Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Voorwerpencollectie
Voorwerpencollectie

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

 
 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

beacon
9  voorwerpen
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P025-007 Devotieprentjes van Jean-Baptiste Berthier
Toelichting:
Op de prentjes is een stukje stof bevestigd van kleding die door hem gedragen is. De prentjes zijn gemaakt met het oog op het proces van zaligverklaring van père Berthier. Bijgevoegd is een gedrukt schrijven aan weldoen(st)ers over het prentje.
Datering:
1948
Deelcollectie:
Missionarissen van de H. Familie
Materiaal/techniek:
Papier
Lengte in cm:
11,5
Breedte in cm:
7,5
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P025-004 Herdenkingsbord ter gelegenheid van 75 jaar missie van de Missionarissen van de H. Familie in Kalimantan
Toelichting:
Centraal op het bord in reliëf een afbeelding van de H. Theresia van Lisieux met op de achtergrond een wit kerkje met klokkentoren en een huis (klooster?). Op de rand in reliëf de tekst "1926 MSF 2001 Kalimantan". De Missionarissen van de H. Familie waren werkzaam in de bisdommen Banjarmasin en Samarinda.
Achtergronden:
De apostolische prefectuur van de Zuider- en Oosterafdeling van Borneo werd op 21 mei 1938 opgericht en toevertrouwd aan de Missionarissen van de H. Familie. In 1949 werd het verheven tot Apostolisch Vicariaat van Banjarmasin en in 1961 tot bisdom Banjarmasin. Het Apostolisch Vicariaat van Samarinda werd in 1955 afgescheiden van het Apostolisch Vicariaat van Banjarmasin en eveneens toevertrouwd aan de Missionarissen van de H. Familie. In 1961 werd het Vicariaat verheven tot bisdom Samarinda.
Datering:
2001
Deelcollectie:
Missionarissen van de H. Familie
Vervaardiger:
Pieter Sinnema msf
Materiaal/techniek:
Gipsen bord
Diepte in cm:
6
Diameter in cm:
25
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P025-008 Kaart "De tocht naar het Dodenrijk Telaang Julaan"
Toelichting:
Op verzoek van P. Vossen msf hebben in 1932 de adathoofden Devung Ajo en Hilah Long een tekening gemaakt van de weg naar het dodenrijk. Een afbeelding van de tekening is te vinden in de publicatie "Evangelisatie en Kultuurverandering" van mgr. M. Coomans msf. Hierin staat ook een vertaling van de verklaringen die op de tekening staan. De weg naar het dodenrijk maakt deel uit van de geloofsovertuiging van de Dajak op Kalimantan, een missiegebied van de Missionarissen van de H. Familie.
Achtergronden:
Telaang Julaan (Djoelaan) werd vanwege de uitspraak met een dubbel 'aa' geschreven. Gewoonlijk schrijft men "Telang Julan".
Datering:
1932
Deelcollectie:
Missionarissen van de H. Familie
Vervaardiger:
Devung Ajo; Hilah Long
Materiaal/techniek:
Verschillende kleuren potlood op papier. Toelichtingen in zwarte en rode inkt. Het papier is op een kartonnen plaat geplakt
Lengte in cm:
140
Breedte in cm:
80
Documentatie:
Documentatiemap voorwerpencollectie P025; Michael Coomans, "Evangelisatie en Kultuurverandering (1980), p. 296-298
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P025-002 Kruis voor op het habijt
Toelichting:
Het kruis werd aan een touw gedragen.
Datering:
z.j
Deelcollectie:
Missionarissen van de H. Familie
Breedte in cm:
11
Hoogte in cm:
23
Diepte in cm:
2,5
Opmerkingen:
Aan de achterzijde van het kruis een medaillon met afbeelding van de H. Familie.
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-MISS-017 Missiebusjes van de Missionarissen van de H. Familie
Deelcollectie:
Collectie Missie- en collectebusjes
Materiaal/techniek:
Blik
Breedte in cm:
8
Hoogte in cm:
8-10
Diepte in cm:
5
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P025-003 Missiebusjes van de Missionarissen van de H. Familie
Toelichting:
Drie verschillende soorten missiebusjes om geld in te zamelen voor de missionarissen en missionarissenopleiding in Tilburg en Kaatsheuvel.
Datering:
z.j
Deelcollectie:
Missionarissen van de H. Familie
Materiaal/techniek:
Blikken busjes
Breedte in cm:
7,5
Hoogte in cm:
9,5
Diepte in cm:
5
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P025-001 Reliek van de H. Joannes (Jan) Berchmans sj (1599-1621)
Toelichting:
Het reliek is onderdeel van een houten lijst met authenticiteitsbewijs, gedateerd 11 nov. 1894, ondertekend door H. van den Boogaard.
Datering:
1894
Deelcollectie:
Missionarissen van de H. Familie
Materiaal/techniek:
Houten lijst met ovale uitsparing voor reliek
Breedte in cm:
2,5 (reliekhouder); 26,5 (ingelijst)
Hoogte in cm:
3 (reliekhouder); 24 (ingelijst)
Opmerkingen:
Vermoedelijk afkomstig uit het gebouw toegewijd aan H. Joannes Berchmans te Oudenbosch. Hier was van 1929 tot 1964 het scholasticaat van de Missionarissen van de H. Familie gevestigd. Van 1878 tot 1929 was in het gebouw het filosoficum van de jezuïeten gevestigd, de H. Joannes Berchmans was een jezuïet.
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P025-006 Relieken van père Jean-Baptiste Berthier (1840-1908)
Toelichting:
Spijker, roest en zand afkomstig van de kist waarin père Jean-Baptiste Berthier begraven is geweest. Met het oog op het proces van zaligverklaring is père Berthier op 15 april 1953 opgegraven en bijgezet in een speciale grafkapel. Bij het vertrek van de 'Franse Paters' uit Grave in 1995, werd het stoffelijk overschot overgebracht naar La Salette in Frankrijk.
Datering:
z.j
Deelcollectie:
Missionarissen van de H. Familie
Lengte in cm:
9 (in papier gerold)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P025-005 Relieken van père Jean-Baptiste Berthier (1840-1908)
Toelichting:
Père Jean Berthier was de stichter van de Missionarissen van de H. Familie. De relieken bestaan uit gedeeltes van een bef, gedeeltes van een zakdoek, stukje van een broek, een verzegeld pakje met enkele haren en gedeeltes van zijn ceintuur, en een enveloppe met haren. De relieken zijn vermoedelijk gebruikt voor het aanstrijken van devotieprentjes.
Achtergronden:
Jean Baptiste Berthier werd in 1840 geboren in de buurt van Grenoble, Frankrijk. Kort voor zijn priesterwijding in 1862 trad hij toe tot de Congregatie van O.L. Vrouw van La Salette. Hij was een ijverig publicist van religieuze werken, waarvan verschillende werden vertaald en soms een oplage hadden van 100.000 exemplaren. Ook trad hij op als volksmissionaris en was hij directeur van de Apostolische School van de Congregatie. In die hoedanigheid kwam hij in aanraking met jonge mannen met een late roeping of beperkte financiële middelen, voor wie op de meeste seminaries geen plaats was. Hij besloot een eigen congregatie te stichten die zich speciaal zou richten tot de late roepingen voor de buitenlandse missies. Berthier kocht in het Nederlandse Grave een oude kazerne en een hospitaalgebouw. In 1895 begon hij met de werkzaamheden van zijn congregatie. In het begin gaf hij als enige onderwijzer les aan studenten afkomstig uit Duitsland, Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Kroatië. In 1899 startte de studie filosofie en in 1902 de studie theologie. In 1902 werd de congregatie officieel een vereniging en daarmee een rechtspersoon.
Datering:
z.j
Deelcollectie:
Missionarissen van de H. Familie
Lengte in cm:
10-16
Breedte in cm:
6,5-12
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden