Zoeken in alles

Het Erfgoedcentrum bewaart het erfgoed van meer dan 100 kloostergemeenschappen:

  • archieven
  • boeken
  • tijdschriften
  • foto’s
  • films
  • geluidsopnames
  • historische voorwerpen.

Via de zoekfunctie hiernaast kunt u de inventarissen en catalogi online doorzoeken.

Het erfgoed zelf kan geraadpleegd worden in de studiezaal van het Erfgoedcentrum. Voor het inzien van archiefstukken is in veel gevallen vooraf toestemming nodig van de archiefeigenaar. U vindt de voorwaarden voor inzage in de Inleiding bij elke archiefinventaris.

Zoekt u informatie over een persoon? Dan vindt u hier enkele tips.