Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

beacon
86 voorwerpen
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0024 Beeld Agatha
Toelichting:
De heilige Agatha draagt een tot onder de borst reikend grijs kleed, waarover een rose mantel is gedrapeerd. Ze heeft lang, tot de schouders vallend haar, waarin een blauw snoer is gevlochten en een diadeem is gestoken. Zij houdt in de rechterhand een palmtak, teken van haar martelaarschap. De linkerborst is afgesneden, de rechterborst zit nog slechts gedeeltelijk aan het lichaam. Aan haar rechterzijde staat een engel met een schaal in beide handen. Deze engel is is veelvuldig naast de heilige Agatha uitgebeeld en behoort tot de iconografie van deze heilige. Op de schaal liggen dan haar borsten. Op de plek van het klooster wordt deze heilige, patroonheilige van het klooster en het dorp, reeds vanaf de dertiende eeuw vereerd
Datering:
ca. 1750
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Walter Pompe
Materiaal/techniek:
Hout, gepolychromeerd
Lengte in cm:
52
Breedte in cm:
25
Hoogte in cm:
144
Opmerkingen:
In 1858 opnieuw beschilderd door C. Grips (dossier Elsen). Uit bewaard gebleven brieven, d.d. 1 en 15 juni 1948, blijkt dat het beeld, evenals de lutrijn (inv.nr. Ag/0004) en het Mariabeeld (inv.nr. Ag/0029), ten behoeve van restauratiewerkzaamheden naar het atelier van fa. P. Verbraak te Tilburg zijn gebracht. De sculpturen zouden er volgens Jhr. C.O.M. van Nispen tot Sevenaer ondeskundig door een meubelmaker zijn behandeld. Gerhard Janssen, kunstschilder te Den Haag, die de genoemde sculpturen destijds te Tilburg heeft bezichtigd, gaf adviezen t.a.v. de beschildering ervan. M. Pietersen, beeldhouwer te Den Haag, heeft blijkbaar alsnog de restauratie van het houtwerk uitgevoerd. In 1959 tegen houtworm behandeld in het atelier van Koos van der Horst Jr. te Delft. Deze heeft het opnieuw gepolychromeerd, advies werd ingewonnen bij de heer Bolten, destijds directeur van Museum Prinsenhof te Delft. Walter Pompe (Lith 1703 - Antwerpen 1777) vertrok reeds op jeugdige leeftijd naar Antwerpen, waar hij in de leer ging bij Michiel van der Voort. In 1730 werd hij daar als meester opgenomen in het Sint Lucasgilde. Tijdens zijn leven was met name zijn kleinkunst, zowel profaan als religieus van karakter, uitgevoerd in ivoor, palmhout en terracotta populair bij veel particulieren. Voor de kerken vervaardigde hij vrijstaande beelden, preekstoelen, koorgestoelten en ander kerkmeubilair. Voorts ontwierp hij diverse altaren welke in zijn atelier werden uitgevoerd. Beelden van zijn hand bevinden zich in de kerken te Lith, Knegsel en Oirschot (Petrus Banden, kapel O.L. Vrouw ter Eik). Volgens overlevering zou vroeger de linkerborst van Agatha op de schotel hebben gelegen. De zeer bloedige wijze waarop de heilige is uitgebeeld, kan met uitzondering van de reliëfs van de voormalige 1694 gedateerde preekstoel uit de St. Agathakerk te Boekel, voor de beeldhouwkunst als uniek in noordoost Noord-Brabant worden beschouwd (Cat.tent. Uden 1987, p.127). Meer informatie in inventarisrapport
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 1996, 2 delen: tekst en foto's, inv. nr. 24; "Dossier Elsen", aantekeningen van Th. van den Elsen osc (1916-1994), St. Agatha; L.C.B.M. van Liebergen red., “Modeste Barok, Beeldwerk in Brabant in de zeventiende en achttiende eeuw”, tentoonstellingscatalogus Uden 1994, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1994), p. 14, 16, p. 97, cat. nr. 45, afb. 78 (ca. 1749), p. 22-25 (Walter Pompe); ; "Walter Pompe beeldhouwer 1703-1777", tentoonstellingscatalogus Museum voor Religieuze Kunst, (Uden 1979); L.C.B.M. van Liebergen red, “'waer een paradis". Kloosterleven in Brabant na de Reformatie”, tentoonstellingscatalogus Uden 1987, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1987), p. 127, cat. nr. 3, afb.128b, 128a (Interieurtekening J. van Boldrik); C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), deel I (2), prent t.o.p 154, p. 208, nr. 7 (beeld), p. 207, nr. 2 (votiefgaven)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0025 Beeld Andreas
Toelichting:
Andreas in contraposthouding, vóór zich het kruis, het hoofd driekwart naar rechts gewend, de blik opwaarts gericht. Hij is gekleed in een gegord gewaad, waarover een mantel die aan de voorzijde is gesloten. De figuur is geplaatst op een console, bestaande uit twee spiraalvormig ingesneden voluten, waartussen een hartvormig ornament. Andreas behoort tot de zogeheten kruisdragers, de heiligen die, net als Jezus, aan het kruis de marteldood stierven
Datering:
1857
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Eikenhout
Hoogte in cm:
37,5
Diepte in cm:
Console 10,5 x 15 x 9
Opmerkingen:
De console zou een onderdeel zijn van de voormalige koorbanken (dossier Elsen)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 1996, 2 delen: tekst en foto's, inv. nr. 25; “Oude Kunst in Brabants bezit”, tentoonstellingscatalogus Tilburg 1948, Paleisraadhuis (Jubileum-Tentoonstelling 1898-1948) (Tilburg 1948), p. 26, cat. nr. 94 (ca. 1750); “Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X ('s-Gravenhage 1931), p. 231-233, p. 232 (XVIIIA)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0021 Beeld Antonius Abt
Toelichting:
De heilige is gekleed in een omgord gewaad waarover een mantel met hangende capuce en opstaande kap. Het is het habijt van de naar hem genoemde middeleeuwse orde der antonieten. Op het hoofd draagt hij een hoge muts met knop, aan de gordel een gebedssnoer. De heilige vertrapt de op de grond liggende draak en steunt op zijn taustaf die in de bek van het dier steekt. Vlammen rondom de zoom van Antonius' kleed lijken uit deze duivel op te wakkeren. Links van van de heilige staat een naar hem opziend varken met een bel om de nek. Het expressieve gezicht van Antonius, de weelderige haartooi de soepele plooival en de schollenbodem zijn de typische kenmerken van de befaamde Nederrijnse beeldhouwer Heinrich Douwermann (ca. 1480 - 1543/44). De heilige Antonius Abt werd zeer vereerd in de middeleeuwen. Hij werd aangeroepen tegen de pest en tegen het Antoniusvuur. Deze laatste ziekte ging gepaard met hoge koorts, verbeeld door de vlammen. Als veroorzaker van de ziekte beschouwde men uiteraard de duivel, hier in de gestalte van de draak. De antonieten verzorgden zieken in hospitalen. De varkens die zij hielden, liepen vrij rond, waren herkenbaar aan de bel om hun nek en werden door het volk gevoederd. Op Antoniusdag werden ze geslacht waarna het vlees diende als een van de bronnen van inkomsten van de antonieten. Deze varkens stonden onder de bijzondere bescherming van de heilige, wat tot uitdrukking komt door de slip van Antonius' mantel over de rug van het beest. De taustaf en het belletje van het varken zijn de kenmerken van de antonieten. De Orde der kruisheren kende een speciale verering voor Antonius sinds bij besluit van het generaal kapittel van 1505 het feest van Anthonius Abbas als duplex werd ingeschreven, de op een na hoogste rang van een ordefeest De kapellen van de kruisherenkloosters Marienfriede in Dingden en dat in Brandenburg waren aan hem toegewijd
Datering:
na 1521
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Heinrich Douvermann
Materiaal/techniek:
Eikenhout
Hoogte in cm:
70,5
Opmerkingen:
Antonius Abt was de patroonheilige van het kruisherenklooster Marienfriede (1444-1806), dat lag op de weg naar Xanten. Het was het rijkste klooster van de orde in 1640 (kapittel)
Documentatie:
Literatuur: M. Beilmann-Schöner, Mieke M. van Zanten e.a., "In Cruce Salus. 800 Jahre Klosterleben. Das Kulturerbe der Kreuzherren in Westeuropa", tentoonstellingscatalogus Bentlage 2010 (NL/D), p. 323; "Gegen den Strom. Meisterwerke niederrheinischer Skulptur in Zeiten der Reformmation 1500-1550", tentoonstelingscatalogus Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum (Aken 1996), p. 310-312, cat. nr. 56;"Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, inv. nr. 21; "Antonius 'De kleine en de grote'", tentoonstellingscatalogus Uden, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1995), p. 109, cat. nr. 83, afb. 111, 112 (details) (gedateerd ca.1520); “Mysterium Crucis. De betekenis van het kruis in het christendom”, tentoonstellingscatalogus Ter Apel 1993, Museum Klooster Ter Apel (Winschoten z.j.) (1993), p. 57; L.C.B.M. van Liebergen red, “'waer een paradis". Kloosterleven in Brabant na de Reformatie”, Cat. tent. Ter Apel 1991, p. 6 (afb.), p. 31; J. van Laarhoven, “Kloosters in Brabant”, tentoonstellingscatalogus ’s-Hertogenbosch 1977, Noordbrabants Museum ( 's-Hertogenbosch 1977, p. 28, cat. nr. 2; , cat. nr. 24; “Uit Brabant's kerkelijke verzamelingen", tentoonstellingscatalogus ’s-Hertogenbosch 1963, Centraal Noord-Brabants Museum, ( 's-Hertogenbosch 1963), p. 13, 14; "Middeleeuwse Kunst der Noordelijke Nederlanden", tentoonstellingscatalogus Amsterdam, Rijksmuseum (Amsterdam 1958), p 222; J.J.M. Timmers, "Houten Beelden. De houtsculptuur in de Noordelijke Nederlanden tijdens de late middeleeuwen", Amsterdam 1949, (De Schoonheid van ons Land, Band 5), p. 31; D. Bouvy, "Middeleeuwse Beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden" (Amsterdam 1947), p. 128-129, afb. 142; J.A.O. Kalf, “Catalogus der Nationale Tentoonstelling van oude Kerkelijke Kunst te ’s Hertogenbosch juni - september 1913” ('s-Hertogenbosch 1913), p. 85; L. Emond osc in het Liber Memorialis van het klooster, dl. 3, p. 48. Meer literatuur: SKKN
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0026 Beeld Augustinus
Toelichting:
Augustinus in contraposthouding, de rechterhand, waarin oorspronkelijk een hart, naar voren gestrekt, in de opgeheven linkerhand een staf. Hij draagt een mijter en is gekleed in een gegord gewaad, waarover een zwierige mantel, die met een grote gesp aan de voorzijde is gesloten. Staf en hart zijn na 1996 opnieuw vervaardigd. Staf is daarna in de rechterhand geplaatst en het hart in de linker. De werken van deze kerkvader nemen in de geloofsbeleving van de kruisheren een bijzondere plaats in
Datering:
ca. 1800
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Lindenhout
Hoogte in cm:
97
Diepte in cm:
Voetstuk: 32,5 x 25,5
Opmerkingen:
Afkomstig van het Augustinusaltaar op het nachtkoor. Het beeld stond ca.1920 op de zolder van het pesthuisje (dossier Elsen). Volgens pater J. Coenen osc echter, is het beeld afkomstig van het oude hoogaltaar in de voormalige, uit 1695 daterende, Kruisherenkapel te Uden. Op foto's van dit altaar is geen beeld van Augustinus waar te nemen. Wel bevond zich op een van de beide zijaltaren uit die kapel een Augustinusbeeld. Dit beeld is, blijkens een oude foto (in bezit van pater A. van den Elsen te Uden), niet identiek aan het hier beschreven exemplaar. Het beeld vormde een pendant van het beeld van Quiriacus, dat zich op het andere zijaltaar bevond. Het beeld van Augustinus is verloren geraakt, dat van Quiriacus bevindt zich momenteel in het klooster te Uden
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 1996, 2 delen: tekst en foto's, inv. nr. 26
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0022b Beeld Christuskind A
Toelichting:
De putto, staande in contraposthouding, is gekleed in een over de rechterschouder vallende mantel, die op de heup wordt opgehouden. Op de voorwaarts gestrekte rechterarm ligt een kruis, dat met de linkerhand wordt vastgehouden. Het beeld stond in de middelste nis van het poortgebouw (1644), tussen de beelden van Jozef en Maria, en stelde daar het Christuskind voor
Datering:
ca. 1650
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Hout, verf
Hoogte in cm:
51,5
Opmerkingen:
Momenteel zijn de nissen gevuld met beeldjes van de drie Koningen van de hand van pater Sebastiaan (Chris) van Beurden osc (zie inv. nr. VW-P017-Ag0036)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 1996, 2 delen: tekst en foto's, inv. nr. 22; "Kijk op Noord-Brabant", 1977, p. 332: twee foto's van het poortgebouw met Jozefbeeld, Mariabeeld en Kind in het midden; Scheerder osc, J., “Henricus Martinus Franciscus Hollmann, tweeën-vijftigste magister generaal der orde van het H. Kruis”, 1853-1927, Diest 1966 (oude foto t.o. p. 64). Momenteel zijn de nissen gevuld met beeldjes van de drie Koningen van de hand van pater Sebastiaan (Chris) van Beurden osc (zie inv. nr. VW-P017-Ag0036)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0022c Beeld Christuskind B
Toelichting:
Nagenoeg identiek aan het exemplaar Ag0022b. Het kruis ontbreekt echter. Het beeld is donker gebeitst
Datering:
ca. 1650
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Hout
Hoogte in cm:
38
Opmerkingen:
Het Christuskind is van oorsprong een Cupidobeeldje
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 1996, 2 delen: tekst en foto's, inv. nr. 22 ; "Kijk op Noord-Brabant", 1977, p. 332: twee foto's van het poortgebouw met Jozefbeeld, Mariabeeld en Kind in het midden; Scheerder osc, J., “Henricus Martinus Franciscus Hollmann, tweeën-vijftigste magister generaal der orde van het H. Kruis”, 1853-1927, Diest 1966 (oude foto t.o. p. 64). Momenteel zijn de nissen gevuld met beeldjes van de drie Koningen van de hand van pater Sebastiaan (Chris) van Beurden osc (zie inv. nr. VW-P017-Ag0036)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Am0165 Beeld Genadestoel (Drieëenheid)
Toelichting:
Beeld van God de Vader met driehoekige nimbus. Hij ondersteunt de gekruisigde Christus. Boven zijn hoofd de geestesduif van waaruit naar beneden stralen uitgaan. Staat op rechthoekige sokkel. Lichte polychromie, blauw op Gods mantel en wit op de lendendoek van Christus en de stralen van de duif. Inschrift op het kruis: INRI; op de banderol aan Gods voeten: DREIEINIG
Datering:
1930
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Signatuur op de achterkant: A[dam] WINTER 1930. Adam Winter leefde en werkte in Darmstadt 1903 - 1978
Materiaal/techniek:
terracotta, licht gepolychromeerd
Breedte in cm:
11,5
Hoogte in cm:
29
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0048 Beeld Gerardus Majella
Toelichting:
Neogotisch beeld van de Redemptorist Gerardus Majella (1726-1755), frontaal geplaatst, in de linkerhand een gesloten boek met op de band het IHS-monogram met een kruis, de rechterhand voor de borst. De blik voor zich uit gericht. Aan zijn voeten een demon. Crèmekleurig geschilderd gewaad met 'gouden' rand. Om de gordel een houten rozenkrans. Op de voorkant van het voetstuk geschilderd "B. Gerard Maj. ssR"
Datering:
1935
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Gips, verf; metaal en hout (rozenkrans)
Breedte in cm:
48
Hoogte in cm:
133
Diepte in cm:
29
Opmerkingen:
Blijkens kroniekgegevens werd het beeld op 15 maart 1935 in de linkerzijbeuk van de kapel geplaatst. Het was een geschenk van een Udenaar, die onbekend wenste te blijven. Uit een foto van het orgel uit 1950 blijkt dat het in die tijd was geplaatst tegen de pilaster links van de linkerzijingang van de kapel. In het 'Adresboek der Gemeenten Venlo, Tegelen en Maasbree' van 1932 wordt op p. 68 onder de categorie 'Beeldenfabrieken' ene M. Gitsels, Heutzstraat 49-45, T.828 vermeld. De initialen RPV hebben mogelijk betrekking op R.H. Peeters te Venlo. Deze staat in 1932 als ingezetene van de gemeente Venlo te boek als beeldenfabrikant, wonende Ganzenstraat 86
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag2072 Beeld H. Augustinus
Toelichting:
Voorgesteld als bisschop met in zijn rechterhand een brandend hart en in zijn linkerhand een staf. De H. Augustinus schreef een leefregel voor kloostergemeenschappen. Deze regel wordt ook gevolgd door de Orde van het H. Kruis en daarom neemt de H. Augustinus een bijzondere plaats in in de geloofsbeleving van de kruisheren
Datering:
20e-eeuws
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Gepolychromeerd gipsen beeld met staf van metaaldraad en gepolychromeerd gips
Lengte in cm:
16,5 (voet)
Breedte in cm:
15,5 (voet)
Hoogte in cm:
65
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Le0148 Beeld H. Odilia
Toelichting:
Odilia, gekroond en staande met palmtak in de linkerhand, in de rechterhand een koperen kruisstaf met ijzeren vaan, waarop het Kruisherenkruis is geschilderd. Op achterzijde gesigneerd: "P. Verbraak / Tilburg. Op 15 maart 1956 werd door Verbraak te Tilburg een beeld van Odilia geleverd aan het klooster in Amersfoort, waarvan de rekening bewaard is gebleven (archief Maaseik)
Datering:
1956 (?)
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
P. Verbraak
Plaats vervaardiging:
Tilburg
Materiaal/techniek:
Gips (gepolychromeerd), koper, metaal (gepolychromeerd)
Hoogte in cm:
100
Documentatie:
Literatuur: M.M. van Zanten, "Inventarislijst Kruisherenklooster Leuven, Convent van de H. Augustinus" (St. Agatha 2005)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Am0024 Beeld Jezus de goede herder
Toelichting:
Christusfiguur in de combinatie van 'Heilig Hart' en 'Goede Herder', staande in contraposthouding; op de linkerarm een schaap, de doorboorde rechtergand opgeheven. Ongeschoeid en blik gericht op schaap. Dit heeft de kop gewend naar het door een stralenkrans omgeven, doorstoken hart met kruis, dat op het roodbruine kleed is aangebracht. Blauwe mantel.
Datering:
ca. 1950
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
fa. St. Joris te Beesel (L.)
Materiaal/techniek:
Geglazuurd aardewerk
Breedte in cm:
27 x 17 (voet)
Hoogte in cm:
90
Documentatie:
Inventaris SKKN 1995, p. 14
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0030 Beeld Johannes Nepomuk
Toelichting:
De heilige is gekleed als kanunnik, in toog, superplie, stola en hermelijnen schoudermantel. Op het hoofd een bonnet. Zijn attribuut is een kruisbeeld. Het corpus heeft de rechtervoet diagonaal over de linkervoet genageld, rustend op een voetblok. Het hoofd met doornenkroon een weinig naar links, de ogen geloken, de mond licht geopend. De lendendoek op de rechterheup is opgeknoopt. Het kruis heeft goudkleurig beschilderde armeinden. Uitbeeldingen van Johannes Nepomuk zijn in verschillende (oud)kloosters van de kruisheren te vinden, zoals ondermeer Klooster bentlage in Rheine. Waarschijnlijk vanwege plaatselijke devoties, dan wel vanwege het feit dat Nepomuk een kruisdragende kanunnik is, zoals de kruisheren zelf ook zijn
Datering:
1875-1900, crucifix: 1800-1850
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
(Naaldbomen?)hout, gepolychromeerd
Hoogte in cm:
138, voetstuk 39 x 28,5, crucifix: corpus 26,5 x 24,5 cm, kruis 50 x 30,5
Opmerkingen:
Een nog aanwezige eikenhouten console (28,5 x 39 x 28,5 cm) is waarschijnlijk vervaardigd of gebruikt voor het hier beschreven beeld. Deze console bestaat uit twee delen hout, die beide zijn gebarsten. Het beeld stond in de jaren '20 op de zolder van het pesthuisje; ca. 1942 "zwierf het rond op de fraterskamer" (dossier Elsen)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 30
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0032 Beeld Jozef
Toelichting:
Jozef, staande in contraposthouding, houdt zijn rechterhand op de schouder van het Kind aan zijn rechterzijde, de linkerhand houdt hij op zijn hart. Het Kind maakt het spreek- of zegengebaar en houdt de linkerarm uitnodigend zijwaarts gestrekt. Beiden dragen een gegord kleed en een over de schouders geslagen mantel en hebben de blik gericht op de beschouwer
Datering:
ca. 1950
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Lindenhout
Hoogte in cm:
135
Opmerkingen:
Misschien is dit het beeld waarvan in dossier Elsen wordt gezegd dat het, samen met een Odiliabeeld (zie ook onder inv.nr. Ag/0027), werd vervaardigd door ene Van Rooyen te Kleve tijdens het prioraat van pater P. Selten
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 32
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0022a Beeld Jozef
Toelichting:
Jozef staat in contraposthouding met naar voren gestrekte rechterhand. In de linkerhand houdt hij een gesloten boek. Hij is gekleed in een tot over de knieën vallend gewaad en een over de linkerschouder geslagen mantel. Het beeld is wit geschilderd. Een Mariabeeld vormde de pendant. Beide beelden stonden in een nis in het poortgebouw. Het beeld tussen hen in was een putto met een kruisbeeld in zijn hand, welke het Christuskind moest voorstellen. Het Mariabeeld is gestolen in de zeventiger jaren van de twintigste eeuw
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Hout, verf
Hoogte in cm:
61
Opmerkingen:
Behoorde tot set van drie beelden in de drie nissen van het poortgebouw. Momenteel zijn de nissen gevuld met beeldjes van de drie Koningen van de hand van pater Sebastiaan (Chris) van Beurden osc (zie inv. nr. Ag0036)
Documentatie:
Literatuur:"Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 1996, 2 delen: tekst en foto's, inv. nr. 22 ; "Kijk op Noord-Brabant", 1977, p. 332: twee foto's van het poortgebouw met Jozefbeeld, Mariabeeld en Kind in het midden; J. Scheerder osc, “Henricus Martinus Franciscus Hollmann, tweeën-vijftigste magister generaal der orde van het H. Kruis”, 1853-1927, Diest 1966 (oude foto t.o. p. 64). Momenteel zijn de nissen gevuld met beeldjes van de drie Koningen van de hand van pater Sebastiaan (Chris) van Beurden osc (zie inv. nr. VW-P017-Ag0036)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0029 Beeld Maria Immaculata
Toelichting:
Maria Immaculata, staande op de halve wereldbol, terwijl ze met de rechtervoet de kop van de slang, met appel in de bek, vertrapt. Ze is gesluierd, draagt een ruim vallende mantel over haar kleed en houdt de handen geopend naar de beschouwer. Dit type beeld van Maria is gebaseerd op de verschijning van een vrouw zoals deze in Openbaring 12: 1-18 is beschreven. De RK kerk heeft dit beeld verbonden aan haar dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria
Datering:
1875-1900
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Ongesigneerd
Materiaal/techniek:
Lindenhout
Hoogte in cm:
143
Opmerkingen:
In 1873 schonk Petronella Toonen ƒ 200,-, te besteden aan een beeld van Onze Lieve Vrouw (dossier Elsen, LL 167, p.41). Mogelijk is het hier beschreven beeld ervan aangeschaft en heeft het blijkens een oude interieurfoto destijds gestaan op het neogotische Maria-altaar (Kuilenburg 1983, p.30, afb.16)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 1996, 2 delen: tekst en foto's, inv. nr. 29
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0023 Beeld Maria Immaculata
Toelichting:
Maria Immaculata, staande op een wereldbol met maansikkel. Zij vertrapt de slang, die een appel in de bek heeft. Op haar rechterarm het in een zwierige lendendoek geklede Kind wiens blik op Maria is gericht. Maria houdt in de rechterhand een met een vijfpuntige ster bekroonde scepter en op het hoofd draagt zij een verguld koperen kroontje met acht sterren. De wereldbol wordt omgeven door vijf cherubs en is versierd met een bloemenguirlande. Dit type beeld van Maria met de slang, de wereldbol en de sterren, is gebaseerd op de verschijning van een vrouw zoals deze in Openbaring 12: 1-18 is beschreven. De RK kerk heeft dit beeld verbonden aan haar dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. De bijbehorende beugelkroon heeft 'stenen' in de rand, zes fleur-de-lysmotieven met gelobde beugels afgewisseld door bolvormige ornamenten, centraal wereldbol met krukkenkruis
Datering:
ca. 1725; kroon 1850-1900
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Hout, verf
Breedte in cm:
Console 26,3 x 56,5
Hoogte in cm:
150, kroon 4,5
Opmerkingen:
Hermans vermeldt een Lievevrouwebeeld "satis venusta" en dateert het als vijftiende-eeuws. Vermoedelijk slaat dit gegeven op het hier beschreven beeld en heeft de toenmalige chroniqueur de (foutieve) datering met enige nuancering overgenomen. Het beeld stond eertijds in het uit 1859 daterende reliquiarium, dat tijdens de brand op 9 mei 1944 is verwoest. Het archiefgegeven "Eene nieuwe kroon voor onze Lievevrouw en Kindeken met scepter, Koper verguld, aangekocht van L. Boermans, Zilversmit te Roermond ƒ 19,-" moet waarschijnlijk in verband worden gebracht met het hier beschreven beeld. Deze L. Boermans staat niet in 'Meestertekens' vermeld. Meerdere zilversmeden, genaamd Boermans, werkten wél te Venlo. In Roermond/Venlo was van 1830 tot 1889 het atelier Wed. W. Boermans gevestigd. Mogelijk zijn de genoemde kronen en scepter uit dit atelier betrokken. Volgens archiefgegevens is in 1858 het Lievevrouwebeeld, dat uit 1500 dateert, opnieuw beschilderd door C. Grips. Waarschijnlijk betreft dit het hier beschreven beeld, aangezien er gesproken wordt over het Lievevrouwebeeld en er momenteel slechts één gepolychromeerd Mariabeeld aanwezig is. Uit een rekening van Gerhard Janssen te Den Haag van 5 maart 1951 blijkt, dat het beeld toen is gerestaureerd en wel voor ƒ 340,-. Elders in het dossier Elsen wordt gesproken over ƒ 450,-; mogelijk was dit de geraamde prijs. Van den Elsen noteert verder "Ook de kroontjes zijn mee naar Den Haag geweest". Volgens een aantekening van pater Van den Elsen op het doosje voor het beugelkroontje vermoedde hij dat het beeld gemaakt was door Gabriël Grupello (1644-1730)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 1996, 2 delen: tekst en foto's, inv. nr. 23; C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III, Silvae-ducis 1858, I (2), p. 208, nr. 6 (XV); "De Echo van het Land van Cuijk", 19 maart 1918, p.1; “Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X, 's-Gravenhage 1931, p. 232 (XVIId); W. van Leeuwen, “Langs de oude Brabantse kerken; Westelijk Brabant”, Baarn 1974, p.110; J.C.T.M. van Laarhoven, “Kloosters in Brabant”, tentoonstellingscatalogus ’s-Hertogenbosch 1977, Noordbrabants Museum ( 's-Hertogenbosch 1977) , p. 28, cat. nr. 25 (XVIII); L.C.B.M. van Liebergen red., “Modeste Barok, Beeldwerk in Brabant in de zeventiende en achttiende eeuw”, tentoonstellingscatalogus Uden 1994, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1994), p. 16, en afb. 11
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-We0038 Beeld Maria met Kind
Toelichting:
Barok beeld, staande op een sokkel, van gekroonde Maria met Kind
Datering:
1950-1975 (?)
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Brons
Breedte in cm:
22,5
Hoogte in cm:
65
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0031 Beeld Maria met Kind
Toelichting:
Maria met Kind, staande op de maansikkel, het vrijwel naakte Kind op de met de mantel bedekte linkerarm. Het Kind drijft een met bol en Kruisherenkruis getopte lans in de kop van de slang, die over de maansikkel kronkelt. In de bek een appel. Beider blik is gericht op de slang. Maria draagt over haar kleed een ruime, boven met een gesp gesloten mantel, die zij met haar linkerarm ophoudt. Het haar is in het midden gescheiden en valt naar achter. Beiden dragen een metalen kroon. Lans in de vorm van een metalen buis
Deelcollectie:
Kruisheren
Lengte in cm:
Ca. 165
Opmerkingen:
Gabriel (de) Grupello (Geraardsbergen 1644 - Ehrenstein, gem. Kerkrade 1730), van Italiaanse origine, leerling van Artus Quellinus de Oude te Antwerpen, was onder meer hofbeeldhouwer van Karel II van Spanje te Brussel, van keurvorst Johan Willem II te Düsseldorf en later van Karel VI te Brussel. Zijn werk behoort tot de late barok en getuigt van Italiaanse en Franse invloeden. Blijkens kroniekgegevens verhuisde het beeld na afbraak van de oude kapel van Uden in 1905 voor een tiental jaren naar de kloosterzolder. Daarna kreeg het een plaats in de bibliotheek. Op 25 november 1939 werd ten behoeve van het beeld een nis gekapt in de benedengang tegen de sacristiemuur. Het werd toen ontdaan van een dikke laag witte verf. Bij het beeld behoort een Mariakroon, vermeld onder inv.nr. VW-P017-Ud0032
Documentatie:
Literatuur: Hermans 1858, I (2), p. 209; “Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X, ('s-Gravenhage 1931), p. 336 (gedateerd: XVIII); J. Scheerder osc, “Prior A.G. van Mil” (Diest 1967), p. 35, p. 64 (afb. oude hoofdaltaar); L.C.B.M. van Liebergen red., “Honderd jaar Udens college. De geschiedenis van het College van het H. Kruis en wat daaraan voorafging”, tentoonstellingscatalogus Uden 1986, Museum voor Religieuze Kunst, (Informatiebulletin no. 11) (Uden 1986), p. 104, cat. nr. 10, afb. 17 (afbeelding spiegelbeeldig!); F. Thieme; U. Becker, “Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart” (München 1992) (reprint van de uitgave 1907-1950), Deel 15 (herdruk 1922), p. 148-152; L.C.B.M. van Liebergen red., “Modeste Barok, Beeldwerk in Brabant in de zeventiende en achttiende eeuw”, tentoonstellingscatalogus Uden 1994, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1994), p. 16 (afb. 12), p. 101, cat. nr. 97 (Zuidelijke Nederlanden, ca. 1690-1700)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Le0006 Beeld Maria met Kind
Toelichting:
Vervaardigd door Elisabeth ? te Geilenkirchen (D), in opdracht van Hubert Wagemans osc en zijn ouders, voor de kapel van het Leuvense kruisherenklooster. Bron raadpleegbaar over de achternaam van de kunstenares en de wederwaardigheden van de aankoop in bezit van Huub Wagemans osc
Datering:
1984
Deelcollectie:
Kruisheren
Plaats vervaardiging:
Geilenkirchen
Materiaal/techniek:
Eikenhout
Breedte in cm:
23
Hoogte in cm:
116
Diepte in cm:
22
Documentatie:
Literatuur: M.M. van Zanten, "Inventarislijst Kruisherenklooster Leuven, Convent van de H. Augustinus" (St. Agatha 2005)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0036 Beeld Odilia
Toelichting:
Odilia staat frontaal op grondje met afgeschuinde voorhoeken, in de rechterhand houdt ze een palmtak, de half geopende linkerhand is geheven. Ze draagt een kleed, waarover een aan de bovenzijde gesloten mantel, die door de linkerarm wordt opgehouden. Het haar is in het midden gescheiden en loopt in golvende strengen af tot op de schouders. Op het hoofd een parelkroon met vier fleurons
Datering:
1875-1900
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Beukenhout
Hoogte in cm:
64
Opmerkingen:
In 1978 gerestaureerd (kroniekgegevens). Het zwaar beschadigde beeld is toen ook waarschijnlijk van zijn polychromie ontdaan. Haar attribuut het kruisvaan ontbreekt, mogelijk heeft zij dat in een van haar handen gehouden, de palmtak in de andere hand
Documentatie:
“Mysterium Crucis. De betekenis van het kruis in het christendom”, tentoonstellingscatalogus Ter Apel 1993, Museum Klooster Ter Apel (Winschoten z.j.) [1993] , p. 58, cat. nr 45
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0027 Beeld Odilia
Toelichting:
Odilia, staande in contraposthouding, gekleed in een omgord gewaad en een over de rechterschouder vallende mantel. Haar blik is neerwaarts gericht. Met de linkerhand drukt ze een banier tegen haar borst, waarop een gelijkarmig kruis is afgebeeld, het kruisherenkruis, een van haar attributen. Andere attributen van de patroonheilige van de Orde der kruisheren liggen aan haar voeten: een kroon, die verwijst naar haar afkomst, een pijl die verwijst naar haar marteldood en twee ogen die verwijzen naar de helende krachten van het Odiliawater, dat werd gewijd met een Odiliareliek. Zie ook inv. nrs. VW-P017-Ag0300, VW-P017-Ud0542 en VW-P017-0580
Datering:
1859
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
J. Geefs
Plaats vervaardiging:
Antwerpen
Materiaal/techniek:
Hout
Lengte in cm:
32,5
Breedte in cm:
25,5
Hoogte in cm:
97
Opmerkingen:
Klooster St. Agatha werd in 1858/1859, dankzij weldoeners, in de gelegenheid gesteld een lindenhouten Odiliabeeld en een Sint Jozefbeeld te laten vervaardigen door de Antwerpenaar Joseph Geefs. De kunstenaar C.J. Grips te Vught had in juli 1858 een advies daartoe uitgebracht. De rekeningen vermelden, dat deze beelden 136 cm hoog waren en ƒ 250,- per stuk kostten. De mogelijkheid bestaat, dat het onderhavige beeld hiermee is te identificeren. Qua opzet, kleding en haardracht past het in de stijl van de late neobarok, welke omstreeks die tijd zeker ook bij de Antwerpse snijders nog in zwang was. Wat betreft het formaat kan de vraag worden gesteld, welke formule de snijder heeft aangehouden, de hoogte van het beeld op zichzelf, of het beeld plus zijn voetstuk. Vermeldenswaardig is dat pater A. Sluis osc volgens de aantekeningen van pater A. van den Elsen osc beweerd heeft, dat het hier besproken beeld tijdens het prioraat van pater P. Selten osc is aangekocht in Kleve en is gesneden door de aldaar werkzame Nederlander Van Rooyen. Pater Sluis zou zelf destijds met genoemde prior bij deze kunstenaar op bezoek zijn geweest. Indien dit laatste gegeven op waarheid berust, moet worden geconcludeerd, dat het beeld uit 1859 op een of andere manier verloren is gegaan en dat Van Rooyen in die tijd, na 1940, nog duidelijk werkte in een neobarokke trant. Indien de hier besproken Odilia inderdaad van de hand van Joseph Geefs is, rijst de vraag waarom prior Selten destijds heeft besloten een nieuw beeld te laten snijden en waar is dit gebleven.
Het door Geefs vervaardigde Odiliabeeld werd, evenals het bovengenoemde Jozefbeeld, voorzien van "witte lijmverf" en eind 1859 door broeder Gerrit Houtmans osc beschilderd (dossier Elsen). J.B. te [Cuijk] schonk voor het Odiliabeeld "een koperen kroon met stenen" ter waarde van ƒ 30,- (dossier Elsen). De kroon is niet aangetroffen tijdens de inventarisatie
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 1996, 2 delen: tekst en foto's, inv. nr. 27; "Biografisch Woordenboek der Belgische kunstenaars van 1830 tot 1970", Brussel 1979, p. 232; Archief St. Agatha 1980, inv. nr. Ag/0114
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0033 Beeld Quiriacus
Toelichting:
De ordeheilige Quiriacus, die Helena, eveneens een der ordeheiligen, hielp bij het zoeken naar het Ware Kruis, is als bisschop weergegeven, staande, het hoofd naar links gewend, de blik in de verte gericht. Hij houdt met beide handen een kruis voor zich. In de rechterhand hield hij tevens een attribuut; een deel van een steel (van een palmtak ?) is nog zichtbaar
Datering:
1700-1750
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Lindenhout, donker gebeits
Hoogte in cm:
71
Opmerkingen:
Volgens Scheerder van één van beide zijaltaartjes uit de voormalige kapel. Blijkens een informatiekaart op een intern gehouden tentoonstelling in 1988 is men in het convent echter de mening toegedaan dat het beeld afkomstig is van het voormalige hoofdaltaar. Ook in de hieronder vermelde catalogus wordt ook (in navolging hiervan?) gezegd dat het beeld onderdeel vormde van het voormalige hoofdaltaar. Gezien de afmeting van het beeld lijkt de eerste vermelding echter het meest aanvaardbaar. Op een oude foto van genoemd hoofdaltaar is het beeld ook niet waarneembaar
Documentatie:
Literatuur: “Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X, ('s-Gravenhage 1931), p. 336 (gedateerd: XVIII); “Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiede¬nis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X, ('s-Gravenhage 1931), p. 231-233, p. 36; “Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X, ('s-Gravenhage 1931), p. 231-233, p. 32 (afb.), p. 57, cat. nr. 40 (ca.1700)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0034 Beeld Sint Agatha
Toelichting:
De patroonheilige van het klooster en het dorp is staande ten voeten uit weergegeven, het gekroonde hoofd een weinig naar rechts gewend. Over haar kleed draagt zij een mantel met opstaande kraag en sluiting in de vorm van twee gespen waarop een Kruisherenkruis. Op de rechterhand heeft zij een brandend kerkgebouw, hetgeen verwijst naar haar speciale beschermkracht tegen het vuur, waarvoor zij wordt aangeroepen. Op de voorzijde van het ronde voetstuk staat "Sct. Agatha".
Datering:
1940
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Charles Hammes. Op de achterkant van het voetstuk gemonogrammeerd "CH". Voorts "GRAVE / van X. WALtER" en gedateerd "8-6-'40"
Plaats vervaardiging:
Hees bij Nijmegen
Materiaal/techniek:
Rode terracotta
Hoogte in cm:
60
Opmerkingen:
Geschonken door de firma Walter te Grave in oktober 1943 als blijk van waardering voor de honderdvijftigjarige relatie van de Kruisheren met genoemde firma (dossier Elsen).
Een lid van deze familie, R.I.N. Walter, burgemeester te Grave, schonk in de jaren 1875-1876 een kerkraam, voorstellenden Elisabeth en Cecilia voor een bedrag van ƒ 500,-; zie Appendix C 32.).
Charles Pieter Hammes (Hees bij Nijmegen 1915-1991), zoon van Christiaan Hendrik Hammes en leerling van 'Kunstoefening' te Arnhem en van M. Wolffers te Brussel. Werkzaam als beeldhouwer in steen, hout, gips en brons. Hij vervaardigde ook veel metaalplastieken. Vanaf 1952 was hij als leraar boetseren en beeldhouwen verbonden aan de Nijmeegse Vrije Akademie.
In 1992 is in het Museum Commanderie van Sint Jan te Nijmegen een tentoonstelling gewijd aan vader en zoon Hammes naar aanleiding van een aan genoemd museum toebedeeld legaat uit de nalatenschap van Charles Hammes
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 1996, 2 delen: tekst en foto's, inv. nr. 34; P. A. Scheen, “Lexikon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950,” Deel A-L, 's-Gravenhage 1969, Deel M-Z ('s-Gravenhage 1970), p. 433 (Ch. Hammes)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Le0109 Beeld Theodorus van Celles
Datering:
1950-1975
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Frans Cox uit Maasniel
Materiaal/techniek:
Keramiek
Lengte in cm:
68
Breedte in cm:
17
Diepte in cm:
12
Documentatie:
Literatuur: M.M. van Zanten, "Inventarislijst Kruisherenklooster Leuven, Convent van de H. Augustinus" (St. Agatha 2005)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag2065 Beeld Theodorus van Celles
Toelichting:
De stichter der Orde van het H. Kruis is staande uitgebeeld in habijt. De rechterhand ligt op de buik, onder het scapulier. In de linkerhand een boek dat tegen de heup rust. De rechtervoet komt onder het habijt uit
Datering:
1800-1900
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Gebakken en geglazuurde klei
Lengte in cm:
13 (voet)
Breedte in cm:
12,5 (voet)
Hoogte in cm:
35
Documentatie:
Inventaris op de collectie van het kruisherenklooster te Diest, opgemaakt door het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur te Heverlee (België). Objectnummer in de inventaris: CRKC.0177.0182
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden