Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

 
 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

beacon
40  voorwerpen
gesorteerd op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-003 Album met tekeningen en teksten gewijd aan Maria
Toelichting:
Album "Maria's Rozenhof" van 23 met de hand getekende en beschilderde bladen gewijd aan de Maria-verering, gemaakt door novicen in het noviciaatshuis, Landhuis De Wychert, van de Missionarissen van het H. Hart in Berg en Dal. Met wensen en gebeden van gasten. Aantal gesigneerde tekeningen met o.a. de namen "frater Rahder osb", "S. Hoekstra" en "fra. Smeets msc".
Datering:
1935-1950
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Vervaardiger:
Novicen van de Missionarissen van het H. Hart en gasten, Berg en Dal
Plaats vervaardiging:
Berg en Dal
Materiaal/techniek:
Ingeschilderde pentekeningen met sierletters van inkt
Breedte in cm:
40
Hoogte in cm:
48
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 7
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-002 Beeld van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart
Toelichting:
De devotie van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart begon vanuit de Congregatie van de Missionarissen van het H. Hart op instigatie van de stichter, Jules Chevalier (1824-1907). Oorspronkelijke voorstelling van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart: Maria, staande, met haar voet de helse slang vertrappend, de handen uitgestrekt naar de gelovigen om hen uit te nodigen zich tot haar te wenden om de verlangde gunsten te verkrijgen van het Hart van haar Zoon. Voor haar staat het Kind Jezus, op de leeftijd van 12 jaar. Jezus verwijst met zijn ene hand naar zijn Hart en met de andere naar zijn moeder om aan te geven dat wij ons tot haar moeten wenden voor het verkrijgen van de genaden waarvan zijn Hart de bron is.
Achtergronden:
Jules Chevalier was tijdens zijn opleiding aan het grootseminarie van Bourges gegrepen door een missie-ideaal. De stad Issoudun, waar Chevalier tot kapelaan werd benoemd, wordt het vertrekpunt voor de bekering van de wereld. De Heilig Hartdevotie en Mariaverering moesten godsvrucht bevorderen en werden ingezet tegen de heersende anti-kerkelijke gevoelens in het Frankrijk na de Franse revolutie.
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Keramiek, geglazuurd
Hoogte in cm:
30
Opmerkingen:
Dit wordt ook beeld type 1 genoemd, voor het eerst ontworpen in 1861. Later ontstaat een tweede officiële afbeelding, type 2.
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 4
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-042 Bisschopskruis van monseigneur Jacobus Duivenvoorde msc (1928-2011)
Toelichting:
Jacobus Duivenvoorde werd in 1954 priester gewijd. Hij werd in 1972 benoemd tot aartsbisschop van Merauke (Nieuw Guinea).
Datering:
1972
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Koper
Lengte in cm:
53
Breedte in cm:
6,5
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-037 Bord van landhuis "De Wijchert"
Toelichting:
Onder de afbeelding van het huis staat de tekst "Kasteel 'De Wijcherd' Berg en Dal". In het landhuis 'de Wijcherd' in Berg en Dal was vanaf 1927 tot en met 1966 het noviciaat van de Missionarissen van het H. Hart gevestigd.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Tin
Diameter in cm:
22
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-013 Borstembleem met embleem van de Missionarissen van het H. Hart
Toelichting:
In de eerste decennia van het bestaan van de congregatie droegen de leden een afbeelding van het H. Hart op de linkerborst. In de volksmond te Tilburg kregen ze daarom de bijnaam "Rooi Harten". Met deze naam werd ook verwezen naar het Missiehuis op de Bredaseweg in Tilburg.
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Textiel met applicatie en borduurwerk
Breedte in cm:
8
Hoogte in cm:
10,5
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 33
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-043 Delfts blauw bord ter gelegenheid van de priesterwijding en de Eerste H. Mis van pater Antoon Freriks msc (1918-1990)
Toelichting:
De priesterwijding vond plaats op 10 augustus 1944 te Stein; de Eerste H. Mis op 20 augustus 1944 te Arnhem. Op het bord staan de wapens van de plaatsen Stein en Arnhem en de tekst "Tu es sacerdos in aeternum" (Je bent priester voor eeuwig, Ps. 110, vers 4).
Datering:
1944
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Delfts blauw aardewerk
Hoogte in cm:
6
Diameter in cm:
40
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-008 Diploma Maria-Congregatie
Toelichting:
Op de Apostolische School van de Missionarissen van het H. Hart te Tilburg en in Driehuis-Velsen bestond een Maria-Congregatie. Bij de opname in de Maria-Congregatie ontvingen de nieuwe leden een diploma. De vertaling van de Latijnse tekst luidt: "In de Congregatie die onder de titel O.L. Vrouw van het H. Hart van Jezus is opgericht in de Apostolische School van de Missionarissen van het H. Hart te Tilburg, werd ingeschreven na lofwaardig bevonden te zijn: Adr. v. Beers, op 8 december 1935. De moderator van de Congregatie: Joh. Verdonk msc. Dezelfde mocht een hogere ere-graad bereiken op ... dag ... maand ... jaar. De moderator van de Congregatie". De ere-graad heeft betrekking op de jongens die erewacht werden. In het "Handboekje voor de leden der Mariacongregatie opgericht onder den titel van O.L. Vrouw van het H. Hart en den H. Aloysius aan de Apostolische Scholen der Missionarissen van het H. Hart te Tilburg en Driehuis" wordt op p. 28 vermeld: "De congreganisten ontvangen een diploma tot bewijs hunner aanneming; bij hun overgang tot de eerewacht wordt daarvan aanteekening gemaakt op het congregatie-diploma".
Datering:
1935
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Drukwerk, met inkt handmatig naam en data ingevuld
Breedte in cm:
25
Hoogte in cm:
20
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 27
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-040 Discipline
Toelichting:
Ook wel boetegesel genoemd. Bestaande uit kleine touwen met knopen erin, aan één kant bijeengebonden als greep. In de "Constituties van de Congregatie der Missionarissen van het Allerheiligste Hart van Jezus" (Tilburg 1909) wordt in paragraaf 64 geschreven dat voor het onderhouden van de "gelofte en deugd van kuischheid lediggang vermeden, matigheid in spijs en drank betracht, het lichaam gekastijd en de zintuigen, vooral de ogen, bedwongen" moeten worden. In paragraaf 96 wordt geschreven: "Om den kloostergeest te versterken en de deugden te verwerven, zullen de leden de lichamelijke verstervingen niet geringschatten en zich daarbij laten leiden door hun biechtvader [...]". De discipline werd geacht door een ieder afzonderlijk in zijn cel gebruikt te worden op de eerste vrijdag van de maand na het opstaan tijdens het bidden van het Miserere (psalm 51).
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Touw
Lengte in cm:
80
Breedte in cm:
5
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-039 Drieluik met prenten van H. Hart van Jezus, Onze Lieve Vrouw van het H. Hart en Sint Jozef
Toelichting:
Sint Jozef is afgebeeld als patroon van de minnaars van het H. Hart van Jezus. Van deze prenten die de speciale devoties van de Missionarissen van het Heilig Hart afbeelden, zijn ook op grote schaal devotieprentjes verspreid.
Datering:
1950
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Vervaardiger:
Pieter Geraedts (1911-1978)
Materiaal/techniek:
Kleurenprenten in verguld houten lijsten
Lengte in cm:
69
Breedte in cm:
30
Diepte in cm:
4
Opmerkingen:
In okt. 2017 overgedragen uit het archief.
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-038 Ets van de 'Paterskerk' en het St. Fidelisgebouw te IJmuiden-Oost
Toelichting:
Het Fidelisgebouw heeft in 1942 van september tot en met december dienst gedaan als slaapzaal voor de studenten van de Apostolische School van Driehuis. Toen school en communiteit op 1 december 1940 door de Duitsers uit het Missiehuis werden gejaagd en op straat kwamen te staan, vonden de studenten vanaf januari 1941 een slaapplaats boven in het huis 'De Voorzienigheid' van de Zusters van 'De Voorzienigheid' in Driehuis. Ze volgden lessen in de school in IJmuiden-Oost (links van het Fidelisgebouw) en zij kerkten in de parochiekerk van Driehuis. Vanaf september 1942 veranderde dit gedeeltelijk: men sliep in het Fidelisgebouw, volgde lessen in genoemde school en kerkte in de 'Paterskerk' van de Kapucijnen, behalve op zondag; dan zong men, voorbereid door pater Piet de Bruyn, de hoogmis in het Antoniusziekenhuis (IJmuiden-Oost). In december 1942 werd IJmuiden tot fort verklaard. Paters en studenten moesten weg. Op zwaarbeladen aken wisten de drie hoogste schoolklassen Driel en de lagere klassen Westervoort te bereiken.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Vervaardiger:
Piet Stals
Materiaal/techniek:
Ets in houten lijst
Lengte in cm:
42
Breedte in cm:
32
Diepte in cm:
1,5
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-019 Gebedsprentjes vermoorde missionarissen
Toelichting:
De tien missionarissen afgebeeld op de prentjes werden in het huidige bisdom Rabaul, Papua New Guinea, op 13 augustus 1904 vermoord. Zij worden in de congregatie MSC herdacht als de martelaren van Baining, of van Rabaul. Het betreft vier msc-leden: pater Matthäus Rascher, pater Henrich Rütten, broeder Eduard Plaschaert, broeder Johannes Schellekens. De overige missionarissen zijn trappistenbroeder Alois (Joseph Bley) en msc-zusters Anna (Katharina Utsch), Agnes (Katharina Holler), Angela (Wilhelmine Bolka), Agatha (Elisabeth Roth) en Sophia (Anna Schmidt).
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Drukwerk geplakt op karton, ingelijst achter glas
Breedte in cm:
48,5
Hoogte in cm:
26,5
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 15
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-001 H. Hartbeeld
Toelichting:
Voorbeeld van een beeld dat in de jaren '40 en '50 van de 20e eeuw in veel katholieke gebouwen en huisgezinnen stond. Natuurlijk trof men het beeld ook aan in de kloosters en kamers van de leden van de congregatie.
Datering:
1942
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Vervaardiger:
Frans Balendonk
Plaats vervaardiging:
Haarlem
Materiaal/techniek:
Polychroom
Hoogte in cm:
33
Opmerkingen:
Dit beeld is veel gebruikt voor publicaties.
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 3
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-010 H. Hartbeeld door Hein Koreman
Toelichting:
Op 8 december 1954 vierde de congregatie van de Missionarissen van het H. Hart het 100-jarig bestaan. Bij gelegenheid van dit eeuwfeest werd een prijsvraag uitgeschreven "tot het verkrijgen voor een artistiek waardevol Heilig Hartbeeld". De eerste prijs werd in 1955 toegekend aan het beeld van Hein Koreman uit Breda, de tweede prijs aan een beeld van A. Teeuwisse uit Amsterdam. Het doel van de prijsvraag zoals hierboven omschreven kwam voort uit de wens "een einde te maken aan versleten conventie en slechten smaak in de weergave van dat religieuze motief [=het H. Hart]". Er bestonden zes bronzen exemplaren van het winnende ontwerp, die volgens de vervaardiger 'her en der' geplaatst werden in kerken en kloosters.
Achtergronden:
Eén exemplaar is anno 2020 nog altijd in bezit van de Missionarissen van het H. Hart. Een replica van het originele beeld is aanwezig bij het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.
Datering:
[1955]
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Vervaardiger:
Hein Koreman (1921-2012)
Materiaal/techniek:
Afgietsel van gips, voorzien van een laag brons
Breedte in cm:
32 (incl. handen)
Hoogte in cm:
42
Documentatie:
‘Jury-rapport’ en ‘Het bekroonde Heilig Hartbeeldje’ in: "Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart", 60 (1955), nr. 6 (juni) pp. 88-89; Eloi Koreman, De Madonnamaker. Hein Koreman en zijn beelden, dl. 1: Hemelhoog, 1899-1960 (z.pl. 2021), pp. 404-407, 418-423, 558-565, 596; dl. 2: Aardediep (1960-2012), p. 64-65; Lisette Almering-Strik, ‘Vrijheid in gebondenheid’, op website Artway (www.artway.eu) d.d. 02-11-2017; Archief Missionarissen van het H. Hart (AR-P027), inv. nr. 51: 'Verslagen van proviniciale raadsvergaderingen, 1958-1967, i.v.m. meningsverschillen over de betaling aan Hein Koreman'. Zie met name verslag van Provinciale Raad, 6 augustus 1961. Het aldaar vermelde ‘Rapport Jacobs H. Hartdevotie’ kon niet worden teruggevonden; Ans Toelen, "Geloof in gips. Massaproductie van religieuze voorstellingen", Doctoraalscriptie KU Nijmegen, 1992 [aanwezig in het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) Nijmegen, scriptiecollectie]; Th. van Velzen, ‘De H. Hart-voorstelling’, in: "het Gildeboek", 36 (1954), pp. 49-54 en pp. 96-97; John B. Knipping OFM, ‘Het symbolisch karakter van Christus’ hart’, in: het Gildeboek", 36(1954), pp. 84-95; Reclamefoldertje, uitgegeven door de Utrechtse R.K. kunsthandel en uitgeverij de Wed. J.R. van Rossum [aanwezig in RKD, Documentatie]; Documentatiemap voorwerpencollectie ENK
Digitale bestanden:
De scan is vanwege wettelijke beperkingen nog niet openbaar.
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-017 Insignes van de Missionarissen van het H. Hart
Toelichting:
Na Vaticanum II verdween bij de Missionarissen van het H. Hart het kloosterkleed (toog) en ontstonden er verschillende soorten insignes. Het dragen van een insigne is nooit verplicht geweest en niet alle leden droegen er een.
Datering:
na 1965
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Koper, blik, geëmailleerd
Lengte in cm:
2-5
Breedte in cm:
1,5-4
Diameter in cm:
1,5
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 34
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-035 Kerstgroep ontworpen en gemaakt door pater Sjoerd Hoekstra msc (1932-1987)
Toelichting:
De kerstgroep is enkele keren in het Missiehuis van de Missionarissen van het H. Hart te Tilburg tentoongesteld. In de kroniek van Driehuis (archief van de Missionarissen van het H. Hart) is op 25 december 1964 genoteerd: "Kerstmis. In de kapel prijkte 'n zeer moderne kerstgroep van P. Hoekstra". Pater Hoekstra begon in september 1945 zijn opleiding op de Apostolische School te Driehuis. Op 20 september 1951 startte hij aan het noviciaat van de missionarissen. Zijn eeuwige professie legde hij op 21 september 1955 af. Twee jaar later werd hij tot priester gewijd. Van augustus 1959 tot augustus 1964 volgde hij een opleiding aan de Academie voor Beeldende Vorming Tilburg om daarna tekenleraar te worden op de Apostolische School in Driehuis.
Datering:
1964
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Vervaardiger:
Pater Sjoerd Hoekstra msc
Materiaal/techniek:
Hout; papier; verf; gesteven en bewerkt papier verstevigd met ijzerdraad en zwart gespoten.
Lengte in cm:
20-70
Breedte in cm:
23-47
Diepte in cm:
13-18
Opmerkingen:
In het archief van MSC zijn ontwerptekeningen voor de katheder van de grote aula in het Missiehuis te Stein van pater Sjoerd Hoekstra aanwezig (AR_P027-7108).
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-015 Legpenning van de stad Sittard
Toelichting:
Pater J.J. Jacobs (1884-1961) ontving in 1952 de penning vanwege zijn verdiensten op sociaal terrein. Hij was een groot redenaar die Limburg doorkruiste als apostel van arbeidsvrede en arbeidsvreugde. Zo leverde hij een bijdrage aan het bestendigen van de christelijke signatuur van Limburg. Pater M.G. Molenaar (1886-1969) was meer dan 30 jaar leraar en moderator van de school voor maatschappelijk werk en publiceerde meerdere boeken. Hij ontving de penning in 1961 vanwege zijn culturele-sociale verdiensten.
Datering:
1952, 1961
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Vervaardiger:
Koninklijke Begeer
Plaats vervaardiging:
Voorschoten
Materiaal/techniek:
Zilver, geslagen
Diameter in cm:
4,5
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 21
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-041 Leren balletje voor het jagerspel dat op de cour van de Apostolische School van het Missiehuis te Tilburg werd gespeeld
Toelichting:
Door pater J.W. Kaandorp msc als volgt toegelicht: "Dit keiharde balletje werd gebruikt in het Jagerspel, een tamelijk ruw gedoe, waarbij volgens bepaalde regels het balletje van de een op de ander overging. Men mikte vanaf een bepaalde afstand op de kuiten van het 'slachtoffer', maar raakte ook nog al eens de billen. Het kon een pijnlijke gewaarwording zijn. Het spel viel zeker niet bij iedereen in de smaak. Bepaalde mede-studenten konden het geliefde slachtoffer zijn. Sommige deelnemers waren berucht en gevreesd om hun harde gooi".
Datering:
1940-1960
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Leer
Diameter in cm:
5
Documentatie:
Notitie van pater J.W. Kaandorp msc (gevoegd bij het balletje)
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-009 Medaille Maria-Congregatie
Toelichting:
Op de Apostolische School van de Missionarissen van het H. Hart te Tilburg en in Driehuis-Velsen bestond een Maria-Congregatie. Bij de opname in de Maria-Congregatie ontvingen de nieuwe leden een medaille. Op de medaille staat aan de ene zijde O.L. Vrouw van het H. Hart met de woorden "KONINGIN.BESCHERMSTER.MOEDER", op de andere zijde de tekst "MARIACONGREGATIE" rondom het monogram "IHS". In het "Handboekje voor de leden der Mariacongregatie opgericht onder den titel van O.L. Vrouw van het H. Hart en den H. Aloysius aan de Apostolische Scholen der Missionarissen van het H. Hart te Tilburg en Driehuis" wordt op pp. 52-54 beschreven hoe de medailles worden uitgereikt.
Achtergronden:
De Maria-congregatie is ontstaan te Rome in 1563 toen een van de leraren van het Romeins College, Joannes Leunis sj, zijn leerlingen opriep om met hem de H. Maagd Maria op bijzondere wijze te vereren. Op 5 december 1584 is de congregatie goedgekeurd door Paus Gregorius XIII. De Maria-congregatie was in het begin alleen bestemd voor mannen en jongens. Sinds 1751 worden ook vrouwen toegelaten. Om aanspraak te kunnen maken op de door de paus verleende aflaten en voorrechten dienen Maria-congregaties aangesloten te zijn bij de congregatie te Rome. Alleen de generaal overste van de Jezuïeten kan hiervoor toestemming geven.

Iedere geestelijke kan een Maria-congregatie oprichten. Het doel van de congregatie is “zelfheiliging en apostolaat”. Om dit doel, zorg voor het eigen zielenheil en dat van anderen, te bereiken “is het noodzakelijk, dat zij [de congregaties] alle krachten inspannen om op verschillende wijze de godsvrucht der leden meer en meer aan te kweeken en hen tot werken van naastenliefde aan te sporen.” Deze werken van zelfheiliging en naastenliefde kunnen, naar gelang de lokale behoeften, verschillende vormen aannemen, zoals: catechismusles geven, zieken bezoeken, dagelijks bijwonen van de mis en verschillende geloofs- en debatclubs oprichten.

Aan het hoofd van elke congregatie staat een directeur, die terzijde gestaan wordt door een raad, die ieder jaar door de congreganisten wordt gekozen. Van oudsher is iedere congregatie opgedeeld naar zogenoemde standen: congregaties voor jongens, meisjes, mannen, vrouwen, studenten, arbeiders, fabrikanten etc. Iedere stand is vervolgens weer onderverdeeld in secties of afdelingen.

In Nederland werd door de oprichting van een algemeen secretariaat in 1912 een impuls gegeven aan de Maria-congregatie. Er werden jaarlijks meerdere nationale congressen voor leden georganiseerd en men begon met de uitgave van verschillende tijdschriften, zoals in 1918 het blad voor vrouwen en meisjes “Ave Maria”.
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Blik en lint
Hoogte in cm:
7 (incl. lint)
Diameter in cm:
3
Opmerkingen:
Eén medaille is beschadigd.
Documentatie:
H. Padberg sj, "De Mariacongregatie" ('s-Hertogenbosch 1923)
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-029 Missiebus Missionarissen van het H. Hart
Toelichting:
In de periode 1954-1955 zijn een honderdtal van deze missiebussen verspreid in de wijken van de stad Tilburg om geld bijeen te brengen voor een geschenk aan de Tilburgse congregatieleden (de "Rooie Harten"). De Rooie Harten woonden sinds 1882 in Tilburg en vierden in 1954 hun eerste eeuwfeest als congregatie.
Datering:
[1954]
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Hout, beschilderd
Hoogte in cm:
30
Diameter in cm:
8,5
Opmerkingen:
Zie documentatiemap, no. 23.
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-012 Missiebusjes van de Missionarissen van het H. Hart
Toelichting:
De afdeling Propaganda van de congregatie verspreidde onder andere bij winkels, bedrijven en scholen collectebusjes om geld voor het missiewerk te verzamelen. Het geld werd later door een pater-propagandist opgehaald. Er zijn in de loop der jaren verschillende uitvoeringen van het missiebusje geweest .
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Blik, gelakt, voorzien (papieren) opdruk
Breedte in cm:
7
Hoogte in cm:
9,5
Diepte in cm:
6
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 22
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-014 Missiekruis Missionarissen van het H. Hart
Toelichting:
Elk jaar was er een plechtige uitzending naar de missie waarbij elke missionaris een missiekruis uitgereikt kreeg als teken van kerkelijke zending.
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Koper, ingelegd hout
Breedte in cm:
10
Hoogte in cm:
20
Diepte in cm:
1-2
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 22
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-007 Muurkranten
Toelichting:
Met deze muurkranten maakte de missionarissen op scholen en andere instellingen propaganda voor de missie in het algemeen .
Datering:
1952-1956 (met hiaten)
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Vervaardiger:
Afd. Propaganda MSC
Materiaal/techniek:
Drukwerk in zwart en rood
Breedte in cm:
40; 45
Hoogte in cm:
55; 58
Opmerkingen:
Nr. 8 van 1954 staat op de achterkant van nr. 7.
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 20
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-027 Portret mgr. Gerard Vesters msc (1876-1954)
Toelichting:
Mgr. Vesters was van 1926 tot 1939 apostolisch vicaris van Rabaul, Papua Nieuw Guinea.
Achtergronden:
Frits Grips (1869-1961) vervaardigde aanvankelijk interieurs en stillevens maar later ook landschappen en portretten. Hij was meer dan 25 jaar leraar aan de Vughtse Tekenschool en had de naam een bekwaam portrettist te zijn.
Datering:
1921
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Vervaardiger:
Frits Grips
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Breedte in cm:
61 (excl. lijst); 80 (incl. lijst)
Hoogte in cm:
81 (excl. lijst); 90 (incl. lijst)
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 17
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-028 Portret pater Bernard Naaijkens msc (1899-1992)
Toelichting:
Pater Bernard Naaijkens was in Nederland een bekend geestelijk leider en de schrijver van talrijke meditatieboeken.
Achtergronden:
Schilder Antoon van Welie was aan het begin van de twintigste eeuw zowel in Nederland als in het buitenland een beroemd portretschilder. Hij kreeg zijn opleiding in België en behaalde zijn eerste successen in Parijs. Vervolgens nam zijn carrière een vlucht. Hij woonde beurtelings in Parijs, in Londen en in Rome, waar hij een tijdlang een atelier bezat in het Vaticaan. In Nederland werd Den Haag zijn standplaats.
Datering:
1952
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Vervaardiger:
Antoon van Welie (1866-1956)
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Breedte in cm:
50 (excl. lijst); 60 (incl. lijst)
Hoogte in cm:
60 (excl. lijst); 70 (incl. lijst)
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 18
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-034 Portret van Louis van de Vrande msc (1910-1971)
Toelichting:
Schilderij van de aalmoezenier pater Louis van de Vrande. Schildering naar voorbeeld van zijn bidprentje: in uniform, de toeschouwer aankijkend. In de linkerbovenhoek van het schilderij staat een wapenschild afgebeeld. Van de Vrande werd op op 10 augustus 1935 tot priester gewijd en vertrok datzelfde jaar als missionaris naar de Filippijnen. Na 1945 werd hij aalmoezenier van de Nederlandse legertroepen in Frankrijk en liet hij zich inschepen naar Nederlands-Indië. In 1950 vertrok hij naar Korea. In 1952 behaalde hij de groene baret bij de commando-troepen en werd hij bevorderd tot luitenant-kolonel. In 1967 verliet hij de militaire dienst en werd aalmoezenier van de binnenvaartschippers. Pater Van de Vrande ontving verschillende onderscheidingen. Van links naar rechts draagt hij links op de borst de volgende onderscheidingen: officier in de Orde van Oranje-Nassau; Ereteken voor Orde en Vrede met de jaargespen 1946, 1947, 1948 en 1949; Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier; Kruis voor Recht en Vrijheid met Gesp “KOREA 1950”; Kruis voor Betoonde Marsvaardigheid (Vierdaagsekruis, 2e maal); Kruis van de KNVRO (TMPT-Kruis); United Nations Service Medal; Bronze Star USA en Korean War Medal. Voorts draagt hij rechts op de borst Batons van de Presidentiele Eervolle Vermeldingen voor de militairen van het Nederlands Detachement VN (NDVN) Korea: rechts de Republic of Korea Presidential Unit Citation; links de USA Presidential Unit Citation met bronzen eikenblad. Boven de onderscheidingen draagt hij de Combat Infantryman Badge.
Datering:
na 1971
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Verf op doek in houten, wit met groen geschilderde lijst, aan de achterzijde voorzien van twee metalen hangogen
Lengte in cm:
88 (excl. lijst); 104,5 (incl. lijst)
Breedte in cm:
62,5 (excl. lijst); 79,5 (incl. lijst)
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden