Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

 
 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

beacon
150  voorwerpen
gesorteerd op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-137 Aandenken aan zilveren professiefeest broeder Chrysostomus
Toelichting:
In 1927 trad Joannes Petrus Smits als broeder in bij de redemptoristen. 25 jaar later werd ter ere van zijn zilveren professiefeest door een familielid dit stukje huisvlijt, deze 'kijkdoos', gemaakt. Het betreft de poort van de kapel waarin een H. Mis gevierd wordt ter ere van broeder Chrystostomus. Waarschijnlijk ook bedoeld als verbeelding van de poort tot de hemel. Op de steunberen van de poort een haan en kruis in zilver, de jaartallen '1927' en '1952' in zilver, rozen, een druiventros en de HH. Petrus en Paulus. Een snoer met bellen, gedragen door engelen, hangt tussen de steunberen boven de poort. Boven de poort is de tekst 'Te Deum laudamus' (wij loven u God) zichtbaar. Aan de binnenzijde van de drie bellen boven de poort de namen van twee heiligen afkomstig uit de congregatie (de H. Gerardus Majella en de H. Clemens Hofbauer) en van O.L. Vrouw van altijddurende bijstand.Op de poort de HH. Paulus en Jozef en twee engelen die de geconsacreerde hostie aanbidden. Binnen in de poort een collage voorstellende een kapel of kerk waar een H. Mis gevierd wordt in aanwezigheid van heiligen en gedecoreerd met andere illustraties. Onder de heiligen de kerkvader Johannes Chrysostomus, de H. Jozef en Maria en heiligen uit de congregatie van de Allerheiligste Verlosser (redemptoristen) zoals Clemens Hofbauer, Gerardus Majella, Peerke Donders en de stichter van de congregatie Alfonsus de Liguori. Op de achterzijde een foto van kardinaal Willem Marinus van Rossum, eveneens een redemptorist. Bijgevoegd de toespraak van de bisschop van 's-Hertogenbosch mgr.Wilhelmus Mutsaerts die hij tijdens de viering op 8 september 1952 uitsprak.
Datering:
1952
Deelcollectie:
Redemptoristen
Materiaal/techniek:
Papier en karton
Lengte in cm:
42
Breedte in cm:
33,5
Diepte in cm:
ca. 30
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-074 Afbeeldingen met voorstellingen uit het leven van de H. Gerardus Majella (1726-1755)
Toelichting:
Taferelen uit het leven van Gerardus: 1. Gerardus' Eerste Heilige Communie; 2. Het mirakel van het stralend kruis; 3. Het wonder van de verloren sleutel; 4. Gerardus en de blinde fluitspeler; 5. Gerardus redt een schip in nood; 6. Gerardus als vriend van de armen; 7. Gerardus preekt; 8. Gerardus' sterfbed. Een afbeelding (nr. 6) is gesigneerd met 'A.W.' [Albin Windhausen?], een andere afbeelding (nr. 3) is gedateerd: 1923.
Deelcollectie:
Redemptoristen
Materiaal/techniek:
Zwart-wit foto's op karton geplakt
Lengte in cm:
31,5-32
Breedte in cm:
26,5-30
Opmerkingen:
Aan de achterzijde genummerd in potlood. Eveneens aanwezig: Clichés met afbeeldingen over het leven van de H. Gerardus Majella (VW-Z039-004).
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-132 Agnus Dei
Toelichting:
Ovalen medaillon vervaardigd van bijenwas. Op het medaillon is het Lam Gods met de kruisvaan afgebeeld. De Agnus Dei worden door de Paus eenmaal in de zeven jaren gezegend in de Paasweek. Aan het dragen van een Agnus Dei worden bijzondere genaden toegekend. Bijgevoegd zijn een uitleg in het Italiaans en in het Nederlands (2x). In de Nederlandse uitleg worden de toegekende gunsten genoemd. Als deze genaden niet altijd verkregen worden, mag dat volgens de Nederlandse toelichting niet aan de mindere vruchtbaarheid van het Agnus Dei worden toegeschreven, maar "aan het geringe geloof en de weinige godsvrucht van dengene, die het draagt of aan geheime redenen, waarom God zijne gunsten niet wil verlenen.".
Datering:
1940-1950
Deelcollectie:
Redemptoristen
Materiaal/techniek:
Was, papier
Diameter in cm:
1 (medaillon)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-058 Agnus Dei met reliek van de H. Alfonsus van Liguori cssr (1696-1787)
Toelichting:
Rond medaillon bedoeld om op het lichaam te dragen. Aan de ene zijde de afbeelding van een kruis, aan de andere zijde een stukje papier met daarop de tekst: 'Agnus Dei, Rel. H. Alfonsus'. Het Agnus Dei is een stukje gewijde witte was met daarop een afbeelding van het Lam Gods.
Deelcollectie:
Redemptoristen
Materiaal/techniek:
Roze en oranje stof, bedrukt papier, karton, was
Diameter in cm:
3,5
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-124 Akte van aanneming in de Aartsbroederschap van de Heilige Familie
Toelichting:
Bij de plechtigheid waarmee nieuwe leden in de Aartsbroederschap werden opgenomen, werd de op de oorkonde afgedrukte Akte van opoffering vanaf de preekstoel langzaam voorgelezen en na ieder rustpunt door de nieuwe leden herhaald. Daarna werd de formule van aanneming voorgelezen, de nieuwe leden werden met wijwater besprenkeld en tenslotte de medailles en de akte van aanneming. Op de akte staan vier afbeeldingen van de Heilige Familie: geboorte van Jezus, vlucht naar Egypte, onderweg naar Jeruzalem en in de timmerwerkplaats. De datum 17 augustus 1856 is de oprichtingsdatum van de afdeling Wittem van de Aartsbroederschap. Deze oorkonde was van "Hub. van der Heijden" en is gedateerd op 12 juli 1903.
Datering:
1903
Deelcollectie:
Redemptoristen
Vervaardiger:
Litho P. Hahn
Plaats vervaardiging:
Luik
Materiaal/techniek:
Hout, glas, papier, drukinkt
Lengte in cm:
52
Breedte in cm:
37
Diepte in cm:
2
Opmerkingen:
Vgl. VW-P039-086 voor andere akten van aanneming in de Aartsbroederschap.
Documentatie:
Vgl. 'Handboekje voor de leden der Aartsbroederschap van de H. Familie, Jesus, Maria, Josef' (Amsterdam 1897), p. 28 (artikel 15) en pp. 75-80: 'Oefeningen voor de plechtige opdracht der leden'. AR-P039-16607A
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-059 Ambtsketen van Ben Kahmann cssr (1914-2002)
Toelichting:
Gedragen in het ambt van cancellarius van de Nijmeegse studentenvereniging Carolus Magnus. Op de medaille is de gekroonde keizer Karel de Grote afgebeeld, de naamgever van de vereniging. Om de afbeelding staat het devies van de vereniging: 'Enisus arces attigit igneas' (Strijdend verovert hij de lichtende burchten).
Datering:
1900-1950
Deelcollectie:
Redemptoristen
Vervaardiger:
Brom
Plaats vervaardiging:
Utrecht
Materiaal/techniek:
Koperlegering, stoffen lint met metalen drukknoopjes
Lengte in cm:
37,5
Diameter in cm:
6
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-071 Ambtsketen van de pater directeur van de Wittemse afdeling van de Aartsbroederschap der H. Familie
Toelichting:
Ketting met medaille in bijbehorende kist. Op de medaille een afbeelding van het Heilig Huisgezin. Op de keerzijde de tekst: "1856-1881 De H. Familie van Wittem by gelegenheid van haar zilveren jubelfeest aan den eerw. bestuurder Jos. Nuyts, C.S.S.R.".
Datering:
[1881]
Deelcollectie:
Redemptoristen
Materiaal/techniek:
Ketting met dubbele schakels en medaille van onbekend goudkleurig metaal in met rood fluweel beklede houten kist
Lengte in cm:
51 (incl. medaille)
Diameter in cm:
4,5
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-038 Aquarel 'Nebo. Met vliegende zeilen'
Toelichting:
Op het schilderij is een schip afgebeeld met afbeeldingen van verschillende kleuren vlaggen op de verschillende zeilen tegen een achtergrond van verscheidene tinten blauw. De romp van het schip dat op hoge golven is afgebeeld, wordt gevormd door het woord "NEBO". Op de voorsteven is het christusmonogram afgebeeld. Onder de romp de woorden: "Met vliegende zeilen". De vlaggen op de zeilen tonen verschillende vogels en cijfers met daaromheen een open cirkel met de woorden: "Nebo Nijmegen". Met één uitzondering, nl.: "Seminarie Nebo Nijmegen" met daarin een kruis en een opengeslagen boek. De vlaggen staan voor de verschillende klassen van de Nebo. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd een groepensysteem bedacht om de zelfwerkzaamheid van de leerlingen te bevorderen. Elke klas ging een eigen groep vormen met eigen vlag en eigen bestuur en met een van de leraren als moderator. De achterzijde bestaat uit oude krantenpagina's(?); aan de linkerzijde twee identieke pagina's uit "Wintersport" van maandag 4 januari 1954, aan de rechterzijde twee identieke pagina's met K.L.M. luchtfoto's van o.m. Nijmegen, Cuijk, Zevenaar, Ede en Amersfoort.
Datering:
ca. 1955
Deelcollectie:
Redemptoristen
Materiaal/techniek:
Waterverf op karton. Op het karton is middels twee spijkertjes aan de achterzijde een houten lat bevestigd met daarin twee metalen hangoogjes met een touw ertussen
Lengte in cm:
105
Breedte in cm:
73,5
Opmerkingen:
Door Gerard Mathot cssr vóór zijn overlijden bestemd voor het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen als aanvulling op zijn persoonlijk archief dat daar berust. In 2010 door het KDC afgestaan aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-110 Beddekruis
Toelichting:
Kruis dat Redemptoristen tijdens het slapen in de armen behoorden te hebben.
Deelcollectie:
Redemptoristen
Materiaal/techniek:
Twee houten gebeitste balkjes die middels een uitsparing op elkaar gelegd zijn en verbonden worden met lijm (en spijkertjes?)
Lengte in cm:
36,5
Breedte in cm:
19
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-047 Beeld van de H. Gerardus Majella
Toelichting:
Gerardus Majella (1726-1755) is afgebeeld als een gekruisigde, met nagels in zijn handen, om zijn verbondenheid met de gekruisigde Christus te verbeelden. Hij draagt een habijt met riem en rozenkrans en heeft blote voeten. Zijn blik is voor zich uit gericht.
Datering:
1956
Deelcollectie:
Redemptoristen
Vervaardiger:
Gerard Mathot cssr (1911-2000); Stöxen, Leiden
Materiaal/techniek:
Brons met aan de achterzijde van de figuur ter hoogte van zijn achterwerk en zijn rug een schroefgat
Lengte in cm:
88
Breedte in cm:
72
Hoogte in cm:
20
Opmerkingen:
Afkomstig van Gerard Mathot cssr.
Documentatie:
Leo Ewals, "Gerard Mathot, redemptorist en kunstenaar", Voorburg 2003, p. 56-57
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-123 Beeld van gestorven Christus
Toelichting:
Dit beeld werd op Goede Vrijdag in processie rondgedragen, vergelijkbaar met het ronddragen van een epitafio in de byzantijnse en orthodoxe rite.
Datering:
1925-1950
Deelcollectie:
Redemptoristen
Materiaal/techniek:
Hout, gips, katoen,verf
Lengte in cm:
42
Breedte in cm:
13
Hoogte in cm:
9
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-112 Biechtbriefje
Toelichting:
Bewijs dat trouwlustigen moesten overleggen aan hun trouwpastoor. Volgens notitie van pater H. Manders cssr is een dergelijk briefje voor het laatst afgegeven in maart 1992 aan een jongeman in Polen, waar het nog gebruikelijk was deze briefjes te overleggen. Zwart omrand kaartje met de tekst "Signum confessionis per actae in ecclesia SS. Alfonsi et Joannis Nepom. Wittemii 19..".
Datering:
1900-1992
Deelcollectie:
Redemptoristen
Materiaal/techniek:
Met zwarte inkt bedrukt papier
Lengte in cm:
11
Breedte in cm:
7,5
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-077 Bonnet
Toelichting:
Opvouwbare bonnet. De hoge rand is in de hoek zonder steek door middel van het losmaken van twee haakjes en oogjes opvouwbaar. Aan de binnenzijde voorzien van het nummer '54'.
Deelcollectie:
Redemptoristen
Materiaal/techniek:
Karton omtrokken met zwarte stof en aan de randen afgewerkt met (synthetisch?)leer. Haakjes en oogjes van zwart geschilderd metaal
Lengte in cm:
16
Breedte in cm:
16
Hoogte in cm:
12
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-066 Bord met namen en telefoonnummers
Toelichting:
Gebruikt in het redemptoristenklooster in Wittem. Bij de namen zijn de interne telefoonnummers en de oproeptekens voor verschillende personen vermeld. Het frame met het kijkvenster is vermoedelijk bevestigd geweest op een ronde staaf. Later is de staaf verwijderd en is er op een zijde van het frame een houten plank bevestigd met daarop een lijst met telefoonnummers. Aan het frame is een touw bevestigd om het geheel op te kunnen hangen.
Datering:
1963
Deelcollectie:
Redemptoristen
Materiaal/techniek:
Papier, plastic, hout, metaal en katoen
Lengte in cm:
31
Breedte in cm:
28,5
Diepte in cm:
4,5
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-075 Bordjes 'Deugden van de maand' in foudraal
Toelichting:
Bevatten voor elke maand van het jaar de beschermheilige(n), deugd en bijbehorende bijbeltekst. Teksten zijn in het Latijn en Nederlands.
Deelcollectie:
Redemptoristen
Materiaal/techniek:
Getypte tekst op karton in foedraal van karton
Lengte in cm:
20
Breedte in cm:
12,5
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-106 Borstkruis
Toelichting:
Gedragen op het habijt.
Deelcollectie:
Redemptoristen
Materiaal/techniek:
Kruis en apart aangebracht corpus van koperlegering; kruis ingelegd met hout; koord van textiel
Lengte in cm:
55 (koord); 15 (kruis)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-072 Canonborden
Toelichting:
De borden zijn niet ingelijst, zoals gebruikelijk, maar geplastificeerd zodat ze makkelijker mee op reis konden worden genomen door de redemptoristen.
Datering:
[1956]
Deelcollectie:
Redemptoristen
Vervaardiger:
Friedrich Pustet
Plaats vervaardiging:
Regensburg
Materiaal/techniek:
Gedrukt papier op karton, geplastificeerd en op de achterzijde voorzien van een blad geplastificeerd textiel of karton bevestigd met nietjes van ijzer
Lengte in cm:
17-36
Breedte in cm:
18,5-22
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-048 Celplaten
Toelichting:
Deze reproducties hingen in de kamertjes van het retraitehuis. De afbeeldingen zijn van: S. Maria de Perpetuo Succursu, S. Joseph, SS. Redemptor, S.Clemens M. Hofbauer en Sanctus Alphonsus Maria de Liguorio.
Datering:
ca. 1940
Deelcollectie:
Redemptoristen
Vervaardiger:
Broeder Max Schmalzl CssR (1850-1930); Stab. L. Salomone
Plaats vervaardiging:
Roma
Materiaal/techniek:
Zwart-wit prent in houten lijst gespannen. De lijst is beplakt met papier waarop een houtstructuur is gedrukt. De lijst is aan de bovenzijde voorzien van een metalen lus
Lengte in cm:
67,5
Breedte in cm:
52
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-003 Cliché van het wapen van kardinaal Van Rossum (1854-1932)
Toelichting:
Dit cliché is onder meer gebruikt bij het artikel van J.M. Drehmanns cssr, 'Kardinaal Van Rossum en O.L. Vrouw van Altijddurenden Bijstand', in: "de Volksmissionaris", 57 (1935/36), nr. 1, p. 18-23.
Deelcollectie:
Redemptoristen
Materiaal/techniek:
Zinken cliché op blok van multiplex
Lengte in cm:
8
Breedte in cm:
7,5
Hoogte in cm:
2,5
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-004 Clichés met afbeeldingen over het leven van de H. Gerardus Majella
Toelichting:
De clichés zijn gemaakt naar schilderijen van Albin Windhausen en gebruikt voor de uitgave van "De H. Gerardus Majella in woord en beeld" door Martin Stoks cssr en Albin Windhausen (Mönchengladbach [1927]) en ook voor "H. Gerardus Majella in afbeeldingen door A. Windhausen; met uitleg voor kinderen door A. Brinkman redemptorist" (z.pl., z.j.). Van de 12 afbeeldingen zijn van vier de clichés bewaard gebleven: 1) Het wonder met het witte broodje; 2) Het mirakel van het stralend kruis; 3) Gerardus en de blinde fluitspeler en 4) Gerardus redt een schip in nood. Voor elke afbeelding zijn i.v.m. de uitvoering in veelkleurendruk verschillende clichés aanwezig. De clichés zijn per voorstelling ingepakt met voorop een kleurenafbeelding van de betreffende voorstelling.
Deelcollectie:
Redemptoristen
Materiaal/techniek:
Koperen clichés in papier verpakt
Lengte in cm:
17
Breedte in cm:
12
Opmerkingen:
Eveneens aanwezig: Afbeeldingen met voorstellingen uit het leven van de H. Gerardus Majella (VW-Z039-074). Vgl. "De H. Gerardus Majella in woord en beeld" door Martin Stoks cssr en Albin Windhausen (Mönchengladbach [1927]).
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-064 Dagorde bij herenretraite
Toelichting:
Borden die opgehangen kunnen worden met daarop in het Frans, handgeschreven, de dagorde. Op de achterzijde van een van de borden (2) is de dagorde in het Nederlands opgeschreven. Op beide borden staat met rood potlood aangegeven: "tot nov. 1938". De borden zijn gemaakt voor herenretraitanten in het klooster van de redemptoristen te Wittem. Vanaf het midden van de negentiende eeuw gaven de redemptoristen retraites in Wittem.
Datering:
[1900-1940]
Deelcollectie:
Redemptoristen
Materiaal/techniek:
Handgeschreven teksten van inkt op papier. Papier is op karton bevestigd. Karton voorzien van lussen van touw
Lengte in cm:
32 (1); 36,5 (2)
Breedte in cm:
24 (1); 28 (2)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-050 Dagorde van retraites in het St. Clemens-retraitehuis van de redemptoristen in Noordwijkerhout
Toelichting:
Het schema bevat de dagindeling en de taakverdeling tussen de paters Alf. Bergmans, Alb. Hildebrand en Cor de Klerk die de retraite gaven. 'Bezoek' betekent bezoek aan het Allerheiligste. In het schema zijn de taken van pater Bergmans onderstreept.
Datering:
1951
Deelcollectie:
Redemptoristen
Materiaal/techniek:
Doordruk typoscript met pen onderstreepte gedeelten in de hoeken met ijzeren nietjes bevestigd aan een plastic plaat en aan de bovenzijde voorzien van een stukje touw ter ophanging
Lengte in cm:
35,5
Breedte in cm:
23,5
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-122 Devotiemedailles
Toelichting:
Medaille (1) met aan de ene zijde een afbeelding van Alphonsis de Liguori, stichter van de Redemptoristen, en aan de andere zijde een afbeelding van Maria met kind. Tweede medaille (2) met aan de ene zijde een afbeelding van O.L. Vrouw in 't Zand te Roermond en aan de andere zijde een afbeelding van de kapel van O.L. Vrouw in 't Zand te Roermond met de tekst "450 jarig jubilé". De kapel werd in 1862 toevertrouwd aan de Redemptoristen.
Datering:
ca. 1900 (1) en 1885 (2)
Deelcollectie:
Redemptoristen
Materiaal/techniek:
Brons
Lengte in cm:
2,5
Breedte in cm:
2
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-120 Dienstenbord
Toelichting:
Aan beide zijden van het bord kunnen naambordjes worden ingeschoven: links van de 'studentes', de priesterstudenten; rechts van de 'fratres laici', de lekenbroeders. Met pinnetjes waarop tijdstip en plek staan aangeduid, kan worden aangegeven hoe laat en waar iemand 'dienst' moest doen, vermoedelijk betrof het de taak van misdienaar.
Datering:
[1920-1950]
Deelcollectie:
Redemptoristen
Materiaal/techniek:
Eikenhout, glas, verf
Lengte in cm:
131
Breedte in cm:
63
Diepte in cm:
14
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-109 Discipline
Toelichting:
Boetewerktuig of gesel, bestaande uit touwtjes met een dubbel gevlochten uiteinde. De gesel herinnert aan een van de lijdenswerktuigen en hing als zodanig ook wel aan het (refter)kruis.
Deelcollectie:
Redemptoristen
Materiaal/techniek:
Gevlochten touw aan uiteinden behandeld
Lengte in cm:
80
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden