,5
Diameter in cm:
Voet 13,1, monding 10,8; pateen 12,9
Opmerkingen:
Mogelijk heeft deze kelk met pateen dienst gedaan in de tijd van de Hollandse zending, in schuilkerken in de omgeving
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 222
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden