Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Voorwerpencollectie
Voorwerpencollectie

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

 
 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

beacon
40  zoekresultaten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-021 Wandbord met afbeelding van de St. Jozefkerk te Stadbroek (Sittard)
Toelichting:
In 1918 wordt de hulp van de Missionarissen van het H. Hart gevraagd bij de zielzorg in Sittard en met name de buitendorpen Stadbroek en Overhoven. In Stadbroek worden veel mijnwerkerswoningen gebouwd en in het grotere Overhovenop is geen zielzorg aanwezig. In 1920 besluiten de missionarissen het werk aan te nemen. Drie missionarissen worden naar Stadbroek-Overhoven gestuurd. Een vluchtelingenbarak uit de Eerste Wereldoorlog wordt ingericht als noodkerk, waardoor de lokale bevolking de lange tocht naar het centrum van Sittard bespaard blijft. In 1922 voegt het bisdom Roermond Stadbroek en Overhoven samen tot een rectoraat en draagt de leiding over aan de Missionarissen van het H. Hart. De noodkerk maakt in 1923 plaats voor een houten kerk, toegewijd aan de H. Jozef, en krijgt de status van hulpkerk. In Overhoven wordt de centrale rectoraatskerk gebouwd, die in 1925 gereed komt en wordt toegewijd aan het H. Hart. In 1931 al wordt begonnen aan een nieuwe kerk die in 1934 in gebruik kan worden genomen. In 1950 wordt Stadbroek een zelfstandig rectoraat met een eigen kerkgebouw, dat in 1954 in gebruik wordt genomen. In 1972 wordt het rectoraat Stadbroek verheven tot St. Jozefparochie en het rectoraat Overhoven tot H. Hartparochie.
Datering:
1970-1990
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Vervaardiger:
Chemkefa
Plaats vervaardiging:
Berg en Terblijt
Materiaal/techniek:
Blauw geglazuurd porcelein
Diameter in cm:
30
Documentatie:
Documentatiemap voorwerpen
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-011 Voorzittershamer
Toelichting:
De congregatie had in Nederland twee apostolische scholen, in Tilburg en in Driehuis-Velsen. Beide scholen hadden een vereniging voor oud-studenten met een eigen voorzittershamer met naamplaatje. De in hout uitgesneden afbeelding van een huis is de weergave van het missiehuis in Driehuis. Op de andere hamer is een metalen plaatje aangebracht met de tekst "Broederschap der oud-studenten Tilburg".
Datering:
1952, z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Houtsnijwerk, naamplaatje koper ge√ętst
Lengte in cm:
27; 30
Breedte in cm:
12; 10 (kop)
Diepte in cm:
5; 3,5 (kop)
Diameter in cm:
1,5; 2 (steel)
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 30
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-033 Vaandel vereniging van oud-studenten van de Missionarissen van het Hart, afdeling Tilburg
Toelichting:
Onder de tekst "COR UNUM ET ANIMA UNA" staat een kruis met daarop het H. Hart. Op het hart de letters MSC. Onder het kruis zijn druiven en korenaren afgebeeld. Op de linkerbaan van het vaandel is van boven naar onder het Lam Gods, een pater MSC met vaandel en het wapen van de stad Tilburg te zien. Links naast deze afbeeldingen van boven naar beneden de tekst "BROEDERSCHAP OUD-STUDENTEN".
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Textiel met applicatie en borduursel
Lengte in cm:
110
Breedte in cm:
100
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 29
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-032 Vaandel missieclub van studenten van de apostolische school Tilburg
Toelichting:
De apostolische school was het klein-seminarie van de MSC in Nederland. Op de linkerbaan staat het woord "MONSEIGNEUR", rechts is de naam "S H Verius" te lezen. Stanislaus Henricus Verius was een van de eerste missiebisschoppen van de MSC. Op de hoeken van het kruis staan de letters "AMSC": Aspirant Missionaris van het H. Hart. De studenten schreven de letters amsc onder hun naam. In het midden van het kruis staat het H. Hart van Jezus. Het kruis is geplaatst in een rood schild. Over de onderste twee delen van het schild is een missieterrein afgebeeld. De planten in de linkerbovenhoek van het schild verwijzen waarschijnlijk naar het kloosterleven. In de rechterbovenhoek staan emblemen van het priesterschap: kelk, stola en een Bijbel.
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Textiel met applicaties en borduursel
Lengte in cm:
150
Breedte in cm:
110
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 28
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden