Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

 
 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

beacon
139  voorwerpen
gesorteerd op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P023-010 Affilatiebrief van de orde der kapucijnen
Toelichting:
Deze brief bekrachtigt dat Antonius Saes en Johanna de Natris als geestelijke kinderen binnen de orde der kapucijnen werden opgenomen "uit dankbaarheid voor de grote hulp van 1942 tot 1945 aan de paters en broeders kapucijnen verleend, toen tengevolge van de Duitse onderdrukking ons klooster te Eindhoven in beslag was genomen".
Datering:
1946
Deelcollectie:
Kapucijnen
Materiaal/techniek:
Schoonschrift op geschept papier met watermerk, in houten lijst met glas
Lengte in cm:
40
Breedte in cm:
30
Diepte in cm:
2
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-124 Akte van aanneming in de Aartsbroederschap van de Heilige Familie
Toelichting:
Bij de plechtigheid waarmee nieuwe leden in de Aartsbroederschap werden opgenomen, werd de op de oorkonde afgedrukte Akte van opoffering vanaf de preekstoel langzaam voorgelezen en na ieder rustpunt door de nieuwe leden herhaald. Daarna werd de formule van aanneming voorgelezen, de nieuwe leden werden met wijwater besprenkeld en tenslotte de medailles en de akte van aanneming. Op de akte staan vier afbeeldingen van de Heilige Familie: geboorte van Jezus, vlucht naar Egypte, onderweg naar Jeruzalem en in de timmerwerkplaats. De datum 17 augustus 1856 is de oprichtingsdatum van de afdeling Wittem van de Aartsbroederschap. Deze oorkonde was van "Hub. van der Heijden" en is gedateerd op 12 juli 1903.
Datering:
1903
Deelcollectie:
Redemptoristen
Vervaardiger:
Litho P. Hahn
Plaats vervaardiging:
Luik
Materiaal/techniek:
Hout, glas, papier, drukinkt
Lengte in cm:
52
Breedte in cm:
37
Diepte in cm:
2
Opmerkingen:
Vgl. VW-P039-086 voor andere akten van aanneming in de Aartsbroederschap.
Documentatie:
Vgl. 'Handboekje voor de leden der Aartsbroederschap van de H. Familie, Jesus, Maria, Josef' (Amsterdam 1897), p. 28 (artikel 15) en pp. 75-80: 'Oefeningen voor de plechtige opdracht der leden'. AR-P039-16607A
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P001-010 Archimandrietenkruis aan keten
Toelichting:
Het kruis is door mgr. Mikhayl Assaf (1887-1970), aartsbisschop van Petra en Filadelfia (Jordanië), verleend aan Frans Wijnhoven aa (1893-1971) vanwege zijn verdiensten. Hij ontving daarbij de eretitel van archimandriet van Amman (Jordanië).
Datering:
[1948-1970]
Deelcollectie:
Assumptionisten
Materiaal/techniek:
Metaal voorzien van een goudkleurig laagje met ingezette glasstenen in verschillende kleuren en centraal een geschilderd kruis met corpus op parelmoerachtige ondergrond
Lengte in cm:
17,5 (hanger)
Documentatie:
"In Memoriam pater Frans Wijnhoven a.a.", in: "Het Christelijke Oosten" jrg. 23 (1971), afl. 4, p. 221-222; "In Memoriam pater Frans Wijnhoven", in: "Stemmen van Stapelen", nr. 23 (sept. 1971)
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z141-006 Associatiebrief van de Abdij Achelse Kluis met de Zusters van de Goede Herder
Toelichting:
In de assocatiebrief wordt uitgesproken dat de monniken van de Achelse Kluis voor de Zusters van de Goede Herder zullen bidden en dat ze deelachtig gemaakt zullen worden "aan al de H.H. Missen, gebeden en oefeningen van godsvrucht en boetvaardigheid welke in ons klooster te Achel en in de twee door ons begonnen stichtingen te Echt en te Diepenveen geschieden". Deze associatie geldt niet alleen tot het moment van overlijden van de zusters, maar ook indien de ziel van een overleden zuster in de 'zuiveringsplaats' moet verblijven alvorens naar de hemel te gaan. De associatiebrief is versierd met een portret van Abbé de Rancé, afbeeldingen van zijn sterven en zijn begrafenis en drie taferelen uit het trappistenleven (schuldkapittel, refter, trappisten aan het werk op het land). Het betreft een litografie van een 'un religieux de Tamié', gedrukt te Parijs. De associatiebrief is ondertekend door Fr. Bernardus Maria, abt van de Achelse Kluis, 18 april 1887.
Datering:
1887
Deelcollectie:
Zusters van de Goede Herder
Materiaal/techniek:
Papier in houten lijst
Lengte in cm:
62
Breedte in cm:
56
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z057-053 Bewijs van intrede in Mariacongregatie
Toelichting:
Alle leerlingen boven de lagere schoolleeftijd die op het internaat van de zusters zaten, werden geacht lid te zijn van de Mariacongregatie.
Datering:
ca. 1900
Deelcollectie:
Franciscanessen van Etten
Materiaal/techniek:
Papier
Lengte in cm:
28
Breedte in cm:
20
Opmerkingen:
Hierbij: een afschrift van een rekening uit 1893.
Documentatie:
Zie documentatiemappen: Z057, nr. 37
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-008 Diploma Maria-Congregatie
Toelichting:
Op de Apostolische School van de Missionarissen van het H. Hart te Tilburg en in Driehuis-Velsen bestond een Maria-Congregatie. Bij de opname in de Maria-Congregatie ontvingen de nieuwe leden een diploma. De vertaling van de Latijnse tekst luidt: "In de Congregatie die onder de titel O.L. Vrouw van het H. Hart van Jezus is opgericht in de Apostolische School van de Missionarissen van het H. Hart te Tilburg, werd ingeschreven na lofwaardig bevonden te zijn: Adr. v. Beers, op 8 december 1935. De moderator van de Congregatie: Joh. Verdonk msc. Dezelfde mocht een hogere ere-graad bereiken op ... dag ... maand ... jaar. De moderator van de Congregatie". De ere-graad heeft betrekking op de jongens die erewacht werden. In het "Handboekje voor de leden der Mariacongregatie opgericht onder den titel van O.L. Vrouw van het H. Hart en den H. Aloysius aan de Apostolische Scholen der Missionarissen van het H. Hart te Tilburg en Driehuis" wordt op p. 28 vermeld: "De congreganisten ontvangen een diploma tot bewijs hunner aanneming; bij hun overgang tot de eerewacht wordt daarvan aanteekening gemaakt op het congregatie-diploma".
Datering:
1935
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Drukwerk, met inkt handmatig naam en data ingevuld
Breedte in cm:
25
Hoogte in cm:
20
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 27
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1565 Drie medailles
Toelichting:
Eremedailles toegekend aan Jacobus van Gestel osc (1906-1987): Ridder in de Orde van Oranje Nassau, 08-1950; Kruis Orde en Vrede met twee sterren, 1948; Mobilisatie herinneringskruis, 1951. De drie medailles zijn bevestigd op een draagplankje. Erboven zijn in koper de jaartallen 1947 en 1948 aangebracht. Los erbij bewaard drie kleine zevenpuntige sterren. Een vierde draagmedaille wordt bewaard in een doosje met opschrift: "fa. J.M.J. v. Wielik, Leveranciers v.d. Kanselarij der Ned. Orden / Noordeinde 9 - Den Haag", met tel nrs.
Deelcollectie:
Kruisheren
Breedte in cm:
10 (draagplaatje)
Documentatie:
Literatuur: Janssen, R. en Winkelmolen, P., "Repertorium Canonicorum Regularium Ordinis Sanctae Crucis 1840-1996", Maaseik 1999, deel 1, p. 258
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z006-031 Eremedaille van de stad Maastricht
Toelichting:
De eremedaille werd aan de Augustinessen van Sint Monica toegekend bij gelegenheid van hun vertrek uit de Leculenstraat te Maastricht in 1996. Op de penning het opschrift: "Zusters Augustinessen van Sint Monica. Klooster Moeder gods Maastricht, 1962-1996". Certificaat van echtheid (zilver) bijgesloten. De zusters zijn 34 jaar in Maastricht werkzaam geweest met de verzorging van: opvang van vrouwen, meisjes en kinderen, opleiding tot kinderverzorgster, clubwerk en huisbezoek.
Achtergronden:
Op verzoek van burgemeester Michiels van Kessenicht en deken Jenniskens van Maastricht, werd begin september 1962 gestart in een oud weeshuis in de Lenculenstraat. Op 11 oktober 1964 werd de vestiging officieel geopend. In 1996 werd het opvangwerk voor dakloze vrouwen en kinderen overgenomen door Stichting Wieckerhoes. 22 augustus 1996 vertrokken de zusters naar het klooster aan de Statensingel 173.
Datering:
1996
Deelcollectie:
Augustinessen van Sint Monica
Vervaardiger:
Koninklijke Begeer
Plaats vervaardiging:
Zoetermeer
Materiaal/techniek:
Verzilverd metaal
Lengte in cm:
9 (doosje)
Breedte in cm:
9
Diameter in cm:
6 (medaille)
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z006-023 Erepenning van de Gemeente Valkenswaard
Toelichting:
De erepenning werd aan de Augustinessen van Sint Monica uitgereikt naar aanleiding van het vertrek van de zusters uit Valkenswaard in 1962. Op de medaille de tekst: "Uit erkentelijkheid voor de grote verdiensten der Zusters Augustinessen van St. Monica". Op de keerzijde het oude wapen van Valkenswaard met afbeelding van een valk en van de H. Nicolaas, vergezeld van een kuip met drie kinderen. Gedurende de zes jaar dat de zusters in Valkenswaard hebben gewoond, hielden zij zich bezig met sociaal-charitatief werk: clubwerk, kinderopvang en huisbezoeken.
Datering:
1962
Deelcollectie:
Augustinessen van Sint Monica
Materiaal/techniek:
Verzilverd metaal
Lengte in cm:
7
Breedte in cm:
5
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z006-021 Erepenning van de stad Sittard
Toelichting:
De erepenning werd uitgereikt aan de Augustinessen van Sint Monica in de persoon van zuster Angela van Mil, de overste van het klooster in Sittard, naar aanleiding van het vertrek van de zusters uit de stad in oktober 1967. Op de medaille de tekst: "Aan Priorin B.E. v. Mil O.S.M. wegens onbaatzuchtige arbeid op soc.char. terrein, 18-10-'67". Aan de keerzijde het oude stadswapen van Sittard dat tot 1982 is gebruikt.
Datering:
1967
Deelcollectie:
Augustinessen van Sint Monica
Vervaardiger:
Koninklijke Begeer
Plaats vervaardiging:
Voorschoten
Materiaal/techniek:
Verzilverd metaal
Diameter in cm:
4
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z006-020 Ereteken van Verdienste van de Stad Amsterdam
Toelichting:
Bij het vertrek van de Augustinessen van Sint Monica uit Amsterdam in 2009 kreeg elk van de zusters deze speld uitgereikt door burgemeester Job Cohen.
Datering:
2009
Deelcollectie:
Augustinessen van Sint Monica
Vervaardiger:
Koninklijke Begeer
Materiaal/techniek:
Verguld zilver(?)
Breedte in cm:
5
Hoogte in cm:
3
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-009 Gecalligrafeerde oorkonde
Toelichting:
Oorkonde gecalligrafeerd door zuster Theresa van de Meys bij gelegenheid van het gouden professiefeest van zuster Maria Gabriel Koemeester in 1956. Zij was algemeen overste in de jaren 1918-1924, 1930-1942 en 1948-1960.
Datering:
1956
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Vervaardiger:
Zuster Theresa van de Meys
Materiaal/techniek:
Waterverf op papier / perkament
Lengte in cm:
50 (inc. lijst)
Breedte in cm:
38 (incl. lijst)
Diepte in cm:
2
Opmerkingen:
Werk van zuster Theresa van de Meys is ook aanwezig in het archief van de Ursulinen van Bergen (AR-Z113), zoals inv.nr. 804 (Caeremoniale Professionum).
Documentatie:
Inventarisatierapport Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland (SKKN) - Kloosterhof Angela Merici van de Zusters Ursulinen van Bergen, nr. 19
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-008 Gecalligrafeerde oorkonde
Toelichting:
Oorkonde gecalligrafeerd door zuster Theresa van de Meys bij gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest van rector J. Slijkerman in 1954. Rector Slijkerman was directeur van de congregatie van 1945 tot en met 1962. In de rondelen boven en onder de tekst zijn afgebeeld: de Sint Pieter te Rome, de Nieuwe Bavokerk te Haarlem, de kerk en kapel van het moederhuis in Bergen en de basiliek te Oudenbosch (vermoedelijk).
Datering:
1954
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Vervaardiger:
Zuster Theresa van de Meys
Materiaal/techniek:
Waterverf op papier / perkament
Lengte in cm:
54 (incl. lijst)
Breedte in cm:
41 (incl. lijst)
Diepte in cm:
3
Opmerkingen:
Werk van zuster Theresa van de Meys is ook aanwezig in het archief van de Ursulinen van Bergen (AR-Z113), zoals inv.nr. 804 (Caeremoniale Professionum).
Documentatie:
Inventarisatierapport Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland (SKKN) - Kloosterhof Angela Merici van de Zusters Ursulinen van Bergen, nr. 18
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z122-012 Gedenksteen consacrering kapel Huize Bethanië
Toelichting:
De steen is ingemetseld geweest boven de grote deur naar buiten in de kapel van Bethanië. De kapel werd in 1952 gebouwd en in 1953 geconsacreerd. De bijbehorende oorkonde was achter de steen ingemetseld.
Datering:
1953
Deelcollectie:
Vrouwen van Bethanië
Materiaal/techniek:
Geglazuurd aardewerk
Breedte in cm:
55 (steen); 50 (oorkonde)
Hoogte in cm:
33 (steen); 63 (oorkonde)
Diepte in cm:
7 (steen)
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-B021-154 Karl Landsteiner-plaquette voor bloeddonaties
Toelichting:
Plaquette voor het 15 maal geven van bloed voor Fater Fernando (J.A. van Haren, 1912-1999). En een plaquette voor 20 maal geven van bloed voor H.F. Keestra (frater Innocentio, 1908-2003). De Karl Landsteiner-plaquette werd in 1944 door het Nederlandse Rode Kruis ingesteld en in brons en verzilverd brons verleend aan bloeddonoren die respectievelijk 15 maal (later tien maal) en 25 maal bloed gaven. Hij is vernoemd naar de arts en patholoog Karl Landsteiner. Zijn ontdekking van de bloedgroepen maakte de weg vrij voor bloedtransfusie. De plaquette werd verleend tot 1995. De plaquette van na 1959 verschillen van hun voorgangers in afmeting en vormgeving.
Datering:
1944-1959 (1); 1959-1970 (2)
Deelcollectie:
Fraters van Utrecht
Vervaardiger:
Koninklijke Begeer
Plaats vervaardiging:
Voorschoten
Materiaal/techniek:
Brons
Lengte in cm:
10 (1); 8 (2)
Breedte in cm:
7 (1); 6 (2)
Opmerkingen:
De achternaam van frater Innocentio is verkeerd gespeld op de plaquette, dit moet zijn: Keesstra. Oorspronkelijke verpakkingen aanwezig. De plaquette voor 15 maal geven van bloed was ook aanwezig voor frater Odulphus (A. Jansen, 1916-1987) en frater Seraphinus (H.F. de Leeuw, 1921-1986). De plaquette voor 20 maal geven van bloed was ook aanwezig voor frater Gratianus (N.G.E. Greeven, 1913-1996). Deze plaquettes zijn vernietigd.
Documentatie:
Lemma "Karl Landsteiner-plaquette" op www.wikipedia.nl (juni 2022)
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z052-020 Kruis van Verdienste van de Soevereine Militaire Orde van Malta
Toelichting:
In 1919 verleend aan Moeder Vincentia (Maria Elisabeth Evens) (1850-1935), vierde algemeen overste van de congregatie Franciscanessen van Charitas. Deze orde van verdienste wordt verleend door de Grootmeester van de Soevereine Orde van Malta van St. Jan van Jeruzalem aan diegenen die de dankbaarheid van de Orde hebben verworven. Vermoedelijk ontving Moeder Vincentia de onderscheiding uit dank voor de opvang van Belgische vluchtelingen in het ziekenhuis van de zusters in Roosendaal tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het kruis van verdienste en de bijbehorende ridderorde (ridder 3e klas) werden haar opgespeld op 30 juni 1919 door Baron van Oldenzeel tot Oldenzeel, Malthezer commissaris in Noord-Brabant. De tekst op het kruis luidt: "Mil. Ordo Equitum Melit. Bene Merenti" (De Ridderlijke Orde aan de waardigen en verdienstelijken).
Datering:
1919
Deelcollectie:
Franciscanessen van Charitas
Materiaal/techniek:
Brons, emaille, stof
Lengte in cm:
12 (1); 10 (2)
Breedte in cm:
6 (1); 4 (2)
Hoogte in cm:
2 (1)
Documentatie:
"Lijst van historisch materiaal", p. 10, nr. 6 (AR-Z052-437). In kopie aanwezig in documentatiemap voorwerpen
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-015 Legpenning van de stad Sittard
Toelichting:
Pater J.J. Jacobs (1884-1961) ontving in 1952 de penning vanwege zijn verdiensten op sociaal terrein. Hij was een groot redenaar die Limburg doorkruiste als apostel van arbeidsvrede en arbeidsvreugde. Zo leverde hij een bijdrage aan het bestendigen van de christelijke signatuur van Limburg. Pater M.G. Molenaar (1886-1969) was meer dan 30 jaar leraar en moderator van de school voor maatschappelijk werk en publiceerde meerdere boeken. Hij ontving de penning in 1961 vanwege zijn culturele-sociale verdiensten.
Datering:
1952, 1961
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Vervaardiger:
Koninklijke Begeer
Plaats vervaardiging:
Voorschoten
Materiaal/techniek:
Zilver, geslagen
Diameter in cm:
4,5
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 21
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z079-291 Lidmaatschapsoorkonde met kindje Jezus van Praag
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Ongeschoeide Karmelietessen
Materiaal/techniek:
In zilverkleurige lijst achter glas
Lengte in cm:
56
Breedte in cm:
69
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1572 Lombokkruis
Toelichting:
Erekruis op leger en vloot op Lombok, Mataram en Tjakra Negara. Centraal het portret van prinses Wilhelmina. Nederlandse militaire onderscheiding voor alle militairen die tussen 26 juni en 24 december 1894 meegedaan hebben aan de Lombok-Expeditie. De onderscheiding werd bij Koninklijk Besluit van 13 april 1895 ingesteld door koningin-regentes Emma der Nederlanden, handelend voor haar minderjarige dochter koningin Wilhelmina. Het Lombokkruis werd met veel ceremonieel en statie op 6 juli 1895 op het Malieveld te Den Haag door de 14-jarige Wilhelmina uitgereikt
Datering:
1895
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Brons
Breedte in cm:
4
Hoogte in cm:
4,5
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1574 Medaille
Toelichting:
Ereteken aan de ene zijde met gekroond wapenschild met aan elke kant vier vlaggen, onderaan een kanon en andere wapens, bovenaan de tekst "voor trouwen dienst". Op de andere zijde een gekroond baldakijn met in het midden de letter "W". Onderscheidingsteken voor Langdurige, Eerlijke en Trouwe Dienst, ingesteld door koning Willem I in 1825. Het ereteken werd toegekend in brons voor 12 jaar en in zilver voor 24 jaar dienst. De tropenjaren, jaren doorgebracht in Nederlands-Indië, telden dubbel
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Zilver
Diameter in cm:
3,7
Documentatie:
Lemma 'Onderscheidingsteken voor Langdurige, Eerlijke en Trouwe Dienst', op: www.wikipedia.nl [d.d. 15-03-2021]
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1571 Medaille
Toelichting:
Ereteken aan de ene zijde met gekroond wapenschild met aan elke kant vier vlaggen, onderaan een kanon en andere wapens, bovenaan de tekst "voor trouwen dienst". Op de andere zijde een gekroond baldakijn met in het midden de letter "W". Onderscheidingsteken voor Langdurige, Eerlijke en Trouwe Dienst, ingesteld door koning Willem I in 1825. Het ereteken werd toegekend in brons voor 12 jaar en in zilver voor 24 jaar dienst. De tropenjaren, jaren doorgebracht in Nederlands-Indië, telden dubbel
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Brons
Diameter in cm:
3,7
Documentatie:
Lemma 'Onderscheidingsteken voor Langdurige, Eerlijke en Trouwe Dienst", op: www.wikipedia.nl [d.d. 15-03-2021]
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1355 Medaille
Toelichting:
Carnavalsmedaille. Ontving Jan Coenen osc, toen hij ridder werd van de Keilebijters (keile=bierglas) in Rotterdam Datum 1980
Opschrift: KEILEBIJTERS / PRINS TON I / 180280
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Koper, rode geslepen glassteentjes
Diameter in cm:
8
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z052-028 Medaille "The King's Medal for service in the Cause of Freedom"
Toelichting:
Uitgereikt aan 14 Franciscanessen van Charitas. Deze medaille was door de Britse Koning George VI op 23 augustus 1945 ingesteld voor inwoners van de bezette Europese naties en andere staten die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de zaak van de vrijheid hadden ingezet. Volgens de ingelijste verklaring kregen de zusters de onderscheiding omdat zij tijdens de bezetting van Palembang door de Japanse troepen een noodhospitaal hadden gerund voor Britse soldaten. De ronde medaille toont op de voorzijde het gekroonde portret van de Britse koning. Op de keerzijde staat een afbeelding van een middeleeuws krijgsman met een gebroken speer die door een vrouw wordt verzorgd. Het lint is wit met in het midden een brede rode streep en daarnaast twee smalle blauwe strepen.
Datering:
1945
Deelcollectie:
Franciscanessen van Charitas
Materiaal/techniek:
Zilveren medailles aan stoffen linten; de papieren verklaring is ingelijst in een houten lijst
Lengte in cm:
7 (medailledoosje), 16 (lijst)
Breedte in cm:
7 (doosje), 21 (lijst)
Diepte in cm:
1 (lijst)
Diameter in cm:
4 (medaille)
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1349 Medailles en 6 reversspelden
Toelichting:
Zie ook inv. nr. Ag/0701
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Koper, zilver, textiel
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1575 Onderscheiding
Toelichting:
Ereteken voor belangrijke krijgsbedrijven. Ook wel bekend als het expeditiekruis. Ingesteld bij Koninklijk besluit op 19 februari 1869. Het wordt toegekend aan bij deelname aan belangrijke krijgsverrichtingen. Vierarmig kruis met in het midden een medaillon met daarop een portret van Koning Willem III. Rondom de medaillon een riem met gesp met het opschrift “voor krijgsverrigtingen”. Tussen de armen van het kruis een krans van eikenbladeren met eikels. Op elk van de armen een sierlijke letter “W”. Keerzijde is vlak
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Zilver
Lengte in cm:
4,5
Breedte in cm:
4
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden