Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Voorwerpencollectie
Voorwerpencollectie

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

 
 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

Filter: Meubilairx
beacon
63  voorwerpen
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0443 Amelander kast
Toelichting:
Zogeheten 'Amelander kast'. Tweedelige vijfdeurskast. Strakke plint met geprofileerde randen, waarin de uítstekende basementen voor de zuilen. In de onderkast twee deuren met verdiepte panelen, omlijst door een zware toog, die gedragen wordt door gecanneleerde pilasters. In de toog al dan niet geornamenteerde blokken, afgewisseld door diamantkoppen. In de zwikken bladwerk. Een Ionische zuil fungeert als middenstijl. Deze draagt het basement van het middendeurtje van de bovenkast. Dit heeft de vorm van een door Ionische zuiltjes geflankeerd nisje. Hierin snijwerk: een gelobde siervaas met een symmetrisch weergegeven boeket, op de zijstijlen aan ringen gehangen bloemtakken, in de met gedecoreerde blokken en diamantkoppen versierde toog een schelpmotief, in de zwikken bladwerk. Aan weerszijden van de verticaal uit de vaas oprijzende tak het jaartal '1618'. Voorts in de bovenkast twee deurtjes, identiek aan die van de onderkast. Zijstijlen eveneens in de vorm van Ionische zuilen. De cannelures van de zuilen die midden- en zijstijlen vormen lopen niet geheel door, op ongeveer eenderde deel van onder bevinden zich 'opgelegde' cannelures. Strakke architraaf met uítstekende, geprofileerde kap. In de zijkanten vier verdiepte panelen met verhoogd veld in geprofileerde omlijsting
Achtergronden:
Het is niet ondenkbaar dat de kast afkomstig is uit de nalatenschap van deken A.P. Hendriks te Leeuwarden, van wie via zijn neef L. Honhon osc, meerdere waardevolle voorwerpen in het klooster St. Agatha zijn gekomen (zie onder inv.nrs. Ag/0059, Ag/0090, Ag/0208 en onder de afdelingen 'profaan zilver' (met name inv.nrs. Ag/0472 en Ag/0473) en 'porselein'. De kast werd eind 1956 door magister-generaal W. van Hees overgebracht naar het destijds te Amersfoort gevestigde generalaat; in 1984 kwam ze terug in St. Agatha (dossier Elsen)
Datering:
1618, gedateerd op de middenstijl
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Eikenhout
Lengte in cm:
kap: 170,5 x 77
Breedte in cm:
151,5
Hoogte in cm:
204
Diepte in cm:
67,5
Opmerkingen:
De Amelander kast is een kruising tussen de 17e-eeuwse Hollandse en Friese keeftkast. De indeling in een onder- en bovengedeelte is Hollands, de versiering Fries. Amelander kasten werden waarschijnlijk in Friesland gemaakt, alhoewel ook niet mag worden uitgesloten dat ze werden vervaardigd in Holland. Kenmerkend zijn de zuilen, waarvan die op de hoeken zich over de gehele lengte uitstrekken, terwijl de middenstijl uit twee boven elkaar geplaatste zuilen bestaat. Soms -zoals ook hier- is de bovenzuil van de middenstijl vervangen door een door zuiltjes geflankeerde en van snijwerk voorziene nis. Voorts hebben de gecanneleerde zuilen aan de onderzijde 'opgelegde' cannelures. Kenmerkend ook zijn de zware, van blokken voorziene togen in de deurpanelen, welke rusten op zware pilasters. Het fries is soms onversierd, soms gedecoreerd met kerfwerk of verdiepte cannelures, soms heeft het een zogenaamd 'kwispedoorprofiel' (hol-bol gewelfd). In onderdelen komen allerlei variaties voor.
Het Sorgdragermuseum te Hollum (Ameland) is in het bezit van een, overigens ongedateerde 'Amelander'kast. Volgens een bijgaande toelichting zou het hier om één van de veertien geregistreerde kasten van dit type gaan. Het is niet ondenkbaar dat de kast afkomstig is uit de nalatenschap van deken A.P. Hendriks te Leeuwarden, van wie via zijn neef L. Honhon osc, meerdere waardevolle voorwerpen in het klooster St. Agatha zijn gekomen (zie onder inv.nrs. Ag/0059, Ag/0090, Ag/0208 en onder de afdelingen 'profaan zilver' (met name inv.nrs. Ag/0472 en Ag/0473) en 'porselein'. De kast werd eind 1956 door magister-generaal W. van Hees overgebracht naar het destijds te Amersfoort gevestigde generalaat; in 1984 kwam ze terug in St. Agatha (dossier Elsen)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 443; Voorloopige lijst 1931, p.233; K. Sluyterman, "Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen", 's-Gravenhage 1979(2), p. 166, Fig. 225, p. 167, Fig. 226 en 227, p. 75-176; Zie ook conditierapport "Survey en offerte meubilair Stichting Sint Aegten" door de meubelrestauratoren Martijn de Ruijter en Reinier Klusener, 2000
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-We0037 Armstoelen
Toelichting:
Met geschoren velours in blauwgetinte florale motieven beklede armstoelen met hoge rugleuning en houten armleuningen.
Datering:
1950-1975
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Hout, stof, metaal
Breedte in cm:
67
Hoogte in cm:
120
Diepte in cm:
58
Opmerkingen:
Op een van deze stoelen is magister-generaal Glen Lewandowski geportretteerd door Edgard Claes, zie inv. nr. VW-P017-Ag1530
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z079-253 Bankjes
Deelcollectie:
Inventaris meubilair Erfgoedcentrum
Materiaal/techniek:
Hout
Breedte in cm:
217 (1); 239 (2)
Hoogte in cm:
56 (1); 52 (2)
Diepte in cm:
36 (1); 34 (2)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z079-001 Bedonderstel en ombouw
Toelichting:
Twee schragen met een bodem van planken. Een korte plaat voor plaatsing aan het hoofdeinde en een lange plaat voor plaatsing aan de lange zijde.
Datering:
ca. 1940
Deelcollectie:
Ongeschoeide Karmelietessen
Materiaal/techniek:
Vurenhout
Lengte in cm:
180 (bodem); 195 (lange zijde)
Breedte in cm:
72 (bodem); 75 (hoofdeinde)
Hoogte in cm:
20 (schragen); 105 (zijstukken)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z045-001 Bidstoel en krukje
Toelichting:
De bidstoel was van de stichteres zuster Gundisalva Gottfring (1831-1898). Elke zuster had een bidstoel in haar cel. Het was de enige bewaarplaats voor kleding, boeken en schrijfgerei. De bidstoel kon ook als schrijftafel gebruikt worden. Bij dit exemplaar is dat niet meer mogelijk.
Datering:
ca. 1860 (bidstoel)
Deelcollectie:
Dominicanessen van Mariadal
Materiaal/techniek:
Hout
Lengte in cm:
84 (bidstoel); 38,5 (kruk)
Breedte in cm:
72,5 (bidstoel); 38 (kruk)
Hoogte in cm:
42 (kruk)
Diepte in cm:
63 (onderkant bidstoel); 33 (bovenkant bidstoel)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-B020-028 Bidstoel van de Fraters van Tilburg
Toelichting:
Ter ondersteuning van de armen is op de bovenkant van de rugleuning een horizontale verbreding aangebracht. Op de bovenzijde van deze verbreding is de volgende tekst gebrand: "Gelukkig zij, die in Uw huis verblijven, zij kunnen ten allen tijde bezig zijn U te prijzen! ps 93.".
Deelcollectie:
Fraters van Tilburg
Materiaal/techniek:
Houten frame met gevlochten rieten zitting
Lengte in cm:
35,5-44
Hoogte in cm:
39 (zitvlak); 95,5 (leuning)
Diepte in cm:
36
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0007 Biechtstoel
Toelichting:
Neogotische biechtstoel met aan twee zijden een afgeschermd kniegedeelte voor biechtelingen. In het midden zat de priester achter een gordijn. Drie van deze biechtstoelen stonden in de noordelijke pandgang, die met deuren was - en nog steeds is - afgesloten. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw, in de tijd van de vele biechtelingen en talrijke priesterstudenten, was dit pandganggedeelte als 'biechtkapel' in gebruik. Tegen de kopse muur stond in die tijd de realistische houten Pieta (VW-P017-Ag0031). Voor de ontwerptekening uit 1910 van de biechtstoel, zie VW-P017-Ag0185
Datering:
ca. 1910
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Josephus Matheus Hubertus Thissen (Roermond 1840-1920). Van zijn hand zijn ook het voormalige Mater Dolorosa-altaar en de pietà, inv.nrs. Ag/0184 en Ag/0031
Plaats vervaardiging:
Roermond
Materiaal/techniek:
Eikenhout
Breedte in cm:
165
Hoogte in cm:
220
Diameter in cm:
115
Opmerkingen:
Er zijn in totaal vier biechtstoelen vervaardigd; drie ervan zijn te zien op de hierboven vermelde foto. Ze waren geplaatst in de in 1907 tot biechtkapel ingerichte kruisgang, evenwijdig aan de kerk, (de huidige dagkapel) en vervingen de in 1859 door Fr. Smits te Cuyk vervaardigde exemplaren, die in de kerk stonden opgesteld. Deze laatste werden in 1910 verwijderd en verkocht aan de parochiekerk St. Lambertus te Reuver (dossier Elsen). Omstreeks 1968 werd de biechtkapel ingericht als dagkapel. De biechtstoelen werden daarbij verwijderd. Twee exemplaren verhuisden toen in gedemonteerde toestand naar de zolder (dossier Elsen). Ook zouden toen onderdelen zijn verkocht.
Voor de kloosterkerk te Uden vervaardigde Josef Thissen in 1905 de tombe van het hoofdaltaar.
Inmiddels is het exemplaar dat stond opgeslagen in het kapelletje naast de ingang, herplaatst in de dagkapel
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 7; P. A. Scheen, “Lexikon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950,” Deel A-L, 's-Gravenhage 1969, Deel M-Z ('s-Gravenhage 1970), p. 438 (J. Thissen); ontwerptekeningen van J. Thissen vermeld onder inv.nr. VW-P017-Ag0185
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0461 Blad Statentafel (kopie)
Toelichting:
Uittrekbaar tafelblad. Middenblad en zijstukken met een buitenrand van waarschijnlijk wortelnootfineer. Middenvelden gefineerd met een lichte, gelige houtsoort. Centraal ingelegde achtpuntige, generfde sterren met ivoren kern, die van zijstukken kleiner van afmeting
Datering:
1800-1900
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Fineer van mahonie en ander houtsoorten, ivoor
Lengte in cm:
Middenblad: 132,5 cm, zijstukken: 111,5 cm
Breedte in cm:
Middenblad: 111,5 cm, zijstukken: 58 cm
Hoogte in cm:
Tafel: 79,5 cm
Opmerkingen:
Het blad ligt op een eikenhouten onderstel van later datum
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 461; Zie ook conditierapport "Survey en offerte meubilair Stichting Sint Aegten" door de meubelrestauratoren Martijn de Ruijter en Reinier Klusener, 2000
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z020-054 Boekstandaard
Toelichting:
Deze standaard werd door zr. Paula van den Barselaar (1918-2015), lid van de zusters Clarissen-Capucinessen, in haar cel gebruikt bij de geestelijke lezing. De standaard was door haar broer, een kapucijn, voor haar gemaakt.
Deelcollectie:
Zusters Clarissen-Capucinessen
Materiaal/techniek:
Houten onderdelen in elkaar gezet met spijkers en schroeven
Lengte in cm:
31,5
Breedte in cm:
20,5
Hoogte in cm:
5
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z045-073 Bureau van de moeder overste van de Dominicanessen van Mariadal
Deelcollectie:
Dominicanessen van Mariadal
Materiaal/techniek:
Eikenhout, ijzer
Breedte in cm:
182
Hoogte in cm:
159
Diepte in cm:
80
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z079-260 Credens
Deelcollectie:
Inventaris meubilair Erfgoedcentrum
Materiaal/techniek:
Vurenhout en spaanplaat
Breedte in cm:
115
Hoogte in cm:
85
Diepte in cm:
67
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z063-055 Credens
Toelichting:
Open kast afgesloten met gordijnen.
Deelcollectie:
Inventaris meubilair Erfgoedcentrum
Materiaal/techniek:
Meubelplaat, vurenhout, katoen
Breedte in cm:
183
Hoogte in cm:
167
Diepte in cm:
72
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z063-054 Credens
Toelichting:
Voor opberging en expositie van liturgische kleding.
Datering:
[1903]
Deelcollectie:
Inventaris meubilair Erfgoedcentrum
Materiaal/techniek:
Eikenhout, houtsnijwerk
Breedte in cm:
307
Hoogte in cm:
360
Diepte in cm:
124
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0458 Drents topbureau
Toelichting:
Zogeheten topbureau (stijl 'Drentse' kast) met tweedeurs onderkast, bureauklep en getoogde tweedeurs bovenkast. Vierzijdige, taps toelopende voorpootjes en gecontourneerde achterpoten. Op de plint aan voor- en zijkanten een tandlijst. Op de deuren van de onderkast wordt door middel van aangebrachte latjes en beslag de schijn gewekt, dat zich hier tweemaal drie laden bevinden. Afgeschuinde, gecanneleerde hoeken. Op de klep twee verdiepte panelen in geprofileerde omlijsting met verkropte hoeken. Slotbeslag identiek aan dat van de schijnladen. Achter de klep laden en overige bergruimten van diverse afmetingen. Tussen bureauruimte en bovenkast twee smalle trekladen. Deuren bovenkast met verdiepte panelen in een omlijsting, identiek aan die van de klep. Ook hier afgeschuinde en gecanneleerde hoeken. Onder de getoogde kap een tandlijst die doorloopt over de zijkanten. In de toog eveneens een tandlijst. Deze toog is onderbroken voor de omlijsting van een opening, bestaande uit een strikmotief met aan weerszijden putti op gestileerd bladwerk. In de opening een aardewerken bord. Achter de deuren enige laden en voorts open bergruimte
Datering:
1775-1800
Deelcollectie:
Kruisheren
Plaats vervaardiging:
Noord-Nederland (Drente)
Materiaal/techniek:
Eikenhout
Breedte in cm:
155
Hoogte in cm:
236
Diepte in cm:
53; bovenkast: 23,5
Opmerkingen:
In de opening van de toog bevond zich oorspronkelijk een uurwerk
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 458; Zie ook conditierapport "Survey en offerte meubilair Stichting Sint Aegten" door de meubelrestauratoren Martijn de Ruijter en Reinier Klusener, 2000
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0446 Hollands buikkabinet
Toelichting:
Buikkabinet. Tweedeurskast met dubbel gewelfde kap en gebuikt onderstel op brede, gewelfde en gecontourneerde poten. In het onderstel, waarvan ook hoeken en zijkanten zijn gebombeerd, drie laden over de gehele breedte, daarboven twee kleine laden naast elkaar. Op de grote laden twee koperen handgrepen, in het midden een slotbeslag. Op de kleine één handgreep waarin het slotbeslag is verwerkt. Boven het onderstel twee uitschuifbare bladen met koperen trekknop. Deuren van de bovenkast met paneelomlijsting die aan de bovenzijde de welving van de kap volgt. Deuren aan de binnenzijde ook gefineerd. Koperen slotbeslag, links blind slot. Geprofileerde kap. Hoeken afgerond. In de kast centraal een schuiflade met slot en koperen slotbeslag, aan weerszijden ervan twee kleinere laden boven elkaar met koperen trekknopjes
Datering:
1650-1700
Deelcollectie:
Kruisheren
Plaats vervaardiging:
Holland
Materiaal/techniek:
Eikenhout (?) met fineer van wortelnoot, koperen beslag
Breedte in cm:
186
Hoogte in cm:
233
Diepte in cm:
60
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 446. Zie ook conditierapport "Survey en offerte meubilair Stichting Sint Aegten" door de meubelrestauratoren Martijn de Ruijter en Reinier Klusener, 2000
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0361 Kabinet
Toelichting:
Kuifkabinet met welvende, getoogde kap, tweedeursbovenkast en gebombeerde onderkast met drie laden. Tegen de afgeschuinde hoeken van het onderstel forse, gewelfde wangstukken, rustend op bolklauwpoten met gesneden acanthusblad. Geschulpte, accoladevormige onderregel. Kastdeuren met verdiepte panelen in een omlijsting met inspringende hoeken, de vorm van de kap volgend. Binnen de omlijsting opgelijmde profielranden, in de hoeken diamantkoppen. Tegen de afgeschuinde zijstijlen een gecanneleerde lat; de cannelures aan de onderzijde gevuld. Geprofileerde, uitkragende kap met kuif in de vorm van twee spiegelbeeldige voluten waaraan een guirlande, en een waaiermotief. De kroonlijst biedt plaats voor drie kommen. Laden met koperbeslag bestaande uit sierpot met guirlandes, rozet, culot en medaillon met kopje. Slotbeslag van de deuren in de vorm van culots met afhangende guirlandes en bladvoluten. Poten en kuif van donker hout. In de bovenkast drie laden met koperen trekringen
Datering:
1750-1800
Deelcollectie:
Kruisheren
Plaats vervaardiging:
Holland
Materiaal/techniek:
Eikenhout en eikenfineer
Opmerkingen:
Blijkens archiefgegevens werd op 5 maart 1933 " een grote antieke kast geplaatst in de grote gastenkamer". Waarschijnlijk is het hier beschreven exemplaar hiermee te identificeren. De kast kwam uit een erfenis van "'n van de Tillaert uit Vorstenbosch"
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 361
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z032-001 Kast
Deelcollectie:
Inventaris meubilair Erfgoedcentrum
Materiaal/techniek:
Mahoniehout
Breedte in cm:
150
Hoogte in cm:
205
Diepte in cm:
56
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z079-011 Kast
Toelichting:
Kastje voor op de cel voor wasgerei, boeken, schrijfbenodigheden, etc. In 1969 werden de kastjes (in Hulst) vervangen door grotere, zodat men er ook materiaal voor hobby's in kon bewaren, evenals ondergoed dat men dan voortaan zelf bewaarde en onderhield.
Datering:
1800-1900
Deelcollectie:
Ongeschoeide Karmelietessen
Materiaal/techniek:
Eikenhout
Lengte in cm:
50
Breedte in cm:
28
Hoogte in cm:
67
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0445 Kast, Hollandse kussenkast
Toelichting:
Eenvoudige, Hollandse kussenkast op zwart geschilderde, gedrukte bolpoten. Tweedeurskast met twee laden in de onderplint. Deuren en laden belijmd met palissander- en ebbenhout en voorzien van robbellijsten. Midden- en zijstijlen verdeeld in drie door robbellijsten omzoomde ebbenhouten vlakken, onderbroken door 'diamantkoppen'. De onderste diamantkop van de middenstijl is verschuifbaar en fungeert als blind slot. Op de laden trekknoppen. Kap bestaande uit twee met palissanderhout belijmde vlakke delen, waartussen een met ebbenhout belijmd, gewelfd gedeelte, afgesloten met een eikenhouten, geprofileerde dekplaat. Zijkanten: ter hoogte van de laden een ebbenhouten rechthoek, ter hoogte van de deuren een verdiept paneel
Datering:
1650-1700
Deelcollectie:
Kruisheren
Plaats vervaardiging:
Holland
Materiaal/techniek:
Eikenhout, belijmd met palissander- en ebbenhout
Breedte in cm:
158
Hoogte in cm:
201
Diepte in cm:
56,5
Documentatie:
"Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 445; Zie ook conditierapport "Survey en offerte meubilair Stichting Sint Aegten" door de meubelrestauratoren Martijn de Ruijter en Reinier Klusener, 2000
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z111-004 Kasten
Toelichting:
Ter afscheiding van het koorgedeelte in de kerk. In 2009 overgeplaatst naar Klooster Sint Agatha.
Datering:
ca. 1935
Deelcollectie:
Inventaris meubilair Erfgoedcentrum
Materiaal/techniek:
Eikenhout
Breedte in cm:
247
Hoogte in cm:
84
Diepte in cm:
45
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z063-056 Kastje met 35 lades
Toelichting:
Heeft gediend voor het opbergen van naai- en borduurmaterialen.
Deelcollectie:
Inventaris meubilair Erfgoedcentrum
Materiaal/techniek:
Hout
Breedte in cm:
100
Hoogte in cm:
78
Diepte in cm:
55
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0897 Kelkdoekjeskast
Toelichting:
Tweedelige kast. Bovendeel bestemd voor het opbergen van kelkdoekjes aan knoppen en in vakjes. Deze laatste kunnen met nummerbordjes worden gekenmerkt. Het onderste deel van de kast heeft twee planken
Datering:
1900-1950
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Mahonie
Hoogte in cm:
Ca. 225
Documentatie:
Digitaal foto-archief Stichting Sint Aegten Stichting Sint Aegten, 3 foto's
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z063-057 Kerkbanken
Toelichting:
Oorspronkelijk afkomstig van het oude moederhuis Sainte Marie aan de Molenstraat in Roosendaal.
Deelcollectie:
Inventaris meubilair Erfgoedcentrum
Materiaal/techniek:
Eikenhout
Breedte in cm:
302 (1,3); 307 (2,4)
Hoogte in cm:
98 (1,3); 99 (2,4)
Diepte in cm:
42
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0783 Kist
Toelichting:
De vier panelen aan de voorzijde hebben snijwerk met touw en wimbergmotieven; op twee ervan zijn de touwen niet als zodanig gekerfd. De zijkanten hebben elk twee briefpanelen. Aan de achterzijde vier blinde panelen. Het sluitwerk is vernieuwd, waarschijnlijk begin twintigste eeuw
Datering:
1500-1600 [1800-1900?]
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Hout, ijzer
Lengte in cm:
119,5
Breedte in cm:
49,5
Hoogte in cm:
64
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0782 Kist
Toelichting:
Op het deksel zijn middenvoor de letters VOC gekerft, het monogram van de Verenigde Oostindische Compagnie. De kist staat zonder poten op de grond. Smeedijzeren klampen op de hoeken en idem handvaten aan de zijkanten. Het deksel is afgerond, en mist aan de bionnenzijde een opstaande rand. Opschriften aan de binnenzijde van het deksel: VB / N=Z / LE / YOB. Hartvormige slotplaat waaromheen vier nagelen. Sleutel aanwezig
Datering:
1690-1700
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Eikenhout
Lengte in cm:
131,5
Breedte in cm:
53,5
Hoogte in cm:
55
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden