Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

 
 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

Filter: Kruisherenx
beacon
85  zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0117 Schilderij van Theodorus van Celles
Toelichting:
Kniestuk van Theodorus van Celles, driekwart naar links, een kruis in de opgeheven rechterhand, waarop zijn blik is gericht. De linkerhand rust op een gesloten boek met "REGULA". Gekleed in ordegewaad en kovel met Kruisherenkruis. Op de tekstbanderol aan de bovenzijde "THEODORUS CELLESIUS", op die aan de onderzijde "FUNDATOR ORD.is STae CRUCIS". Goudkleurig geschilderde lijst
Datering:
1939
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
F. Cox, aan onderzijde, rechts van het midden, gesigneerd en gedateerd "F. Cox '39"
Materiaal/techniek:
Olieverf op linnen
Lengte in cm:
66
Breedte in cm:
50
Opmerkingen:
Frans Theodoor Cox, geboren te Maasniel 1917, leerling van de Stadsakademie te Maastricht. Vervaardigde sculpturen in beton en brons, glas-in-loodvensters, wandschilderingen, wandkleden en reliëfs.
- Het werk is een kopie van een schilderij van Luc van Hoek uit 1936 (dossier Elsen)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 117
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0097 Schilderij van Sint Anna-te-Drieën
Toelichting:
Maria, ten driekwart lijve, zittend, met het Kind op haar opgeheven linkerknie. Ze omarmt het Kind, dat geknield is weergegeven, terwijl het de armen om haar heen slaat. De blik van het Kind is gericht op zijn moeder, Maria heeft haar ogen neergeslagen in de richting van het Kind. Rechts achter beiden staat Moeder Anna, gedeeltelijk zichtbaar, de handen gevouwen, de blik gericht op Moeder en Kind. Maria draagt een rood kleed en een blauwe mantel, het Kind een roomkleurig kleedje, dat de benen vrij laat en Anna een blauwgrijze hoofdbedekking
Datering:
1650-1750
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Pastiche, deels naar P.P. Rubens
Materiaal/techniek:
Olieverf op linnen
Lengte in cm:
93
Breedte in cm:
71
Opmerkingen:
De figuren van Maria en het Kind zijn een kopie van een doek van Peter Paul Rubens (Antwerpen 1577-1640), getiteld 'De H. Maagd met het kind' (108 x 84 cm). Het dateert uit ca.1615 en bevindt zich in de Hermitage te Leningrad. Rubens' eerste vrouw, Isabella Brandt, zou model hebben gestaan voor de Madonna, zijn oudste kind Peter voor het kind Jezus. De figuur van Anna ontbreekt op dit schilderij. Niet duidelijk is welke inspiratiebron de schilder heeft gebruikt voor deze figuur op het hierboven beschreven doek.
In de Pfarrkirche St. Paul te Aken bevindt zich een replica (olieverf op doek, 97 x 80 cm) van het werk uit de Hermitage.
Het werk te St. Agatha is niet van een groot meester
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 97; Frans L.M. Dony (red.),"Alle tot nu toe bekende schilderijen van Rubens", Deel 1, 'Het werk tot 1620', Rotterdam 1980 (vierde druk), p. 125, nr. 253 (afb.)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0084 Schilderij van Petrus die een lamme geneest
Toelichting:
Tafereel in klassiek interieur. Centraal Petrus, op de rug gezien, de hand grijpend van een man, die op de rand van een verhoog zit. Met de linkerhand wijst hij naar de hemel. Vóór hem Johannes, de blik opwaarts gericht, de handen gevouwen. Linksvoor en op de achtergrond een groot aantal toeschouwers, waarvan sommigen met de handen in dankhouding. Achter de zuil rechts een oudere man en rechts van deze een man met een boek (Mogelijk een verwijzing naar de Joodse overheid, door wie Petrus en Johannes na dit gebeuren werden gearresteerd; Handelingen 4). Geschilderd in donkere kleuren, voornamelijk roodbruin en groen. Goudkleurige, hol gewelfde lijst
Deelcollectie:
Kruisheren
Lengte in cm:
Dagmaat 93 x 75 cm, lijst 109 x 91
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 84
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0116 Schilderij van Odilia en Johannes van Eppa
Toelichting:
Rechts Odilia, staande, licht naar links gewend in de richting van de geknielde Johannes van Eppa. In de rechterhand houdt ze een kruisstaf met wapperend wit vaan waarop een goudkleurig Kruisherenkruis, in de linkerhand een palmtak en een pijl. Ze is gekleed in een kostbaar gewaad, waarover een met hermelijn gevoerde, rode mantel. Ze draagt een vierzijdig kroon. Boven haar hoofd een aanvliegend engeltje met een lauwerkrans. Johannes van Eppa, in ordegewaad, houdt de handen gevouwen voor de borst en houdt met de linkerarm een spade tegen zich aan. Tussen beide figuren een sierpot waaruit een tekstbanderol met de naam "ODILIA". Zwart gelakte lijst met goudkleurige binnenrand
Datering:
ca. 1900
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Pater H. IJzermans o.s.c.
Materiaal/techniek:
Olieverf op linnen
Lengte in cm:
109,5
Breedte in cm:
88
Opmerkingen:
De naam van de vervaardiger bekend via dossier Elsen. Henricus IJzermans (Vlaardingen 1870-Perham, U.S.A. 1938) geprofest te St. Agatha in 1890, priester gewijd 1895. Van 1895 tot 1899 was hij leraar te Uden, daarna tot 1904 novicenmeester te Diest. Van 1904 tot 1910 professor in de dogmatiek te St. Agatha, daarna tot aan zijn dood missionaris in de Verenigde Staten.
De voorstelling gaat terug op een gravure van Löffler Jr. naar een tekening van Jo Schott van vóór 1665. Ze vormt het centrale deel van deze prent, waar omheen taferelen van de vinding, de opgraving en de overbrenging van het gebeente van Odilia. Deze voorstelling van Odilia met Johannes van Eppa heeft meerdere kunstenaars gediend tot inspiratiebron.
In het klooster St. Agatha bevindt zich blijkens een artikel van pater A. van de Pasch osc uit 1959 een prent van deze iconografisch interessante gravure (zie Appendix B 2). De kloosters te Amersfoort en te Uden zijn in het bezit van reproducties van deze prent.
Eén van de acht ramen van het nachtkoor van het klooster te Uden geeft dezelfde voorstelling te zien als die op het hier beschreven doek. De ramen zijn vervaardigd in het atelier F. Nicolas en Zonen te Roermond in 1916 (zie lijst Uden, inv.nr. Ud/078 E). In Kruistriomf is schrijft IJzermans dat hij een kamer als atelier gebruikt: Kruistriomf 1 (1922), p. 258
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 116; A. van de Pasch osc, 'Het klooster Clair Lieu te Hoei en zijn prioren-generaal, 1210-1796', in: "Clairlieu" 17 (1959) p. 78 e.v.; "Huy Tresors d'Art Religieux" Tentoonstellingscatalogus Collegiale Notre-Dame, Huy 1984, p. 77-78, cat. nr. 100
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden