Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

 
 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

Filter: Kruisherenx
beacon
85  zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0090 Schilderij van de aanbidding der Wijzen
Toelichting:
Links van het midden Maria met het Kind op haar schoot, dat met de linkerhand reikt naar de voor hem geknielde koning. Deze kust de voet van het Kind en zijn linkerhand rust op zijn geschenk. Achter Maria de toekijkende Jozef. Rechts de donkere, eveneens toekijkende koning met een geschenk in de opgeheven rechterhand. Naast hem de derde koning die een kelk aanreikt. Rechtsachter een figuur te paard en enige dienaren. Linksvoor de koppen van de os en de ezel. Op het achterplan een ruiter met een stoet. Op de horizon een landschap met stadsgezicht. Vrij zware, zwart gelakte, geprofileerde lijst met goudkleurige binnenrand
Datering:
1675-1800
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Naar Italiaans voorbeeld uit XVI
Plaats vervaardiging:
Zuidelijke Nederlanden
Materiaal/techniek:
Olieverf op linnen
Lengte in cm:
89,7
Breedte in cm:
86
Opmerkingen:
Het doek werd eind augustus 1956 door magister-generaal W. van Hees overgebracht naar het destijds te Amersfoort gevestigde generalaat; op 5 november 1984 kwam het terug naar St. Agatha (dossier Elsen)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 90; "750 jaar Orde van het Heilig Kruis 1211-1961: pretiosa uit haar oude kloosters”, tentoonstellingscatalogus Amersfoort 1961, Museum Flehite, (Amersfoort 1961)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0094 Schilderij van de H. Machutus die een blind kind geneest
Toelichting:
Machutus, in bisschoppelijk gewaad, houdt de linkerhand op het hoofd van een blinde, door een geknielde vrouw opgehouden kind en zegent het. Op de achtergrond rechts een kreupele man en een ooglijder. Achter de bisschop twee in lange gewaden gehulde metgezellen met hoofddoek, waarvan de een de kromstaf vasthoudt, de ander een geopend boek. Diens blik is op de beschouwer gericht. Links op de voorgrond een wierookvat
Datering:
1700-1800
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Jacob de Wit (?)
Materiaal/techniek:
Olieverf op linnen
Lengte in cm:
191,5
Breedte in cm:
148,5
Opmerkingen:
Hermans identificeert de heilige als Blasius
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 94; C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), I (2), p. 205, nr. 32; L.P.M.J. Heere, “600 jaar Sint Agatha”, tentoonstellingscatalogus Sint Agatha 1971, Gemeentehuis Cuyk (Sint Agatha 1971) , cat. nr. 51
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0076 Schilderij van de H. Lucretia
Toelichting:
Kniestuk van Lucretia, gezeten op een stoel, terwijl ze haar borst met een dolk doorboort. Haar blik is naar rechtsboven gericht. Ze draagt een wit kleed met laag decolleté en is omhangen met een rode mantel
Datering:
1700-1800
Deelcollectie:
Kruisheren
Plaats vervaardiging:
Spaans (?), Frans (?)
Materiaal/techniek:
Olieverf op paneel
Lengte in cm:
41,8
Breedte in cm:
32
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 76
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0121 Schilderij van dansende monniken in een herberg
Toelichting:
Centraal in het beeldvlak een dansende monnik met een brevier in de linkerhand en een dame, die met haar rechterhand een glas opheft en met de linkerhand de monnik bij zijn pij grijpt. Op de achtergrond, rechts van de vrouw, nog een dartele monnik, links een violist op een kruk. Rechts, bij de open haard, een vrouw met over elkaar geslagen knieën, opkijkend naar het dansend paar. De waard, die met zijn rug naar het haardvuur staat gekeerd, kijkt de beschouwer lachend aan. Op de grond een kapotte rozenkrans en twee speelkaarten
Datering:
1625-1650
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Adriaen Pietersz. van de Venne, gesigneerd op haardverhoging "Adr. v De Venne".
Materiaal/techniek:
Olieverf op paneel (grisaille)
Lengte in cm:
45,3
Breedte in cm:
33,5
Hoogte in cm:
Lijst 24,8 x 19 cm
Opmerkingen:
Adriaen Pietersz. van de Venne, schilder, tekenaar en dichter, geboren te Delft 1589 en overleden te 's-Gravenhage in 1662, was omstreeks 1607 werkzaam te Antwerpen, daarna tot omstreeks 1625 te Middelburg. De rest van zijn leven bracht hij door in Den Haag en schilderde er bij voorkeur grisailles. Hij was leerling van de goudsmid Simon Valck te Leiden en van de grisailleschilder Jeron. van Diest. Hij illustreerde onder meer de werken van Jacob Cats. In zijn oeuvre kan men twee perioden onderscheiden: de vroege werken met hun vrolijke kleuren getuigen van een grote vreugde, beleefd aan het reilen en zeilen van mensen uit alle standen, de latere in grisaille uitgevoerde werken uit het leven van de armen en landlopers hebben daarentegen een ernstiger grondtoon. Het Rijksmuseum is in bezit van veel schilderijen van zijn hand. In het Suermondt-Ludwig-Museum te Aken hangt een werkje dat nauw verwant is aan dit schilderij en aan het paneel, beschreven onder inv.nr.Ag/0121
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 120; E. Buijsen, 'Roodkrijttekeningen naar schilderijen van Adriaen van de Venne en hun mogelijke functie', in: "Oud Holland" 119, nr. 3/4, 2005, pp. 137, 138, 180, 181 met foto's; "750 jaar Orde van het Heilig Kruis 1211-1961: pretiosa uit haar oude kloosters”, tentoonstellingscatalogus Amersfoort 1961, Museum Flehite, (Amersfoort 1961, cat. nr. 29; F.G.L. van der Meer, “Kunstschatten uit Kempische abdijen”, tentoonstellingscatalogus Hilvarenbeek 1961, Raadhuis (Hilvarenbeek 1961), cat. nr. 34; Cat. tent. “St. Agatha verwelkomt Gelre”, tentoonstellingscatalogus St. Agatha 1962 (St. Agatha 1962), cat. nr. 29. Zie voorts onder inv. nr. Vw-P017-Ag0121. Documentatie: zie hangmap documentatiekast
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden