Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

 
 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

Filter: Kruisherenx
beacon
85  zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0087 Schilderij van Maria met Kind
Toelichting:
Maria met Kind, ten halve weergeven. Haar blik is gericht op het naakte Kind dat zij op een doek in beide armen draagt. Het Kind biedt zijn moeder een gele bloem aan. Maria is gekroond en zij draagt een kleed met een versierde halspas. Om het hoofd van het Kind een lichtende stralenkrans. Goudkleurig beschilderde, geprofileerde lijst met Lodewijk-XIV hoekornamenten, een parelrand en een rand van gestileerde bladmotieven
Datering:
1900-1925 (?)
Deelcollectie:
Kruisheren
Plaats vervaardiging:
Ongesigneerd; naar Italiaans voorbeeld (?)
Materiaal/techniek:
Olieverf op paneel
Lengte in cm:
63
Breedte in cm:
49
Hoogte in cm:
Lijst 82,5 x 69 cm
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 87
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0118b Schilderij van Maria in aanbidding
Toelichting:
Maria in aanbidding, ten halve en driekwart naar links weergegeven. De handen tegen elkaar voor de borst in gebedshouding, de blik neerwaarts. Ze draagt een rood kleed, een sluier en een van het hoofd afhangende, blauwgroene, grijsgevoerde mantel. Omslagen van de mouwen goudkleurig, evenals de stralenkrans
Datering:
1700-1800
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Ongesigneerd
Plaats vervaardiging:
Zuidelijke Nederlanden
Materiaal/techniek:
Olieverf op koper
Lengte in cm:
21
Breedte in cm:
15,5
Hoogte in cm:
Lijst 26,2 x 20,9 cm
Opmerkingen:
De oorsprong van het gebruik van koper als drager van olieverfschilderijen moet hoogstwaarschijnlijk in Italië worden gezocht. De bloeiperiode ligt vanaf het midden van de tweede helft van de zestiende tot aan het midden van de zeventiende eeuw. Daarna begon de populariteit van het schilderen op koper af te nemen, maar de methode kwam nog voor tot ver in de zeventiende en zelfs in de achttiende eeuw. Het werd vooral gepraktiseerd door Nederlanders en Duitsers, in geringer mate ook door Italianen. Voor de Nederlanden gold Antwerpen als belangrijkste centrum. Daar ontstond in de eerste helft van de zeventiende eeuw een levendige internationale kunsthandel; koperen schilderijtjes maakten een wezenlijk onderdeel hiervan uit. Naast werken door grote meesters vervaardigd en gesigneerd, zijn er ook vele anonieme 'kopertjes' voor devotionele doeleinden gemaakt. Ze werden vaak in serie vervaardigd en geëxporteerd om te functioneren als huisdevotieobject. De artistieke kwaliteit ervan is meestal niet erg groot. Merendeels betreft het kopieën van schilderijen van Italiaanse en Noord-Europese schilders, die via de prentkunst werden verspreid en daardoor algemene bekendheid kregen.
Indien de schilderijen, vermeld in de catalogus van de in 1961 te Amersfoort gehouden tentoonstelling slaan op de hier beschreven voorstellingen, zijn beide 'kopertjes' eind augustus 1956 door magister-generaal W. van Hees overgebracht naar het destijds te Amersfoort gevestigde generalaat; op 5 november 1984 zijn ze teruggegaan naar St. Agatha.
De hier beschreven 'kopertjes' zijn nagenoeg identiek aan de reeds vermelde voorstellingen, beschreven onder inv.nrs.Ag/0103; Ag/0104
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 118b; C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), p. 203, nr. 20; "750 jaar Orde van het Heilig Kruis 1211-1961: pretiosa uit haar oude kloosters”, tentoonstellingscatalogus Amersfoort 1961, Museum Flehite, (Amersfoort 1961), cat. nrs. 22 en 23 (gedateerd: eind XV); L.P.M.J. Heere, “600 jaar Sint Agatha”, tentoonstellingscatalogus Sint Agatha 1971, Gemeentehuis Cuyk (Sint Agatha 1971), cat. nrs. 28 en 30 (gedateerd: eind XV); G. Hugen-Franssen, 'Coperen plaetkens'. Een onderzoek naar achttiende-eeuwse olieverfschilderingen op koper in Noord- en Zuidnederlandse collecties, (niet uitgegeven doctoraalscriptie) KUN 1992
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0119a Schilderij van Joachim en Maria
Toelichting:
Joachim met tulband en in met bont afgezette mantel, gezeten in een stoel, Lodewijk XV-stijl. In de rechterhand een gesloten boek waarop twee duifjes, een herdersstaf ligt in zijn rechterarm. De linkerhand rust op de schouders van Maria, wier blik opwaarts is gericht. Zij heeft een bloemenkrans in het haar en houdt met de linkerhand haar blauwe mantel op. Linksboven een met gouddraad bewerkte, afhangende draperie. Rechtsboven twee cherubs en het Alziend Oog binnen een zon. Een stralenbundel valt op beide figuren. Rechts een balustrade met bloempot, waarachter heesters. Aan de onderzijde van de voorstelling "S: IOACHIM"
Datering:
1750-1775
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Geschilderd op papier, op paneel
Lengte in cm:
20,5
Breedte in cm:
15
Opmerkingen:
Beide voorstellingen zitten achter glas en zijn bevestigd op een houten plaat. Eenvoudige, zwart gelakte lijsten
Documentatie:
"Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr 119a
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0113 Schilderij van Christus met doornenkroon
Toelichting:
Borststuk van Christus als de Man van Smarten, het hoofd licht naar links gebogen, de mond een weinig geopend, de blik gericht op de beschouwer. Om de hals een koord. Op het hoofd een doornenkroon. Het haar valt in volle krullen af tot over de schouders. Een rode spotmantel is gedeeltelijk zichtbaar bij de rechterschouder. Rond het hoofd een blauwachtige gloed. Zwart gelakte, geprofileerde lijst met hol gewelfde rand
Datering:
1750-1950
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Geïnspireerd op het werk van Jan van Hemessen (?)
Materiaal/techniek:
Olieverf op linnen
Lengte in cm:
44,3
Breedte in cm:
36,5
Opmerkingen:
Mogelijk is de vervaardiger bij het schilderen van dit doek geïnspireerd door het werk van de zestiende-eeuwse Antwerpse schilder Jan van Hemessen
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr.113; Cat. tent. “Mysterium Crucis. De betekenis van het kruis in het christendom”, tentoonstellingscatalogus Ter Apel 1993, Museum Klooster Ter Apel (Winschoten z.j.) (1993), p. 58, cat. nr. 48 (gedateerd: XVIII)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden