Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

 
 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

beacon
17  voorwerpen
gesorteerd op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z082-016 Bibliotheekzegen
Toelichting:
Gebedstekst die in een bibliotheek hing om zegen te vragen over de bibliotheek en haar gebruikers.
Datering:
1955
Deelcollectie:
Liefdezusters Carolus Borromeus
Materiaal/techniek:
Drukwerk in houten lijstje
Lengte in cm:
24
Breedte in cm:
33
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z082-004 Bloemenkroontje
Toelichting:
Kroontje gedragen bij het afleggen van de tijdelijke geloften. Volgens het 'Ceremoniale der Liefdezusters van den Heiligen Carolus Borromaeus' uit 1935 ontvingen de zusters bij het afleggen van de tijdelijke geloften een scapulier, een witte borstdoek, een halskruis, een zware sluier, een rozenkrans, een ring en een kroontje. Bij het uitreiken van het kroontje sprak de priester het volgende gebed: "Ontvang de kroon der heerlijkheid van den maagdelijken staat, opdat, gelijk u thans door onze handen op aarde de kroon op het hoofd geplaatst wordt, gij eveneens door Christus in den hemel met eer eer en glorie moogt gekroond worden" (vgl. 'Ceremoniale', p. 77). Er zijn twee verschillende bloemenkroontjes. De modernere variant werd eind jaren vijftig van de twintigste eeuw ingevoerd, tegelijk met de verandering van de bij de tijdelijke professie gedragen bruidsjurk.
Datering:
[1950-1975]
Deelcollectie:
Liefdezusters Carolus Borromeus
Materiaal/techniek:
Linnen, borduurgaren
Diameter in cm:
18
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z082-010 Bordje met opschrift 'Stilte. Hier slaapt de weekwacht'
Toelichting:
De zuster die als weekwacht nachtdienst in het ziekenhuis had gehad, kon het bordje op de deur van haar cel hangen om overdag stilte te vragen.
Deelcollectie:
Liefdezusters Carolus Borromeus
Materiaal/techniek:
Hout; verf
Lengte in cm:
35
Breedte in cm:
15
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z082-017 Borstkruisjes
Datering:
1980-2000
Deelcollectie:
Liefdezusters Carolus Borromeus
Vervaardiger:
E. Kersten, Maastricht
Lengte in cm:
38 (incl. ketting); 4,5 (kruisje)
Breedte in cm:
3,5
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z082-002 Bruidsjurk van een postulante
Toelichting:
De bruidsjurk werd door de postulanten gedragen op de dag van hun intrede. In het 'Ceremoniale der Liefdezusters van den Heiligen Carolus Borromaeus' uit 1935 is te lezen: "Op den vastgestelden tijd staan de Postulanten in het witte kleed, met den bruidskrans getooid, de brandende kaars in de rechterhand, terwijl de linker op de borst rust, aan den ingang van de kloosterkerk". In de kloosterkerk ontvangen de postulanten hun kloosterkleed, nadat deze door de priester is gewijd. De priester spreekt de voor hem knielende postulante als volgt toe: "De Heer trekke u den ouden mensch met zijn werken uit, en keere uw hart af van de wereldsche ijdelheden, waaraan gij bij het ontvangen van het Doopsel hebt verzaakt". Het kroontje wordt afgenomen en de postulante ontvangen op de linkerarm het samengevouwen kloosterkleed. De priester bidt: "De Heer trekke u den nieuwen mensch aan, die naar God geschapen is in rechtvaardigheid en ware heiligheid". De postulante ontvangt een brandende kaars en verlaten de kerk. Nadat zij hun kloosterkleed hebben aangetrokken, keren zij terug in de kerk, nu als novice.
Deelcollectie:
Liefdezusters Carolus Borromeus
Materiaal/techniek:
Zijde (1); tule (2)
Lengte in cm:
175 (1); 115 (2)
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z082-008 Doornenkroontje
Toelichting:
Het kroontje werd bij het afleggen van de eeuwige geloften eerst gewijd en vervolgens op het hoofd van de geprofeste zuster gezet onder het uitspreken van de woorden: "Ontvang, dierbare Zuster, de kroon, welke uw Bruidegom, de EĆ©ngeboren Zoon van God, u aanbiedt, opdat gij op aarde deelgenoot moogt worden aan zijn Lijden en aan zijn glorie in den hemel". (vgl. 'Ceremoniale der Liefdezusters van den Heiligen Carolus Borromaeus', p. 105). Het doornenkroontje werd door de geprofeste zuster in haar cel bewaard, veelal rond het kruisbeeld, als een herinnering aan en bemoediging in haar gekozen weg. Volgens het 'Ceremoniale' 1935 ontvingen de zusters bij het afleggen van de tijdelijke geloften een scapulier, een witte borstdoek, een halskruis, een zware sluier, een rozenkrans, een ring en een kroontje.
Deelcollectie:
Liefdezusters Carolus Borromeus
Materiaal/techniek:
IJzerdraad
Hoogte in cm:
5
Diameter in cm:
23
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z082-013 Gelegenheidsprent
Toelichting:
Gedicht 'Dit was de rijkdom van haar leven' van Han van Erde Dubois, pseudoniem van H.M.L. Kerckhoffs. Het gedicht, verspreid in 1962 bij het 125-jarig bestaan van de congregatie, heeft betrekking op de stichteres Elisabeth Gruyters.
Datering:
1962
Deelcollectie:
Liefdezusters Carolus Borromeus
Materiaal/techniek:
Papier
Lengte in cm:
55
Breedte in cm:
40
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z082-009 Gouden krans
Toelichting:
De krans werd tijdens de plechtigheid van een gouden kloosterjubile op het hoofd van de jubilaresse gezet onder het uitspreken van de woorden: "Krone U de Heer na de voltooiing van de tegenwoordige loopbaan, niet met een vergankelijke, maar met de onbedorven kroon van den hemelschen kampprijs" (vgl. 'Ceremoniale der Liefdezusters van den Heiligen Carolus Borromaeus', p. 138).
Deelcollectie:
Liefdezusters Carolus Borromeus
Materiaal/techniek:
Gouddraad
Diameter in cm:
20
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z082-006 Halskruis
Toelichting:
Het halskruis, gedragen op het habijt, werd bij het afleggen van de tijdelijke geloften uitgereikt. Volgens het 'Ceremoniale der Liefdezusters van den Heiligen Carolus Borromaeus' uit 1935 sprak de priester bij het uitreiken van het halskruis het volgende gebed: "Wij bidden U, heilige Heer, almogende Vader, eeuwige God dat het teeken van het kruis voor Uw dienares, die het draagt, moge zijn de standvastigheid in het geloof, de voortgang in de goede werken, haar troost, haar verdediging en beschutting tegen de wreede pijlen van den vijand" (vgl. 'Ceremoniale', p. 75). Aan de ene zijde van het kruis staan middenin de letters IHS; bovenin de letters EG, de initialen van Elisabeth Gruyters; aan de uiteinden van de dwarsbalk en onder het midden de letters JMJ; onderaan een doodshoofd en twee gekruiste beenderen, verbeelding van Christus' overwinning op de dood. Aan de andere zijde: middenin twee harten; bovenin de letters CB, de initialen van Carolus Borromeus; aan de uiteinden van de dwarsbalk en onder het midden de letters JMJ; onderaan opnieuw een doodshoofd en twee gekruiste beenderen.
Deelcollectie:
Liefdezusters Carolus Borromeus
Materiaal/techniek:
Zilver
Lengte in cm:
45; 8 (kruis)
Breedte in cm:
5 (kruis)
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z082-011 Herdenkingsbutton
Toelichting:
De button heeft als randopschrift "De consientie moet liber weezen", een uitspraak van de stichteres Elisabeth Gruyters. In het midden is het silhouet van 'Onder de Bogen' afgebeeld.
Datering:
[1970-1990]
Deelcollectie:
Liefdezusters Carolus Borromeus
Materiaal/techniek:
Blik
Diameter in cm:
3,2
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z082-001 Houten waskom
Toelichting:
De kom werd door de zusters 's ochtends in hun cel of chambret gebruikt gebruikt om zich te wassen. De kom is van buiten groen, van binnen rood. 's Avonds werd in een emmer water gehaald. 's Ochtends werd de kom uit de emmer gevuld.
Datering:
[1900-1950]
Deelcollectie:
Liefdezusters Carolus Borromeus
Materiaal/techniek:
Hout; verf
Hoogte in cm:
11
Diameter in cm:
26
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z082-015 Lijst van overleden medezusters
Datering:
[1949-1982]
Deelcollectie:
Liefdezusters Carolus Borromeus
Materiaal/techniek:
Hout, papier, glas
Lengte in cm:
80
Breedte in cm:
61
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z082-012 Medaille
Toelichting:
De ene zijde van de medaille toont het portret van de H. Carolus Borromeus, de patroonheilige van de congregatie, met het onderschrift 'humilitas'; de andere zijde toont een afbeelding van Christus met H. Hart en het opschrift 'Per Mariam ad Jesum'.
Deelcollectie:
Liefdezusters Carolus Borromeus
Materiaal/techniek:
Verguld metaal
Diameter in cm:
3,5
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z082-003 Naamkaartje
Toelichting:
Nadat de postulante tijdens de inkleding haar habijt heeft ontvangen, verlaat zij de kloosterkerk om het habijt aan te trekken. Bij terugkomst in de kerk, nu als novice, droeg zij een naamkaartje tussen haar handen met daarop de naam die zij voortaan zou krijgen. Zij gaf dit kaartje aan de officiant (priester) die dan zegt: "Dierbare dochter (zuster), evenals gij nu de wereldse kleding hebt afgelegd en het religieuze kleed hebt aangedaan, zo zult gij niet genoemd worden ...., maar Zuster ...".
Deelcollectie:
Liefdezusters Carolus Borromeus
Materiaal/techniek:
Papier
Lengte in cm:
8,5
Breedte in cm:
6
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z082-005 Ring
Toelichting:
De zuster ontvangt de ring bij het afleggen van de tijdelijke geloften. Volgens het 'Ceremoniale der Liefdezusters van den Heiligen Carolus Borromaeus' uit 1935 ontvingen de zusters bij het afleggen van de tijdelijke geloften een scapulier, een witte borstdoek, een halskruis, een zware sluier, een rozenkrans, een ring en een kroontje. Bij het geven van de ring sprak de priester het volgende gebed: "Ik geef u als bruid aan Jesus Christus, den Zoon van den allerhoogsten Vader, die u ongeschonden moge bewaren; aanvaard derhalve den ring van trouw, zegel van den Heiligen Geest, opdat gij de bruid van Christus genoemd worde en na Hem trouw te hebben gediend, voor eeuwig moogt verdienen gekroond te worden in den Naam van den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest" ('Ceremoniale', pp. 76-77).
Deelcollectie:
Liefdezusters Carolus Borromeus
Materiaal/techniek:
Goud
Diameter in cm:
2
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z082-007 Rozenkrans voor op het habijt
Toelichting:
Rozenkrans van vijf tientjes die bij het afleggen van de tijdelijke geloften werd uitgereikt. Volgens het 'Ceremoniale der Liefdezusters van den Heiligen Carolus Borromaeus' uit 1935 ontvingen de zusters bij het afleggen van de tijdelijke geloften een scapulier, een witte borstdoek, een halskruis, een zware sluier, een rozenkrans, een ring en een kroontje. Bij het overhandigen van de rozenkrans sprak de priester het volgende gebed: "De rozenkrans worde aan de linkerzijde van onze beminde zuster gehangen, opdat zij door het godvruchtig verrichten van deze gebeden en de overweging van de heilige geheimen van ons geloof op de voorspraak van de Heilige Maagd Maria met den overvloedigen dauw der hemelsche zegeningen moge overstroomd worden" (vgl. 'Ceremoniale', p. 76). De rozenkransen werden op het habijt gedragen tot ca. 1965. De rozenkransen zijn gemaakt van pitten van de Iarak-boom, die voorkomt op Java. Het vruchtvlees van de pit werd bij batikken gebruikt om de kleurvastheid te bevorderen. Door de opkomst van moderne wasmiddelen zijn de pitten minder gevraagd en de boom zeldzamer geworden. Aanvankelijk waren de kralen van de rozenkrans aan een geschakelde ketting bevestigd; aan de rozenkrans hing een koperen kruisje met corpus en twee medailles (van de Aartsbroederschap van de H. Familie en van de H. Carolus Borromeus, patroon van de congregatie). Een van de twee rozenkranzen is gedragen door zuster Hermandine Schepers, overleden 27 mei 2006. Aan de rozenkrans hing een kruisje. Twee kruisjes zijn aanwezig: de grotere van koper is op een gegeven moment vervangen door de kleinere .
Datering:
[1900-1965]
Deelcollectie:
Liefdezusters Carolus Borromeus
Materiaal/techniek:
Kralen van vruchtenpitten; ingelegd koperen kruis
Lengte in cm:
91 (1); 85 (2)
Breedte in cm:
6 (1); 5 (2)
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z082-014 Waterkannetje
Toelichting:
Het kannetje werd in de refter gebruikt. Van binnen zijn de waterkannen van tin, waardoor het water koel bleef.
Deelcollectie:
Liefdezusters Carolus Borromeus
Materiaal/techniek:
Blik, tin, verf
Hoogte in cm:
20
Diameter in cm:
16
Bestanden Bestanden