Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

 
 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

beacon
24  voorwerpen
gesorteerd op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-002 Bloemenkroontje (rood)
Toelichting:
Rood kroontje dat tot 1966 werd gedragen bij de eeuwige professie. Tot ongeveer 1957 kreeg een overleden zuster het rode kroontje op in de kist. Het ging echter niet mee het graf in. De eeuwige professie vond in principe plaats drie jaar na de tijdelijke professie. In het archief is het "Caeremoniale Professionum" aanwezig met illustraties van Zuster Theresa van der Meys, dat gebruikt werd voor de plechtigheid van de eeuwige professie. Bij de eeuwige professie kreeg de zuster een ring. Als de familie het kon betalen of er was een ring beschikbaar van een overleden familie, dan zorgde de familie voor deze ring of ze gaven het geld ervoor. Ook werd wel eens een rozenkrans door de familie gegeven aan een zuster bij haar professie. Als de familie niet voor een ring kon zorgen, gebeurde dit door de congregatie.
Datering:
1920-1950
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Materiaal/techniek:
Gesteven zijde
Diameter in cm:
24
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-001 Bloemenkroontje (wit)
Toelichting:
Wit kroontje dat tot 1966 werd gedragen op de dag van inkleding. Twee jaar na de inkleding vond de tijdelijke professie plaats. Na een jaar volgde de hernieuwing van de tijdelijke professie, na een tweede jaar nogmaals een tweede hernieuwing. Na drie jaar volgde dan de eeuwige professie. Bij de inkleding kreeg de zuster haar kloosternaam. Dat gebeurde op voorstel en aanraden van de Eerwaarde Vader, of de zusters mochten kiezen uit een doosje met briefjes met beschikbare namen. Na het kapittel van 1960 en rond de tijd dat de zusters in burgerkleding gingen lopen (november 1967) kozen veel zusters weer voor haar doopnaam, als ze niet zo gelukkig waren met de naam die ze bij de inkleding hadden ontvangen, zoals Hostia, Hostilia, Eucharistica, Signata, Siëna.
Datering:
1920-1950
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Materiaal/techniek:
Gesteven zijde
Diameter in cm:
22
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-005 Congregatiekruisje
Toelichting:
Kruisje dat alle zusters Ursulinen van Bergen op 31 december 1960 kregen, toen een deel van de kleding werd gewijzigd. Vanaf die tijd ontvingen de zusters bij de inkleding dit kruisje. Ook geliëerde leden ontvingen het bij opname als geliëerd lid. Vóór 1960 droegen de zusters geen halsketting, maar een lange rozenkrans waaraan een kruis was bevestigd. In 1960 kregen de zusters in plaats van een witte gesteven linnen kraag, een slappe zwarte kraag van hetzelfde materiaal als het habijt. Daarop kwam het zilveren congregatie kruisje mooi uit.
Datering:
1960
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Materiaal/techniek:
Zilver
Lengte in cm:
33
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-012 Doosje met kleine metalen kokertjes
Toelichting:
Kleine metalen kokertjes met beeldjes van het Heilig Hart, St. Joseph en St. Antonius en medailles van Maria, Antonius van Padua, St. Angela en St. Ursula, alle bij het ragen gevonden in de nok van de Antoniuskapel te Bergen. Hierbij: handgeschreven briefje van zr. Leonarda over het plaatsen van dit soort kokertjes bij het huis en de ingangen ter afwering van gevaren, vooral tijdens de oorlogsjaren 1940-1945. Op het briefje de tekst: "Overal bij het huis en ingangen werden deze doosjes geplaatst ter afwering van gevaren. God zij dank dat wij zo best er zijn afgekomen". En andere tekst: "Elken dag werd het huis en omgeving gewijd door een zuster. Het gebed werd dan gebruikt van de zegen voor Hoogmis".
Datering:
1930-1945
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Materiaal/techniek:
Blik, zilver
Breedte in cm:
10
Hoogte in cm:
10
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-019 Foto van zuster Dafrosa Schaap
Toelichting:
De foto is genomen voor het vertrek van zuster Dafrosa Schaap naar de missie in december 1960. De foto werd door de plaatselijke fotograaf in Alkmaar in de etalage geplaatst, maar dat vond de congregatie niet passend; de foto moest uit de etalage worden verwijderd.
Datering:
1960
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Materiaal/techniek:
Ingelijste foto
Lengte in cm:
55
Breedte in cm:
31-41
Diepte in cm:
2
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-023 Geborduurde afbeelding van de Sint Antoniusstichting te Bergen
Toelichting:
Dit was het moederhuis van de zusters waar zij zich in 1904 vestigden.
Datering:
1904-1910
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Materiaal/techniek:
Eendraads borduurwerk
Lengte in cm:
36
Breedte in cm:
54
Diepte in cm:
3
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-009 Gecalligrafeerde oorkonde
Toelichting:
Oorkonde gecalligrafeerd door zuster Theresa van de Meys bij gelegenheid van het gouden professiefeest van zuster Maria Gabriel Koemeester in 1956. Zij was algemeen overste in de jaren 1918-1924, 1930-1942 en 1948-1960.
Datering:
1956
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Vervaardiger:
Zuster Theresa van de Meys
Materiaal/techniek:
Waterverf op papier / perkament
Lengte in cm:
50 (inc. lijst)
Breedte in cm:
38 (incl. lijst)
Diepte in cm:
2
Opmerkingen:
Werk van zuster Theresa van de Meys is ook aanwezig in het archief van de Ursulinen van Bergen (AR-Z113), zoals inv.nr. 804 (Caeremoniale Professionum).
Documentatie:
Inventarisatierapport Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland (SKKN) - Kloosterhof Angela Merici van de Zusters Ursulinen van Bergen, nr. 19
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-008 Gecalligrafeerde oorkonde
Toelichting:
Oorkonde gecalligrafeerd door zuster Theresa van de Meys bij gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest van rector J. Slijkerman in 1954. Rector Slijkerman was directeur van de congregatie van 1945 tot en met 1962. In de rondelen boven en onder de tekst zijn afgebeeld: de Sint Pieter te Rome, de Nieuwe Bavokerk te Haarlem, de kerk en kapel van het moederhuis in Bergen en de basiliek te Oudenbosch (vermoedelijk).
Datering:
1954
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Vervaardiger:
Zuster Theresa van de Meys
Materiaal/techniek:
Waterverf op papier / perkament
Lengte in cm:
54 (incl. lijst)
Breedte in cm:
41 (incl. lijst)
Diepte in cm:
3
Opmerkingen:
Werk van zuster Theresa van de Meys is ook aanwezig in het archief van de Ursulinen van Bergen (AR-Z113), zoals inv.nr. 804 (Caeremoniale Professionum).
Documentatie:
Inventarisatierapport Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland (SKKN) - Kloosterhof Angela Merici van de Zusters Ursulinen van Bergen, nr. 18
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-007 Houten Jezuskindje
Toelichting:
Het Jezuskindje is afkomstig uit het Ursulinenklooster 'La Sainte Crèche' te Eijsden van de Ursulinen van de Romeinse Unie. Het werd door de Ursulinen van de Romeinse Unie, waarbij de Ursulinen van Eijsden zich hadden aangesloten, in 1998 geschonken aan de Ursulinen van Bergen bij gelegenheid van hun eeuwfeest. De eerste zes zusters Ursulinen van Bergen waren afkomstig uit het klooster te Eijsden en stichtten in Monnickendam een nieuwe congregatie. Het houten Jezuskindje werd door de zusters in Eijsden om beurten bewaard in de cel van de zusters. In Bergen werd het beeldje in een vitrine in de eetzaal geplaatst, want speciale devotie voor het Jezuskindje kennen de Ursulinen van Bergen niet.
Datering:
ca. 1900
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Materiaal/techniek:
Was, hout, damast, fluweel, koper
Lengte in cm:
22 (kindje); 27 (bedje)
Breedte in cm:
17,5 (bedje)
Hoogte in cm:
5 (bedje)
Documentatie:
Inventarisatierapport Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland (SKKN) - Kloosterhof Angela Merici van de Zusters Ursulinen van Bergen, nr. 2
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-018 Houtskooltekeningen
Toelichting:
Drie tekeningen van Jaap Min voor de zusters gemaakt om daarmee het schoolgeld voor zijn kinderen te betalen: 1) gebouw en toren; in de voortuin zit een zuster en lopen twee eenden; 2) interieur met kat; 3) vanuit binnenkamer zicht op binnentuin met zuster in ligstoel.
Datering:
1960-1965
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Vervaardiger:
Jaap Min (1914-1987)
Materiaal/techniek:
Houtskool op papier
Lengte in cm:
67 (1-2); 70 (3)
Breedte in cm:
53 (1-2); 55 (3)
Diepte in cm:
2
Documentatie:
Inventarisatierapport Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland (SKKN) - Kloosterhof Angela Merici van de Zusters Ursulinen van Bergen, nr. 45
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-013 Leermiddelen voor verstandelijk gehandicapte kinderen
Toelichting:
Leermiddelen gemaakt door de zusters t.b.v. het onderwijs aan verstandelijk gehandicapte kinderen voor de vakken lezen, taal, omgevingsonderwijs. Het materiaal werd door de zusters zelf gemaakt. Met het materiaal is vanaf 1947 door de zusters gewerkt in Nieuwveen..
Datering:
1945-1950
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Materiaal/techniek:
Triplex, hout, papier
Lengte in cm:
12,5-13,5 (2); 17-30 (3-7)
Breedte in cm:
28 (1); 11,5-20 (2-7)
Hoogte in cm:
5-5,5 (2)
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-016 Margarinedoos,gebruikt als verhuisdoos
Toelichting:
Volgens de verhalen konden alle bezittingen van een zuster bij verplaatsing ('een dam'). in een margarinedoos. Mogelijk stond een margarinedoos eerder symbolisch voor het weinige dat een zuster meenam. Wel kon alles wat je had, meegenomen worden in een zelfgemaakte stoffen tas, die 'big' werd genoemd.
Datering:
1940-1960
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Materiaal/techniek:
Karton
Lengte in cm:
33
Breedte in cm:
24
Diepte in cm:
8
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-020 Materiaal voor naaionderwijs, gebruikt op de scholen van de zusters
Datering:
1930-1969
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Materiaal/techniek:
Stof en borduurgaren
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-015 Missiebusje
Toelichting:
Missiebusje met opschriften aan vier zijden. Het busje werd gebruikt door als missiezustertje aangeklede meisjes die op feesten, zoals bruiloften, rondgingen om geld op te halen voor de missies van de zusters in Kenya en Oeganda.
Datering:
1920-1950
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Materiaal/techniek:
Blik
Lengte in cm:
10
Breedte in cm:
8
Diepte in cm:
5,5
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-006 Penitentieplankjes
Toelichting:
Plankjes met een tekst, die geknield in de refter door zusters in de hand werden gehouden als een boetedoening. De zusters die penitentie deden, knielden terstond na het tafelgebed op de daartoe bestemde plaats, waarbij de grond kussen. Deze boetedoening kon opgedragen worden oftewel een zuster vroeg er zelf om, als ze meende een regel te hebben overtreden of als ze boete wilde doen. De tekst op het plankje moest door de zuster overwogen worden. Er zijn drie plankjes bewaard gebleven met de spreuken: 1) "In veel spreken zal het nooit aan zonden ontbreken" (penitentie - stilzwijgen); 2) "Zie, Vader, hier ben Ik, om Uw Wil te doen" (penitentie - gehoorzaamheid); 3) "Om onzentwille is Hij arm geworden" (penitentie - armoede). In het "Directorium van de Congregatie der Zusters Usrulinen van Bergen" ([1952]) wordt op de pagina's 104-108 het gebruik van de penitentiebordjes nader toegelicht.
Datering:
1920-1950
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Materiaal/techniek:
Triplex, verf
Lengte in cm:
24
Breedte in cm:
15
Hoogte in cm:
0,6
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-021 Pentekening van de H. Ursula en haar gezelinnen door Margriet Coenen
Datering:
1990
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Vervaardiger:
Margriet Coenen
Materiaal/techniek:
Pentekening
Lengte in cm:
91
Breedte in cm:
71
Diepte in cm:
2
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-011 Portret van pastoor Smeeman
Toelichting:
Bernardus Aloysius Antonius Smeeman (1853-1912), pastoor te Monnikendam, was de stichter van de Ursulinen van Bergen.
Datering:
1900-1912
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Vervaardiger:
Frans de Bruin (1879-1944)
Materiaal/techniek:
Olieverf,houten lijst met rand van bewerkt gips
Lengte in cm:
93
Breedte in cm:
78
Diepte in cm:
7
Documentatie:
Inventarisatierapport Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland (SKKN) - Kloosterhof Angela Merici van de Zusters Ursulinen van Bergen, nr. 28
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-004 Rozenkrans voor op het habijt
Toelichting:
Grote zwarte rozenkrans met kruis die door alle zusters werd gedragen vanaf de inkleding. De rozenkrans werd gekust bij het omdoen en afleggen, bij het binnenkomen van de kapel, en hij werd in de hand gehouden bij het gaan van de kruisweg en bij de onderrichting van de novicenmeesteres. Als een zuster naar de missie vertrok, kreeg ze het kruis dat aan haar rozenkrans hing, als missiekruis uitgereikt. Voor die gelegenheid moest ze het kruis eerst van haar rozenkrans afhalen om het later weer terug te krijgen.
Datering:
1900-1930
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Materiaal/techniek:
Koper,
Lengte in cm:
130
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-003 Stemdoosjes
Toelichting:
Doosjes met witte en bruine bonen, gebruikt door de Raad van algemene overste en raadzusters bij het stemmen over toelating van kandidaten voor inkleding en professie. Iedere raadzuster had een klein doosje met twee vakjes. In het ene zaten witte en in het andere zaten bruine bonen. Daarom zijn er meerdere van die doosjes. Er is maar één doosje met het etiket STEM erop. Dat doosje gaat rond en ieder doet er een boon in per kandidaat: een bruine betekent 'niet geschikt' en een witte 'geschikt'. Er wordt per kandidaat gestemd. Als het aantal bonen in de stemdoos meer bruine dan witte bonen bevat is de kandidaat op dat moment afgewezen voor inkleding of professie; meer witte dan bruine bonen betekent toegelaten. Afgewezen op dat moment kon ook betekenen dat een kandidaat uitstel van inkleding of professie kreeg.
Datering:
1920-1950
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Materiaal/techniek:
Karton, bonen
Lengte in cm:
28
Breedte in cm:
18
Hoogte in cm:
6
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-022 Tegel met afbeelding van de eerste vestiging van de zusters in Monnickendam, Noordeinde nr. 21
Toelichting:
In 1898 werd dit gebouw door de zusters als moederhuis betrokken. De tegel is gemaakt door iemand uit Monnickendam en in 1976 aan de zusters geschonken.
Datering:
1970-1976
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Materiaal/techniek:
Geglazuurd keramiek
Lengte in cm:
15
Breedte in cm:
15
Hoogte in cm:
1
Opmerkingen:
Notitie op achterzijde: Gekregen van en gemaakt door iemand uit Monnickenda, ZMA, 1976.
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-010 Tegeltableau
Toelichting:
Tegeltableau van het moederhuis en van de kapel met koepel, beide gelegen aan de Loudelsweg in Bergen. Het tableau werd door het personeel aangeboden bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de congregatie in 1948.
Datering:
1948
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Vervaardiger:
"Keramische ind. WEB, Bergen" (signatuur linksonder)
Lengte in cm:
67 (1); 51 (2)
Breedte in cm:
51 (1); 51 (2)
Diepte in cm:
2
Documentatie:
Inventarisatierapport Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland (SKKN) - Kloosterhof Angela Merici van de Zusters Ursulinen van Bergen, nr. 42
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-014 Tegeltje met gebedstekst uit de maagdenwijding
Toelichting:
De maagdewijding vond plaats bij de Eeuwige Professie.
Datering:
1940-1960
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Vervaardiger:
Zuster Theresia van de Meys
Materiaal/techniek:
Karton
Lengte in cm:
15
Breedte in cm:
15
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-024 Tekening van de gevel van het pand Noordeinde 21 in Monnickendam dat in 1898 door de Ursulinen van Bergen als moederhuis in gebruik werd genomen
Toelichting:
In 1904 werd het moederhuis verplaatst naar Bergen.
Datering:
1956
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Vervaardiger:
Wim Claassen
Materiaal/techniek:
Aquarel in houten lijst
Lengte in cm:
49
Breedte in cm:
34
Diepte in cm:
2
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z113-017 Verzameling actiebuttons en actiespeldjes van zuster Marian Neefjes (1921-2004)
Datering:
1970-1990
Deelcollectie:
Ursulinen van Bergen
Materiaal/techniek:
Blik, stof
Lengte in cm:
43 (kussen)
Breedte in cm:
40
Diepte in cm:
4
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden