Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

 
 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

beacon
29  voorwerpen
gesorteerd op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-003 Album met tekeningen en teksten gewijd aan Maria
Toelichting:
Album "Maria's Rozenhof" van 23 met de hand getekende en beschilderde bladen gewijd aan de Maria-verering, gemaakt door novicen in het noviciaatshuis, Landhuis De Wychert, van de Missionarissen van het H. Hart in Berg en Dal. Met wensen en gebeden van gasten. Aantal gesigneerde tekeningen met o.a. de namen "frater Rahder osb", "S. Hoekstra" en "fra. Smeets msc".
Datering:
1935-1950
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Vervaardiger:
Novicen van de Missionarissen van het H. Hart en gasten, Berg en Dal
Plaats vervaardiging:
Berg en Dal
Materiaal/techniek:
Ingeschilderde pentekeningen met sierletters van inkt
Breedte in cm:
40
Hoogte in cm:
48
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 7
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0546 Bedevaartsvlag
Toelichting:
Bedevaartvlaggetje met de tekst: O.L.Vrouw ter Linde heil der zieken. Afbeelding: het genadebeeld in een boom, links een kruisheer
Datering:
[ca. 1950] Na 1905 vanwege de afbeelding van de nieuwe kapel uit dat jaar
Deelcollectie:
Kruisheren
Plaats vervaardiging:
Uden
Materiaal/techniek:
Papier
Lengte in cm:
47
Breedte in cm:
34
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-We0038 Beeld Maria met Kind
Toelichting:
Barok beeld, staande op een sokkel, van gekroonde Maria met Kind
Datering:
1950-1975 (?)
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Brons
Breedte in cm:
22,5
Hoogte in cm:
65
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0031 Beeld Maria met Kind
Toelichting:
Maria met Kind, staande op de maansikkel, het vrijwel naakte Kind op de met de mantel bedekte linkerarm. Het Kind drijft een met bol en Kruisherenkruis getopte lans in de kop van de slang, die over de maansikkel kronkelt. In de bek een appel. Beider blik is gericht op de slang. Maria draagt over haar kleed een ruime, boven met een gesp gesloten mantel, die zij met haar linkerarm ophoudt. Het haar is in het midden gescheiden en valt naar achter. Beiden dragen een metalen kroon. Lans in de vorm van een metalen buis
Deelcollectie:
Kruisheren
Lengte in cm:
Ca. 165
Opmerkingen:
Gabriel (de) Grupello (Geraardsbergen 1644 - Ehrenstein, gem. Kerkrade 1730), van Italiaanse origine, leerling van Artus Quellinus de Oude te Antwerpen, was onder meer hofbeeldhouwer van Karel II van Spanje te Brussel, van keurvorst Johan Willem II te Düsseldorf en later van Karel VI te Brussel. Zijn werk behoort tot de late barok en getuigt van Italiaanse en Franse invloeden. Blijkens kroniekgegevens verhuisde het beeld na afbraak van de oude kapel van Uden in 1905 voor een tiental jaren naar de kloosterzolder. Daarna kreeg het een plaats in de bibliotheek. Op 25 november 1939 werd ten behoeve van het beeld een nis gekapt in de benedengang tegen de sacristiemuur. Het werd toen ontdaan van een dikke laag witte verf. Bij het beeld behoort een Mariakroon, vermeld onder inv.nr. VW-P017-Ud0032
Documentatie:
Literatuur: Hermans 1858, I (2), p. 209; “Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X, ('s-Gravenhage 1931), p. 336 (gedateerd: XVIII); J. Scheerder osc, “Prior A.G. van Mil” (Diest 1967), p. 35, p. 64 (afb. oude hoofdaltaar); L.C.B.M. van Liebergen red., “Honderd jaar Udens college. De geschiedenis van het College van het H. Kruis en wat daaraan voorafging”, tentoonstellingscatalogus Uden 1986, Museum voor Religieuze Kunst, (Informatiebulletin no. 11) (Uden 1986), p. 104, cat. nr. 10, afb. 17 (afbeelding spiegelbeeldig!); F. Thieme; U. Becker, “Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart” (München 1992) (reprint van de uitgave 1907-1950), Deel 15 (herdruk 1922), p. 148-152; L.C.B.M. van Liebergen red., “Modeste Barok, Beeldwerk in Brabant in de zeventiende en achttiende eeuw”, tentoonstellingscatalogus Uden 1994, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1994), p. 16 (afb. 12), p. 101, cat. nr. 97 (Zuidelijke Nederlanden, ca. 1690-1700)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Le0006 Beeld Maria met Kind
Toelichting:
Vervaardigd door Elisabeth ? te Geilenkirchen (D), in opdracht van Hubert Wagemans osc en zijn ouders, voor de kapel van het Leuvense kruisherenklooster. Bron raadpleegbaar over de achternaam van de kunstenares en de wederwaardigheden van de aankoop in bezit van Huub Wagemans osc
Datering:
1984
Deelcollectie:
Kruisheren
Plaats vervaardiging:
Geilenkirchen
Materiaal/techniek:
Eikenhout
Breedte in cm:
23
Hoogte in cm:
116
Diepte in cm:
22
Documentatie:
Literatuur: M.M. van Zanten, "Inventarislijst Kruisherenklooster Leuven, Convent van de H. Augustinus" (St. Agatha 2005)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z052-015 Beeld van Maria Onbevlekte Ontvangenis
Toelichting:
De congregatie Franciscanessen van Charitas staat onder de bijzondere bescherming van Maria Onbevlekte Ontvangenis. Op de feestdag van Maria Onbevlekte Ontvangenis (8 december) wordt elk jaar het congregatiefeest gevierd.
Datering:
1920-1960
Deelcollectie:
Franciscanessen van Charitas
Materiaal/techniek:
Beschilderd wit aardewerk
Breedte in cm:
9
Hoogte in cm:
28
Documentatie:
"Lijst van historisch materiaal", p. 12, nr. 3 (AR-Z052-437). In kopie aanwezig in documentatiemap voorwerpen
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-002 Beeld van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart
Toelichting:
De devotie van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart begon vanuit de Congregatie van de Missionarissen van het H. Hart op instigatie van de stichter, Jules Chevalier (1824-1907). Oorspronkelijke voorstelling van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart: Maria, staande, met haar voet de helse slang vertrappend, de handen uitgestrekt naar de gelovigen om hen uit te nodigen zich tot haar te wenden om de verlangde gunsten te verkrijgen van het Hart van haar Zoon. Voor haar staat het Kind Jezus, op de leeftijd van 12 jaar. Jezus verwijst met zijn ene hand naar zijn Hart en met de andere naar zijn moeder om aan te geven dat wij ons tot haar moeten wenden voor het verkrijgen van de genaden waarvan zijn Hart de bron is.
Achtergronden:
Jules Chevalier was tijdens zijn opleiding aan het grootseminarie van Bourges gegrepen door een missie-ideaal. De stad Issoudun, waar Chevalier tot kapelaan werd benoemd, wordt het vertrekpunt voor de bekering van de wereld. De Heilig Hartdevotie en Mariaverering moesten godsvrucht bevorderen en werden ingezet tegen de heersende anti-kerkelijke gevoelens in het Frankrijk na de Franse revolutie.
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Keramiek, geglazuurd
Hoogte in cm:
30
Opmerkingen:
Dit wordt ook beeld type 1 genoemd, voor het eerst ontworpen in 1861. Later ontstaat een tweede officiële afbeelding, type 2.
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 4
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P036-078 Beeldje van Notre Dame de Paix de Picpus
Toelichting:
Kopie van het originele beeldje dat in het eerste klooster van de Congregatie van de HH. Harten in Parijs staat. Met het beeldje worden de vertrekkende missionarissen uitgezwaaid. Elk klooster heeft een kopie, zodat elke missionaris bij vertrek kan worden gezegend met de woorden "Ga in vrede". Daarbij wordt het beeld van O.L. Vrouw van Vrede even op de kruin van het hoofd gezet. Dit beeldje bevond zich vanaf ongeveer 1923 tot 2009 in het klooster van de Congregatie van de Heilige Harten in Bavel. Vanuit hier zijn honderden missionarissen uitgezonden. Het beeldje is later voorzien van een houten pen aan de onderzijde zodat het in een speciaal vervaardigde muurconsole kon worden gezet.
Achtergronden:
Het originele beeldje behoorde toe aan de Parijse familie Joyeuse. Henri de Joyeuse bouwde een oratorium voor het standbeeld in de buurt van zijn herenhuis aan de Rue Saint Honoré in Poitiers. Hij schonk een deel van zijn land en het oratorium aan de paters Kapucijnen. Het beeld werd boven de poort van het klooster geplaatst en er werden bedevaarten gehouden naar het beeld. De verering bereikte een hoogtepunt toen er verschillende wonderbaarlijke genezingen plaatsvonden, waarvan de meeste sensationele die van Lodewijk XIV in 1658 was. Tijdens de Franse revolutie werd het beeld in bewaring gegeven bij leken. In 1806 werd het beeld toevertrouwd aan de Congregatie van de Heilige Harten, die in 1800 door pater Pierre Coudrin en Henriette de la Chevalerie werd gesticht. Het beeld overleefde de Commune van Parijs in 1871 en werd op 9 juli 1906 plechtig gekroond door karndinaal Amette, aartsbisschop van Parijs. Elk jaar op 9 juli viert de congregatie het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede. Het beeld staat nog altijd in de kapel van het klooster aan de Rue de Picpus.
Deelcollectie:
Paters van de HH. Harten
Materiaal/techniek:
Gebeitst(?) houten beeldje
Breedte in cm:
13 (console)
Hoogte in cm:
23,5 (beeld, excl. extra standring); 38 (console)
Documentatie:
Informatie ontvangen van pater Jan Wouters sscc (aanwezig in documentatiemap voorwerpen)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0034 Beeldjes Maria met Kind en Jozef met Kind
Toelichting:
Maria met Kind, staande op vierzijdig voetstuk, het Kind op de rechterarm, in de linkerhand hield ze een scepter. Het Kind heeft in de linkerhand een wereldbol en houdt de rechterhand voor de borst. Maria is gekleed in een gegord gewaad, waarover een op de rechterheup opgehouden mantel. Het Kind draagt een lendendoek. Jozef, met Kind op de linkerarm, in de rechterhand een lelietak. Het Kind heeft in de rechterhand een wereldbol met kruis en houdt de linkerhand tegen de borst. Jozef is gekleed in een gegord gewaad en een over de linkerschouder geslagen mantel, die door de linkerarm wordt opgenomen
Deelcollectie:
Kruisheren
Plaats vervaardiging:
Zuid-Duitsland/Oostenrijk
Materiaal/techniek:
Naaldbomenhout
Opmerkingen:
Beide beeldjes, die overigens geen echte pendanten van elkaar zijn, behoren tot de groep devotiebeeldjes, zoals die in de vorige eeuw in Beieren, Bohemen en Tirol werden vervaardigd. Kenmerkend onder andere is de houtsoort, de afmeting en het atelierachtige en barokke karakter, onder meer tot uiting komend in de plooival van kleed en met name de mantel, die in brede plooien over de heup is gedrapeerd. De kwaliteit van het snijwerk loopt sterk uiteen. De groep wordt wel aangeduid met de naam 'Teutenbarok', omdat deze devotiebeeldjes door reizende marskramers ('Teuten') zouden zijn verspreid onder andere in de Noordbrabantse Kempen. In de Voorloopige lijst wordt gesproken over een "vuren beeld van den H. Bruno (XVII), Maria en H. Johannes (XVIIc), twee zeer kleine beeldjes der H. Maagd (± 1680)." De figuren van Maria en Johannes zijn te identificeren met de beeldjes beschreven onder inv. nr. VW-P017-Ud0035. Het beeld van Bruno werd tijdens de inventarisatie niet aangetroffen. Het Jozefbeeldje wordt niet vermeld. Misschien is een van de twee "zeer kleine beeldjes der H. Maagd" te identificeren met het hier beschreven Mariabeeldje
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 34; "Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X, 's-Gravenhage 1931, p. 336; "750 jaar Orde van het Heilig Kruis 1211-1961: pretiosa uit haar oude kloosters”, tentoonstellingscatalogus Amersfoort 1961, Museum Flehite, (Amersfoort 1961) (met afb. Jozef) (h. 21 cm, midden XVII, Antwerpen); J. Verster, "Hinten im Wald. Een onderzoek naar de herkomst van een aantal kleine houten devotiebeeldjes (niet uitgegeven doctoraalscriptie RU te Nijmegen, 1992)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1456 Borduurkarton, H. Hart van Maria
Toelichting:
Pendant van Ag/1457.
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Karton, borduurgarens, organisch materiaal (varenblad), plastic
Lengte in cm:
41,5
Breedte in cm:
31,5
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z050-048 Borduurwerk voorstellende Maria en haar moeder Anna
Toelichting:
Ingelijst handwerk van zuster Hyppolyta, franciscanes van St. Lucia. De H. Anna is zittend weergegeven met Maria staande aan haar rechterkant. De H. Maria leest een rol die op haar moeders schoot ligt. Zuster Hippolyta (Helena Cornelia) Verheijen (1876-1949) was handwerklerares op de kweekschool St. Lucia te Rotterdam.
Deelcollectie:
Franciscanessen van St. Lucia (Bennebroek)
Vervaardiger:
Zuster Hippolyta (Helena Cornelia) Verheijen (1876-1949)
Materiaal/techniek:
Borduurwerk op stof met stofdraad in een kartonnen frame en met elementen van karton en metaal. Wit gefineerde houten lijst, aan de achterzijde dichtgespijkerd met twee platen karton en voorzien van twee metalen ophangoogjes
Lengte in cm:
52
Breedte in cm:
42,5
Hoogte in cm:
4,5
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0498 Cliché
Toelichting:
Voorgesteld is O.L.V. ter Linde uit Uden
Datering:
1930-1960
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Metaal
Lengte in cm:
7,2
Breedte in cm:
4,6
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0497 Cliché O.L.V. ter Linde
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Metaal
Lengte in cm:
8
Breedte in cm:
5,6
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Am0050 Devotieprent (geschilderd)
Toelichting:
Maria met Kind op de rechterarm, ten halve, in achthoekige omlijsting. De blik voor zich uit gericht. Linksboven haar de Geestesduif in een lichtend wolkendek. Het Kind heeft in zijn rechterhand een druiventros. Maria draagt op het hoofd een knot, om haar hals een parelketting. Om beider hoofd een stralenkrans. Buiten de omlijsting in de hoeken nagenoeg identieke bloemtrossen, eveneens aan weerszijden van de voorstelling. Aan boven- en onderzijde een schaal met bloemen en ornamenten van voluterende bladranken. De voorstelling is geplaatst achter glas in een goudkleurig beschilderd lijstje
Datering:
1650-1800
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Anoniem
Materiaal/techniek:
Gouache / aquarel, waterverf op perkament
Lengte in cm:
15,6
Breedte in cm:
12,1
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Amersfoort", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 50
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1365 Devotiespeldje O.L.Vrouw ter Linden in Uden
Toelichting:
Opschrift: OLV Terlinden Uden. Werd gedragen door studenten van Kruisheren Kollege te Uden
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Koper
Lengte in cm:
5,5
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-008 Diploma Maria-Congregatie
Toelichting:
Op de Apostolische School van de Missionarissen van het H. Hart te Tilburg en in Driehuis-Velsen bestond een Maria-Congregatie. Bij de opname in de Maria-Congregatie ontvingen de nieuwe leden een diploma. De vertaling van de Latijnse tekst luidt: "In de Congregatie die onder de titel O.L. Vrouw van het H. Hart van Jezus is opgericht in de Apostolische School van de Missionarissen van het H. Hart te Tilburg, werd ingeschreven na lofwaardig bevonden te zijn: Adr. v. Beers, op 8 december 1935. De moderator van de Congregatie: Joh. Verdonk msc. Dezelfde mocht een hogere ere-graad bereiken op ... dag ... maand ... jaar. De moderator van de Congregatie". De ere-graad heeft betrekking op de jongens die erewacht werden. In het "Handboekje voor de leden der Mariacongregatie opgericht onder den titel van O.L. Vrouw van het H. Hart en den H. Aloysius aan de Apostolische Scholen der Missionarissen van het H. Hart te Tilburg en Driehuis" wordt op p. 28 vermeld: "De congreganisten ontvangen een diploma tot bewijs hunner aanneming; bij hun overgang tot de eerewacht wordt daarvan aanteekening gemaakt op het congregatie-diploma".
Datering:
1935
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Drukwerk, met inkt handmatig naam en data ingevuld
Breedte in cm:
25
Hoogte in cm:
20
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 27
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0496 Gravureplaat, het beeld van O.L.V. ter Linde
Datering:
1930-1960
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Metaal, hout, karton
Lengte in cm:
14,7
Breedte in cm:
7,7
Diepte in cm:
2
Opmerkingen:
Gesigneerd: HJ
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-119 Icoon Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
Toelichting:
Op de icoon is Maria met Christuskind afgebeeld. Links is de aartsengel Michaël en rechts de aartsengel Gabriël te zien. Zij dragen de lijdenswerktuigen van Christus: Michael de lans en spons; Gabriel een kruis en spijkers. De originele icoon hangt in de kerk van de H. Alfonsus de Liguori te Rome, de hoofdkerk van de redemptoristen. De icoon heeft speciale verering bij de redemptoristen en redemptoristinnen. In 1866 heeft Paus Pius IX de verering van deze icoon aan de redemptoristen toevertrouwd. Op de achterzijde van de icoon een officieel document in 1886 ondertekend door Nicolaus Mauron cssr, generaal overste van de redemptoristen, dat de icoon een getrouwe weergave is van de originele icoon. Het document is genummerd als nummer 672 en met twee lakzegels, met daarop het wapen van de orde, vastgemaakt aan de achterzijde van de icoon. Op de achterzijde was eveneens een papier in plastic hoes bevestigd met daarop in inkt geschreven "Deze Ikoon van de Moeder van Altijddurende Bijstand werd door de zusters Redemptoristinnen als blijvend bezit aan de kapel van "Witven" te Someren geschonken 10 oktober 1999".
Datering:
[1886]
Deelcollectie:
Redemptoristen
Materiaal/techniek:
Verguld houtsnijwerk,olieverf, glassteentjes, blik
Lengte in cm:
94,5
Breedte in cm:
83
Diepte in cm:
10,5
Opmerkingen:
Op de achterzijde is een oorkonde met 2 lakzegels bevestigd.
Documentatie:
Over de icoon: J.L. Jansen CssR, "Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand"', (Den Bosch [1931]); J.H.M. Evers en P.G.J. Post, 'Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand', in: "Historisch repertorium met betrekking tot Wittem als bedevaartsoord" (Heerlen 1986), pp. 255-262. Zie ook: www.omph-roma.org
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P036-064 Kleurenprent van het schilderij van 'Maria van Welberg'
Toelichting:
Het schilderij werd in 1937 gemaakt door de schilder Wijnand Geraedts op aanwijzingen van Janske Gorissen (1906-1960) aan wie Maria in deze verschijningsvorm was verschenen. Van 1934 tot 1951 was er een levendige devotie tot 'Onze Lieve Vrouw van Welberg' oftewel Moederke van Welberg'. In 1951 oordeelde een onderzoekscommissie dat er geen sprake was van bovennatuurlijke verschijnselen. Daarmee kwam een einde aan de verering. Het schilderij hing tot 1951 in de Sint Corneliuskerk te Welberg. Sindsdien is het in bezit van het bisdom Breda. Op de achterzijde van deze prent is de volgende gedrukte test geplakt: "Om onaangename gevolgen te voorkomen, willen we er uitdrukkelijk op wijzen dat het verboden is, deze voorstelling te copieëren, te fotografeeren, of op welke wijze ook te vermenigvuldigen, zelfs 't maken van van een foto voor particulier bezit valt hieronder. Daar het Auteursrecht deze kunstplaat beschermt, zal bij overtreding van bovenstaande tot vervolging worden overgegaan." Ook binnen de congregatie van de Paters van de HH. Harten was er belangstelling voor de devotie tot O.L. Vrouw van Welberg. Vgl. bijv. 'De boodschap van Moederke Maria van Welberg'. in: "De liefdekoning", [eind 1944].
Datering:
1937-1945
Deelcollectie:
Paters van de HH. Harten
Materiaal/techniek:
Olieverf
Lengte in cm:
80,5
Breedte in cm:
50,5
Diepte in cm:
3
Documentatie:
Peter Jan Margry en Charles Caspers, "Bedevaartplaatsen in Nederland", dl. 2: "Provincie Noord-Brabant" (Amsterdam / Hilversum 1998), pp. 939-946
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P036-010 Mariabeeld
Toelichting:
Het beeld is mogelijk afkomstig uit Mexico.
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Paters van de HH. Harten
Materiaal/techniek:
Siersnijwerk van [ivoor] met een kroontje van koper
Breedte in cm:
2-6,5
Hoogte in cm:
26
Diepte in cm:
5
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-009 Medaille Maria-Congregatie
Toelichting:
Op de Apostolische School van de Missionarissen van het H. Hart te Tilburg en in Driehuis-Velsen bestond een Maria-Congregatie. Bij de opname in de Maria-Congregatie ontvingen de nieuwe leden een medaille. Op de medaille staat aan de ene zijde O.L. Vrouw van het H. Hart met de woorden "KONINGIN.BESCHERMSTER.MOEDER", op de andere zijde de tekst "MARIACONGREGATIE" rondom het monogram "IHS". In het "Handboekje voor de leden der Mariacongregatie opgericht onder den titel van O.L. Vrouw van het H. Hart en den H. Aloysius aan de Apostolische Scholen der Missionarissen van het H. Hart te Tilburg en Driehuis" wordt op pp. 52-54 beschreven hoe de medailles worden uitgereikt.
Achtergronden:
De Maria-congregatie is ontstaan te Rome in 1563 toen een van de leraren van het Romeins College, Joannes Leunis sj, zijn leerlingen opriep om met hem de H. Maagd Maria op bijzondere wijze te vereren. Op 5 december 1584 is de congregatie goedgekeurd door Paus Gregorius XIII. De Maria-congregatie was in het begin alleen bestemd voor mannen en jongens. Sinds 1751 worden ook vrouwen toegelaten. Om aanspraak te kunnen maken op de door de paus verleende aflaten en voorrechten dienen Maria-congregaties aangesloten te zijn bij de congregatie te Rome. Alleen de generaal overste van de Jezuïeten kan hiervoor toestemming geven.

Iedere geestelijke kan een Maria-congregatie oprichten. Het doel van de congregatie is “zelfheiliging en apostolaat”. Om dit doel, zorg voor het eigen zielenheil en dat van anderen, te bereiken “is het noodzakelijk, dat zij [de congregaties] alle krachten inspannen om op verschillende wijze de godsvrucht der leden meer en meer aan te kweeken en hen tot werken van naastenliefde aan te sporen.” Deze werken van zelfheiliging en naastenliefde kunnen, naar gelang de lokale behoeften, verschillende vormen aannemen, zoals: catechismusles geven, zieken bezoeken, dagelijks bijwonen van de mis en verschillende geloofs- en debatclubs oprichten.

Aan het hoofd van elke congregatie staat een directeur, die terzijde gestaan wordt door een raad, die ieder jaar door de congreganisten wordt gekozen. Van oudsher is iedere congregatie opgedeeld naar zogenoemde standen: congregaties voor jongens, meisjes, mannen, vrouwen, studenten, arbeiders, fabrikanten etc. Iedere stand is vervolgens weer onderverdeeld in secties of afdelingen.

In Nederland werd door de oprichting van een algemeen secretariaat in 1912 een impuls gegeven aan de Maria-congregatie. Er werden jaarlijks meerdere nationale congressen voor leden georganiseerd en men begon met de uitgave van verschillende tijdschriften, zoals in 1918 het blad voor vrouwen en meisjes “Ave Maria”.
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Blik en lint
Hoogte in cm:
7 (incl. lint)
Diameter in cm:
3
Opmerkingen:
Eén medaille is beschadigd.
Documentatie:
H. Padberg sj, "De Mariacongregatie" ('s-Hertogenbosch 1923)
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1424 Medaillon, met afbeelding van Maria
Toelichting:
Devotiesieraad. Kan worden geopend. Mogelijk de houder geweest voor een (partikel van) een Agnus Dei
Datering:
1950-1975
Deelcollectie:
Kruisheren
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z037-024 Schilderijtje van Maria
Toelichting:
Gemaakt door zuster Hyacintha van der Schans de la Croix, voorzien van de tekst "Virgo virginum ora pro nobis".
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Dominicanessen van het Allerheiligst Sacrament
Vervaardiger:
Zuster Hyacintha van der Schans de la Croix
Plaats vervaardiging:
Nijmegen
Materiaal/techniek:
Gebrand multiplex, beschilderd
Breedte in cm:
21
Hoogte in cm:
23
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0504 Staakbeeld Maria met Kind
Toelichting:
De staakmadonna staat op een zwart plateau en is geplaatst onder een stolp. De koppen van Maria en het Kind zijn ouder dan de kleding die ze dragen. De oude kleding zal derhalve vervangen zijn
Datering:
1800-1900 (staakbeeld)
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Hout, glas, stof, zilver
Hoogte in cm:
Stolp: 67
Diameter in cm:
Stolp: 25
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 504
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0046 Staakbeeld, Maria met Kind
Toelichting:
De staakmadonna bestaat uit kop, borst en twee armen van wit geschilderd hout. Volledig houten Kind met goudkleurige wereldbol en kruisje in de linkerhand; de rechterhand in spreekgebaar. Gelaat en haar van Maria en Kind geschilderd. Gezet op een staketsel van zes, op een ovaal voetstuk geplaatste staken, zelf weer bevestigd op een nieuw, zeszijdig, zwart gelakt houten voetstuk. In de rechterhand van Maria een zilveren (?) scepter. Een zilveren rozenkrans om de arm. Zilveren kroontje van Maria gevormd door c-voluten en rocaillemotieven. Beugelkroon van het Kind eveneens van voluten en bladornamenten, getopt met wereldbol en gelijkarmig kruisje. Over het staketsel een wit kleed met machinaal ingeweven bladertakjes, waarop goudkleurige sterretjes zijn genaaid. Aan zoom, hals en mouweinden een gekloste, kanten strook, waarin een groene, blauwe en rose draad is verwerkt. De stolp staat op hol geprofileerde, zwart gelakte voet op drie pootjes. Een oud 'poesje' ligt rond de stolprand
Datering:
1885-1900
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Hout, zilver, batist, kant
Hoogte in cm:
43,5 (met kroontje); 56 (stolp)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 46
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden